Sonra dedim ki sizce ne demek, Sonra dedim ki size neyi çağrıştırıyor?

 • EY TÜRK GENÇLİĞİ!

  Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşenmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakrü zarüret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 • Nereye gittiğini bilen insanları durduramazsın. Hayat korkarak yaşamak için çok kısadır..
 • harcanmadan bitmiyor ömür.
 • Bitti____Saygısızca
 • seninle beraber yürüyemeyeceksek boşuna uzuyor yollar..
 • Hırs seni kul etmesin. Allah seni hür yarattı.
 • Hayat uzun bir yol.
  Bir çok durağın olacağına
  Bir yol arkadaşın olsun.
 • nikimikimyedi
 • İnceden bir yağmur başladı, izmirde.

 • Yazılarınızı siliyorlar, demek ki hâlâ bizde umut var:)))))