rind sizce ne demek, rind size neyi çağrıştırıyor?
 • Kürtçe'de iyi anlamında kulanılır ama her kesim rınd kelimesini kulanmaz genelde doğuanadolu insanları iyi güzel olan bir şeye rınd derler güneydoğudakiler baş derler
  ayrıca RIND ve RİND aynı şey değildir.
 • İran’ın önde gelen lirik şairlerinden olan ve 792/1390 yılında vefat eden Hafız-ı Şirazi, şiiri ve içkiyi çok sevdiği bilinen İncû hanedanının son hükümdarı Ebu İshak’ın ve onun saltanatını sağlayan Ayyar’ların etkisinde kaldı. Rind de denilen bu kalender meşrep insanların hayat tarzları onun eserlerine de tesir etti.
  Rind’in manası toplumda laubalilik, kayıtsızlık, vurdumduymazlık, serserilik, ayyaşlık ve hatta inkarcı olarak bilinirken, Hafız Rind’liğin dış manasından ziyade ona çok derin iç anlamlar vererek, hikmet-i zevkinin orijinalliğini ve diğer felsefi ekollerden farklılığını gayet açık olarak sergilemektedir. Ona göre Rind, kendini hiçbir kayıt ve dini geleneğine bağlı görmeyen; sadece Allah ile yetinen mücerred kişi anlamındadır. Bu anlamıyla Rindliği zahidliğin bile üstünde görmektedir. Bunu şu beyitinde görmekteyiz.
  “Zahid rindliğe ulaşamazsa mazurdur. Aşk, hidayete bağlı bir iştir.” Bu beyitle Hafız rindliğin özünü Aşk olarak aktarmaktadır.
 • Wan da göle karşı annemın dizinde uyumakır.. rınd
 • Kürtçe'de güzel anlamında kullanılan bir sözcüktr.
 • Güzel(kürtçe)
 • Bu ülkede, kardeşce,beraber hoşgörü bağlamında yaşamak,yaşatmak insanları ne rinddir. her şey güzel olacak.Sabır, sabır,sabır dünyanın başıdır
 • were rindé rindé rindé rindé yaram rindé hoyyy ez heyrana bejna ziravim.... :))))))))
 • dünya nimetlerine deger veren anlamına gelir
 • Akşam oldu söyleştiler:

  'Dönülmez akşamın ufkundayız.
  Vakit çok geç!
  Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç!
  Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
  Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle!
  Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
  Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
  Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
  Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
  Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!
  Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül..'


  ve sonra öldüler:

  'Ölüm âsude bahar ülkesidir bir rinde;
  Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
  Ve serin serviler altında kalan kabrinde
  Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.'
 • rind kürtçede güzel demek (güzel bildiğimiz güzel demek)
 • Divan şairi dünyaya bir rindin gözleriyle bakar. Bu şiirde anlatılanlara göre dünyanın geçici olduğunu bilir, bu yüzden dünyanın dertleriyle zevklerini bir tutar. Mala, mülke, sosyal statüye önem vermez. Onun için birkuru bir teşekkür, küçük bir bakış, ufak bir gülümseme yeterlidir. Hoşgörülüdür. Onu olgunlaştıran, iç dünyasının değerlerine ise mey ve meyhanedir. Rind toplumun katı kuralları gibi dinin şekilde kalan kurallarına da aldırış etmez.Bu yönüyle kaba sofunun, zahidin karşısında yer alır. Fuzuli Rind Ü Zahid adlı Farsça yazdığı mensur yapıtında zahit bir baba ile rind oğlu arasındaki tartışmaları konu edinerek bu karşıtlığı dile getirmiştir.
 • Kürtçe'de güzel demek.Beytocan'ın (daha sonra i.tatlıses de söyledi) ünlü şarkısı Rinda min.
 • kadim zamanların ozanlarının düşlerinin peşinden koşarken yanında taşıdıkları gardrop...
 • rind kimdir sorusunun net bir cevabı lamümkündür efendim..Şeyh Galib ifade eder ki;
  Şöyle sermestem ki idrak etmezem dünyâ nedir...
  Ben kimem,sâkî olan kimdir,mey-i sahbâ nedir?
 • hayatı var bunların...
 • Fuzulî rind-i şeydâdır...
 • sade yaşamaktan yana olan, gösterişsiz insan :)))
 • öte alemi reddetmeden bu dünya nimetlerinden izin verildiği ölçüde yararlanan
  ne sadece bu dünya için ne de sadece öte dünya için yaşamayıp her ikisinden de hoş bir harmanlama yapan kişi
 • Kalender,gönül adamı...