Pir Sultan Abdal

Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası gözümde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni

Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir

Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası gözümde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni

Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize ölüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni

Pir Sultan Abdal'ım kalkın aşalım
Aşıp yüce dağı engin düşelim
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni

Tamamını Oku

 • Tayyibe Atay

  gerçekten geçip gitti kervanlar...kimisi paralar taşıdı başka yerlere...kimisi özgürlüklerimizi...kimisi hakkı hukuku!..kimisi topraklarımızı!..yüklenen gidiyor efendim, yüklenen gidiyorrr!..

  şiir o kadar güzel ki, zamanımıza böyle ayna oldu efendim...

  Işıklar, şiirler içinde uyu...rahmetler diliyorum....

 • İbrahim Kurt

  Böyle bir ozanı asmışlar bazen insanlık bu zihniyette öldü diyorum ozan asan yazar asan bilgin asan toplumların tarihi yalandır ozanı saygıyla anıyorum

 • Habip Yağmur

  Zat! hakkında genel bilgiler paylaşan arkadaşlara teşekkürler.

 • Ahmet Kırmızı

  Nazım hikmet hapishaneye girdiğinde ilk ziyaretçilerden biri Necip Fazıl Kısakürektir.
  halini hatırını sorar ihtiyacı olan bir şey var mıdır falan muhabbet sohbet ayrılırken iki şair kucaklaşır Necip Fazıl
  Nazım Hikmete aynen şunu der "seni önce asmalı sonra da oturup başında ağlamalı"


  Pir sultan asılmalımıydı; evet asılmalıydı her vatan haini gibi asılmalıydı
  osmanlı iran savaşında iran safına asker toplayan birinin yaşamasına izin verilemezdi ve nitekim verilmedi.
  Attila İlhan bu konuda pir sultanın iran şahı sempatizanı olduğunu ve gerici bir kesimi temsil ettiğini teyid eder.

  “Çeke sancağı götüre
  Şah İstanbul’a otura
  Firenk’ten yessir getire
  Horasan’da sala bir gün”

  şahın nereye oturduğunu bilmem ama istanbula oturamadığı kesin.

  "Mervan soyunu vuralım
  Hüseyn'in kanın soralım
  Padişahın öldürelim
  Tevekkeltü taalallah"  pir sultan halk kahramanı falan değildir bir başka sultanın hükümranlığı için kendi coğrafyasında isyan çıkaran biridir
  bölücüdr, haindir, iki satır yazdı diye göklere çıkarmanın bir anlamı yok.

  Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
  Bu mülkün sahibi Ali değil mi
  Yaratmıştır on sekiz bin alemi
  Rızıkların veren Ali değil mi

  rızık veren Ali kendi rızkını kimden alıyordu acaba?


  Yaratıldı Mülcem ol oldu düşman
  Kasd etti Ali'ye oldu peşiman
  Kangı kitapta var ol Ömer Osman
  Kur'an'da okunan Ali değil mi

  ırkçılığın faşistliğin dik alası elinden gelse adı ömer osman olan herkesi yeryüzünden silecek
  bakın iranda bu isimde hiç kimsenin olmaması

  Bin bir adı vardır bir adı Hızır
  Her nerde çağırsan orada hazır
  Ali padişahtır Muhammed vezir
  Bu fermanı yazan Ali değil mi

  sonunda peygambere biat eden onun için hayatını ortaya koyan meydanlarda şeriat için can veren can alan birine o peygamberi
  vezir tayin etti..)

  bu satırları yazan yazmaya cüret eden birinden bırakın kahraman çıkarmayı
  evet pir sultan asıldı. oturup ağlayan varsa devam etsin
  böylesi hainler için dökecek tek tamla göz yaşım yok benim.

 • Nazır Çiftçi

  zamanına göre çok güzel bir şiiri dile getirmiş.hece şairi. Usta .Edebiyatımıza mal olmuş, türkülerimize söz!seve seve okur seve seve şiirlerini dinlerim.Şairliğin okulu yok kişi kabiliyeti vardır.yazara rahmet dilerim. saygılarımla.

 • Cihat Şahin

  Kadılar-Hakimler-Müftüler fetvayı neye göre verirler? Elbette ki Edille-i Şeriyeye göre verirler. Peki ne demek edille-i şeriyye? Kur'an sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha demek. Yani Kur'an ve hadis menşeli din demek. Peki bu zat ne yapmış ki kadılar ve müftüler aleyhine idam cezası veriyor? Bunun yolu ne menem bir yolmuş ki kadıların, müftülerin kabulüne mazhar olmuyor? Elbette ki vatan ve din hainliği! Yani Kendini yedirip içirip barındıran Müslüman bir devlete ihanet edip o devletin düşmanı olan yabancı bir devlete yani İRAN SAFEVİLERİNE ajanlık yapıp onların lehine kendi devletinin de aleyhine isyan çıkarmak! Peki böyle bir hainin cezası ne olur? elbette ki ölüm cezası olur.İşte ianlı Yavuz da aynen bunu yapmış ve suçu kanunlar ve delillere göre sabit görülen bu hain idam edilmiştir. Şu anda aynı gayeye hizmet eden ve " EĞER TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İRAN'LA SAVAŞA GİRSE BEN İRAN'IN YANINDA YER ALIRIM" diyen bir sürü Gezi zekalı hain var aramızda! Dileriz ki yasalarda değişiklik yapılsın ve idam cezası geri getirilerek bu hainlerin köküne kibrit suyu dökülsün!

 • Çelebi Türkköse

  Şiir mi?
  Esaslı bir şiir. Seçki heyetini kutlarım.
  Çok nimetin yedik helalleşelim
  Ne güzel kadirşinaslığı vefalı olmayı anlatıyor.
  Geçti dost Kervanı eyleme beni
  Dünyanın faniliğini dostlarının bir çoğunun bu dunyadan göçtüğünu, kendisininde ahirete istekli olduğunu söylüyor.
  Büyük ozan'a rahmet diliyorum.


 • İdris Akmetin

  oyun beni hak aşkına yanayım
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  Kadılar müftüler fetva yazarsa
  İşte kement işte boynum asarsa
  İşte hançer işte başım keserse
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  Bir gün mahşer olur divan kurulur
  Suçlu suçsuz varsa orda bulunur
  Piri olmayanlar anda bilinir
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

  PİR SULTAN'ım arşa çıkar ünümüz
  O da bizim ulumuzdur pirimiz
  Hakka teslim olsun garip canımız
  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
  Pir Sultan Abdal

 • İdris Akmetin

  Pir Sultan Abdal'ım kalkın aşalım
  Aşıp yüce dağı engin düşelim
  Çok nimetin yedik helallaşalım
  Geçti dost kervanı eyleme beni

  Allah rahmet etisn.

 • Cihat Şahin

  Filiz Fırtına hanımın dediği gibi bu şiirin hikayesi ne ve bu şiirin orijinali ve de tamamı nasıldır? Zira bu adam Şah İsmail'in casusu idi ve o suçtan dolayı yargılanıp idam edildi. Yani bir vatan haini idi. Bizse hainleri oldum olasıya sevmeyiz!