1480 - 1556
384

TAKİPÇİ

77

ŞİİR


 • Su yolun ol kuyudan toprag olup dutsam gerek
  Çün rakibümdür dahı ol kuya koyman vara su

 • Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  (Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile
  mahvetsin) , boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine
  su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)

 • Derin ve samimi bir aşk şairidir. Ölüm, toplum, yoksulluk, felsefe, tabiat temalarını hep bu aşk etrafında yazmış. Belki de ilah-i aşkı en fazla işleyen şair.

 • Türk Divan şairi. Temelini bireysel duygu ve sevgide bulan bir şiir anlayışını geliştirmiştir.

  Gerçek adı Mehmed b. Süleyman'dır. Kerbelâ'da doğdu, doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır.1556'da Kerbelâ'da öldü. Yaşamı, özellikle gençlik dönemi ve öğr ...