8

TAKİPÇİ

203

ŞİİR


  • KAFİYE

    Hece vezninde kafiye mühimdir, bu disiplin önemli ve marifet için elzemdir de.. mamafih yalnız kafiye gözetmek ve kafiye ile sınırlı kalmak, kafiye için yazmak olur ki, bu şiirin ruhuna aykırıdır, diye düşünmekteyim. Elbette disiplinden (Vezin+kafiye) kopmamak lazım gelir, mamafih şiir ...