Kul Nesimi

Felek benim senden bir sualim var
Rüzigarın Süleymanı nic'oldu
Sana gelenlerin işi ah-u zar
Erenlerin o devranı nic'oldu

Musa Tur'a çıktı niyaz eyledi
İsa göğe ağdıimekan bağladı
Yakup,oğul deyü her dem ağladı
Hazret-i Yusuf'u Ken'an nic 'oldu

Baba Emir, vardı Kuh ile kaaf'a
Küffara kılardı cevrile cefa
Şatırların piri Bengü Mustafa
Alemin gerdan keşanı nic'oldu

Başun için bize veresün haber
Nesl-i Ali evlad-ı emürül kiber
Harici askere yürüttü teber
Eba Müslüm'ün meydanı nic'oldu

Batında onlar münkiri taşlar
Erenlere ayan seyr olan işler
Gaiptedir kırıklar,yediler,üçler
Erenlerin yok mekanı nic'oldu

Bunca sahib-kıran gelüp geçmiştir
Hızır İlyas ab-ı hayat içmiştir
Sanan İskenderler konup göçmüştür
Ahd-ı vefaya seyranı nic'oldu

Nurdur kalbimizi eyleyen ziya
Şefaat eyleyen gedaya baya
İki cihan fahri hatem-ül enbiya
Bilsem ol mürüvvetkanı nic'oldu

Gahi ayyar idi gahice abdal
İslama dost idi küffara kattal
Erenler şahbazı ol Seyyit Battal
Bilmem ol canımın canı nic'oldu

Hazret-i Resul'in muhib yarıdır
Hakkın dostu serbanların piridir
Ser-i evliyanın sırr-ı nakdidir
Yemen'de Veyselkarani nic'oldu

Molla Hünkar deyü melekler iner
Kudretten nurdan kandilleri yanar
Arş-ı muallada külahlar döner
Sultan Osman şazanı nice oldu

Hazret İbrahimi attılar nara
Eyyub'a kurt düştü başladı zara
Zekeriyya nice çekildi dara
Nuh Peygamberin Tufanı nic'oldu

Ol server her kande gitse giderdi
Din yoluna ikrarını güderdi
Bir narada çok Harici geberdi
Ahmet.... yaranı nice oldu

Doksan bin erenler dediler beli
Bindi hake, doğru gösterdi yolu
Kutb-ı alem Hacı Bektaşi Veli
Bunca erenler serefrazı nic'oldu

Alemin ahvali alem değil mi
Bendesi de mir-i kelam değil mi
Nesl-i Ali Kutb-i alem değil mi
Bu... EMİR SULTAN'ı nice oldu

Ah eder NESİMİ geçdi serinden
MANSUR 'enelhak' der dönmez darından
Gitti gelmez, bir haber yok birinden
Bu feleğin karbanı nice oldu


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Yalvar güzel Allah’a huuu