Neşet Ertaş

derler de, var mı sana zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi
Derdime bir derman ver Çiçekdağı
Yârim hey, yine mi ben yandım

Hana vardım han değil
Penceresi cam değil
Bugün ben yâri gördüm
Ölürsem de gam değil

Çiçekdağı derler garibin yurdu
Hep orada arttı efkârı derdi
Zâlim felek beni yârden ayırdı
Yârden ayrılması zor Çiçekdağı
Yârim hey, yine mi ben yandım

Nakarat

Çiçekdağı derler methini etmek
Kolaymıdır seni terkedip gitmek of!
Hele şu gurbetin kahrını çekmek
Gel onu da bana sor Çiçekdağı
Şâhım hey, yine mi ben yandım

Nakarat

(Ankara / 2003)


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Güneşin, toprağın ve suyun farkında değil çiçek. Ve bir dili de yok anlatmaya farkında olduklarının...İnsan olmak güzel şey, çiçeklerin farkında olmak...Farkındayım çiçekliğinin... Günler birbirine girdi. Salı kaç gün sürüyor, Pazar kaç gün...