Ahmedi

Berât u Kadrde dirler ki var besî hasenât
Senüñ saçuñı görene dahı ne Kadr ü Berât

Berâtı ol kişinüñ kadre irişe ki senüñ
Yoluñda cân u cihan virmeg-içün ala berât

Beratdur şeb-i hâcet diyen meger bilmez
Ki Hak senüñ kapuñı itdi kıble-i hâcât

Yüzüñ-durur var-ısa halka îd-ile nev-ruz
Ki kamu gussadan irer seni sevene necât

Senüñ lebüñdür iden kamu cânları ihyâ
Fisânedür dem-i Îsî vü ayn-ı âb-ı hayât

Yüzüñ regâyib-i îd ü saçuñ garâyib-i kadr
Kaşuñdur arada mihrab u kıble-gâh-ı salât

Nicesi ide sıfat Ahmedî kemâlüñi kim
Cihâna gelmedi gelmez dahı senüñ bigi zât


Kayıt Tarihi : 19.9.2016 15:31:00
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.