Bahtiyar Vahapzade

Torpağım üstünə kölgə lə r salan
Mə nim varlığımın cilası-bayraq.
Zə fə rdə n doğulmuş
Göytürkdə n qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Üçrə ngli bayrağın kölgə sində mə n
Qaraca torpağı və tə n görmüşə m.
Zə fə r güllə rini dövri-qə dimdə n
Bayraq işığında bitə n görmüşə m.
Bayraq mə nliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Harda ə cdadımın ayaq izi var,
Bu zə fə r bayrağım orda dikə lsin.
Keçdiyi yerlə rdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gə lsin.
Tarixdə n qə dimdir, zamandan qoca
Mə nim bayrağıma sancılan hilal.
Alə mə nur saçdı tarix boyunca
Mə bə dlə r başma tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savas günündə
Ə sgə r silahıyla sə ni tə n görüm.
Yalnız zə fə r çalmış şə hid önündə
Sə ni alqış üçün ə yilə n görüm.

Aprel,1998


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Bu muhteşem şiirler en büyük milli hazinelerimizdendir.
  Tarih kokuyur.
  Sanat kokuyor.
  Vatan kokuyor.
  Yurt sevgisi kokuyor.
  İnsan sevgisi kokuyor.
  Ve nihayetinde Bozkurt sesi duyuluyor.
  Vatan sana minnetter.
  Ruhun Şad olsun.
  Türk'ün büyük Ozanı.

 • Güzel ibrahimov
  Güzel ibrahimov

  Cok iyi Allah rahmet eylesin

 • 'Bayrak'değince ilkin aklıma Arif Nihat ASYA gelir. Bayrak için birçok şiirler dile getirilmiştir. Azerbeycanlı büyük şair Bahiyar Vahapzade'nin bu 'Bayrak' şiirini de keyifle okudum.Ünlü şairi 14 şubat 2009 da rahmeti rahmana gönderdik. O da Arif Niyhat Asya ve Dağlarca'ya kavuştu.
  Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyorum. A.Güler