Ahmedi

Akl zülfi bendine dîvânedür
Cân yüzinüñ şemine pervânedür

Bu kamer devrinde fitne gözüñüñ
Gâh kasdı dîn ü gâh îmânedür

Vasluña çâre nedür didüm didi
Şem bigi ışk odına yanedür

Cânuma kan nice kût ola didüm
Didi âşık kûtı kandur yâ nedür

Râyigândur ger girür-ise ele
Bir nefes vaslı eger biñ cânedür

Olalı ışkuñ-ıla cân âşinâ
Ne cihân cândan dahı bî-gânedür

Zülf ü hâlüñ cân hümâyin dutmaga
Anberîn dâm-ıla müşgîn dânedür

Hoş hevâdur lalüñüñ ışkı anı
Kim heves itse yiri mey-hânedür

Ahmedî peymân idüpdür bâœeden
Sıyan ol peymânı bir peymânedür


Kayıt Tarihi : 22.9.2016 14:09:00
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.