Ahmedi

Aceb bu saç mıdur yâ müşg ü anber
Aceb bu leb midür yâ şehd ü şekker

Bu şehlâ göz midür yâ nergis-i mest
Bu ranâ yüz midür yâ hûœ gül-i ter

Boyuña secde kılmış şâh-ı tûbî
Lebüñe teşne olmış âb-ı kevser

Saçuñ bendine göñüller mukayyed
Gözüñüñ sihrine cânlar müsahhar

Fidâ yoluña yüz mülk-i Süleymân
Nisâr ayaguña biñ tâc-ı Kayser

Melek misin ya-hûœ akl-ı mücessem
Beşer misin yâ-hûœ rûh-ı musavver

Cihâna Ahmedî hüsnüñ sıfâtın
Zihî hoş şerh ide Allahü Ekber

Kulaguñda dut anuñ sözlerin kim
Degir her bir sözi yüz dürlü gûher


Kayıt Tarihi : 21.9.2016 16:18:00
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.