Ömer Hayyam

Yıldız ve ay her zaman gökte olacak.
Saf şaraptan iyiyi sanma bulacak.
Şarap satan insana ben çok şaşarım,
Satıp, ondan güzel bir mal mı alacak?

(Hayyam'ın Türkçe Yüzü-Türkçe Yeniden Yazan-Yalçın Aydın Ayçiçek-Can Yayınları)


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Şarap satan insana ben çok şaşarım,
  Satıp, ondan güzel bir mal mı alacak?

  Şarapla ne kast ediyor benim için çok önemli manasını anlamak bizim bildiğimiz
  Bir şarap mı sanmıyorum bu başka bir şey olmalı adına şarap ismini koymuş
  Düşündürücü anlamak lazım

 • Can Çevik
  Can Çevik

  Hayyâm rubâîleriyle tanınmış bir şairdir. İmâdüddin el-İsfahânî ?arîdetü’l-?a?r’ında onu Horasan şairleri arasında sayar ve örnek olarak Arapça bir rubâîsini verir. Rubâîlerin sayısının Rubâ?iyyât’ının istinsah tarihlerine göre günümüze yaklaştıkça arttığı görülmekte ve birçoğunun zamanla ona izâfe edilen başka şairlerin şiirleri olduğu anlaşılmaktadır. Kendi özgün üslûbunu yansıtan rubâîlerin sayısı 100 civarındadır. İnceledikçe 158 sayısında olduğunu öğrendim çeviriler ve yorumlanan rubai sayısının 200 civarında olduğu duydum Latince ve İslam ansiklopedisi kaynaklarına göre 350-400 rakamına ulaştım Sonrada saymayı bırakıp anlamaya çalıştım ????

 • Ömer Hayyam'ın günümüze kadar gelen kayıtlı kaç rubaisi var? bilen var mı?

  Çünkü kendisine atfedilen (bu rubai için demiyorum) o kadar çok rubai var ki!

 • "Din halkın afyonudur" (Marx) Yoksa nasıl katlanırdık ki bunca acıya!

 • satıp ondan başka bir malmı alacak