Enderunlu Vasıf

Ne dem ol gözleri mestâne gelür hâtırıma
İbtidâ sunduğu peymâne gelür hatırıma

Dest-i çevrinde nice yıllar o kaşı yayın
Çekdiğim çille-i merdâne gelür hatırıma

Bir mesel söyler o şuhu sararım fikri ile

Ne dem ol gözleri mestâne gelür hâtırıma
İbtidâ sunduğu peymâne gelür hatırıma

Dest-i çevrinde nice yıllar o kaşı yayın
Çekdiğim çille-i merdâne gelür hatırıma

Bir mesel söyler o şuhu sararım fikri ile
Günde yüz bin kadar efsâne gelür hatırıma

Beni sevmez deyü bî-hûde sitem eylemesün
Sevmem ol meh-veşi de ya ne gelür hâtırıma

Dünyede Pertev-i hoş-gû gibi şâir olmaz
Yok eğer var ise bir dane gelür hatırıma

O siyeh zülf-i perişana dokundukça sabâ
Hâl-i zâr-i dil-i dîvâne gelür hâtırıma

Âteş-i aşk ile ben yandığımı andıkça
Şem ile hâlet-i pervane gelür hâtırıma

Bülbül-i gülşen-i aşkım ki gamiyle o gülün
Ne kafes ne heves-i lâne gelür hâtırıma

Ne zemân sohbeti açılsa o şûh-i mestin
İtdiği tavr-ı sefîhâne gelür hâtırıma

Ne yalan söyleyim ol şûh ile hem-meclis iken
Ne bir ahbâb ü ne bî-gâne gelür hâtırıma

Hâhiş-i zevk-i visalinle bilür misin aceb
Göricek ben seni cânâ ne gelür hatırıma

Derdimi dökmeğe dil-dâre tiz-elden Vâsıf
Mesken-i mahfi bizim hâne gelür hâtırıma

Tamamını Oku

Mehmet Göden

Kabul olunsaydı dilek tutaydım
Gönül muradına erdiği günde
Dolaydı boyumca suya bataydım
Gözlerden yağmurlar aktığı günde.

Sinemi deldi bak keskin bakışın
Ani seller gibi yıkıp akışın

Kabul olunsaydı dilek tutaydım
Gönül muradına erdiği günde
Dolaydı boyumca suya bataydım
Gözlerden yağmurlar aktığı günde.

Sinemi deldi bak keskin bakışın
Ani seller gibi yıkıp akışın
Dudağın bal ama çatılı kaşın
Mızrak olup kalbime battığı günde.

Bitti mi baharın gelip gitmesi
Bin kurşuna bedel böyle etmesi
Şimşekler çakması,gök gürlemesi
Kolların doyası sıktığı günde.

Zamanı gelince açacak güller
Nergisi sümbülü tutacak eller
Hasretle vuslatsız dolacak yıllar
Tenimden kokunun gittiği günde.

Mehmet Göden, Haziran 2017.

Tamamını Oku