Ahmet Muhip Dıranas

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların,
Belki gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.
Evler, ağaçlar, sular, ben be bu an
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz;
Onların hevesine uyaraktan

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların,
Belki gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.
Evler, ağaçlar, sular, ben be bu an
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz;
Onların hevesine uyaraktan
Cenup ufuklarına bakıyoruz.
Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan,
Yer alsaydık şu bulut kervanında,
Güzle’e ve Yeni’ye doğru koşan
Bu sonrasız gidişin bir yanında;
Dağlara, denizlere, ovalara
Uzansaydık yağarak iplik iplik
Tohumları susamış tarlalara
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik.
Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden uçan bulutların.
Gidiyor, gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.

Tamamını Oku

Köksal Cengiz

Bir hayat ki tam bilmece.
Affetmezse neyleriz biz?
Ezel bir sır, ahir nice?
Affetmezse neyleriz biz?

Fayda mı var cana candan?
Kul bizardır her hicrandan?

Bir hayat ki tam bilmece.
Affetmezse neyleriz biz?
Ezel bir sır, ahir nice?
Affetmezse neyleriz biz?

Fayda mı var cana candan?
Kul bizardır her hicrandan?
Kim emin ki meçhul sondan?
Affetmezse neyleriz biz?

Bağa dolmuş yaban eller,
Dalda solmuş gonca güller,
Küfre davet nice hâller;
Affetmezse neyleriz biz?

Beş vakitte şakır ezan,
Kulak tıkar duymaz azan.
Bahar biter, başlar hazan,
Affetmezse neyleriz biz?

Bunca nimet sunan Yezdan,
Hoşlanır daim niyazdan.
Sual eyler farz namazdan;
Affetmezse neyleriz biz?

Tövbe sevmez kirli nefis,
Yürek bağlar zifiri is,
Kulluğundan edip terhis;
Affetmezse neyleriz biz?

İster isen cennet tacı,
Yetimleri kıl duacı.
Zalime var sonsuz acı,
Affetmezse neyleriz biz?

İblis sokar zordan zora,
Düşmeyesin sakın tora.
Hiç bir kıymet geçmez hora,
Affetmezse neyleriz biz?

Gönlümüzde bin bir yara,
Düşünürüz kara kara.
Kim tabiptir Niyazkâr'a?
Affetmezse neyleriz biz?

07.07.2012
Köksal CENGİZ(Niyazkâr)

Tamamını Oku