Halit Fahri Ozansoy

Solgun parıltılarla Marmara'ya dair
Serpildiği geceler, suların billûr
Müsikîsi dağılır tenhâ sâhile.
Hıçkırıklar duyulur uzaktan bile.

Vücüduna beyaz bir maşlah bürülü,
Elinde bir sararmış menekşe gülü,

Solgun parıltılarla Marmara'ya dair
Serpildiği geceler, suların billûr
Müsikîsi dağılır tenhâ sâhile.
Hıçkırıklar duyulur uzaktan bile.

Vücüduna beyaz bir maşlah bürülü,
Elinde bir sararmış menekşe gülü,
Gezer çamlar altında hasta bir kadın;
Baş örtüsü, göğsünde bir tül kanadın
Bir damla ay süzülür kirpiklerine.

Haber sorar yavru bir bülbül eşinden,
Bir ud sesi yükselir bir şehnişinden:
Sonra bütün yalılar rüyâya dalar.
Açıklarda beliren sessiz adalar.

Hizasını geçerek biraz ilerde
Ziyâlarla öpüşen yelkenlilerde
Bu rüyânın firâri, çılgın kuşları!
Ziyâların sularla der-âguşları
Uzayarak bîr müddet geçer aradan.

En nihayet çekilirdi ay Marmara'dan:
Eser karşı ufuktan hafif bir meltem;
Bahçelerde çekerken güvercinler dem,
Tekrar eder sahilin şâir suları
Billûr müsikisiyle bu hû hûları...

Tamamını Oku

Ahmet Süreyya Durna

Anadolu aşkı ateştir bende,
İsli ocaklarda yanar tüterim.
Emânet sayılan bu ruh bedende,
Nasıl bulunduysa, öyle yiterim.
***
Hüzün seansında ilk akşamların,
Tepe dallarında nârin çamların,

Anadolu aşkı ateştir bende,
İsli ocaklarda yanar tüterim.
Emânet sayılan bu ruh bedende,
Nasıl bulunduysa, öyle yiterim.
***
Hüzün seansında ilk akşamların,
Tepe dallarında nârin çamların,
İç içe kenetli toprak damların,
Saçağında serçe olur öterim.
***
Kaybetti ferini gözlerim nemden,
Hayli zebun düştüm sinsi veremden.
Farklıyım bu yönde dertli Kerem’den,
Mecnun’dan, Ferhat’tan daha beterim.
***
Seyyahlıkla geçti bunca zamanım,
Tozlu yollarına kurbandır canım.
Sevgisiyle kuşatılmış her yanım,
Gam yükünü taşımaya yeterim.
***
Vatan ki başlıca derdim dâvamdır,
Uğrunda ölmeye inancım tamdır.
Bir uçtan bir uca yurdum yuvamdır,
Karış karış toprağında biterim.

Ahmet Süreyya Durna

Tamamını Oku