Oscar Wilde

Yazamam hiçbir önsözü görkemle
Bir başlangıç gibi şiirime;
Bir şairden bir şiire
Kalkışırdım söylemeye.
Çünkü bu düşen petaller içinde
Biri sana güzel gözükse,
Sürükler o yerleşinceye dek

Yazamam hiçbir önsözü görkemle
Bir başlangıç gibi şiirime;
Bir şairden bir şiire
Kalkışırdım söylemeye.
Çünkü bu düşen petaller içinde
Biri sana güzel gözükse,
Sürükler o yerleşinceye dek
Aşk onu saçının üstüne.
Ve rüzgâr ve kış sertleştirdiğinde
Bütün aşksız ülkeleri,
O fısıldar bahçeyi,
Senin anlayacağın gibi.

Tamamını Oku

Kadir Acı

Ekin biçer deste deste
Yığın vurur pek de usta
Naz eyleyip eder hasta!
Her akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

Er günüzden yola düşer

Ekin biçer deste deste
Yığın vurur pek de usta
Naz eyleyip eder hasta!
Her akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

Er günüzden yola düşer
Dere tepe beller aşar
Deli taylar gibi koşar
Ter akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

İşi gücü palan ile
Kürtün semer kolan ile
Tipi yağmur boran ile
Kar akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

Neşe dolu sıpsıcacık
Temiz kalpli ruhu çocuk
Tandırında pişer cacık
Yer akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

Köy güzeli çitçi kızı
Issız gecemin yıldızı
“İçime bir tatlı sızı”
Kor akşamda yâr akşamda
Dama çıkar dar akşamda

Kadir Acı, Kayseri, 19.11.2020 13.57

SÖZLÜK

Ergünüz: Erkenden
Palan: Yük hayvanlarının sırtına sarılan minderi tutan enli kuşak.
Kürtün: Eşeğin sırtındaki semeri.
Kolan: Bu kelime de semer veya kürtünü hayvan üzerine bağlamada kullanılan enli kuşaktır.

Tamamını Oku