Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluş 21

Bayram Kaya
2706

ŞİİR


9

TAKİPÇİ

Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluş 21

Bu yeni eylem alanı içinde bir sonuç olan öngörülü düşünce, neden gibi davranmaktadır. Öznel düzenlenmeli sistem içinde öngörülen sonuçlar nedenden önce olup, neden gibi davranıyordu. Buna biz planlama, tasarım yapma, tasım vs. ortaya koyma diyorduk.

Kolektif sistem içinde değiştirilebilir "işleyim gücü" sistemin öngörülüsüdür. İşleyim gücü sistem içinde neden gibi davranır. Oysa kolektif sistemler ne işleyim gücü nedenle, ne de işlerge kuvvet nedenle ortaya konmuştu.

İşte köleci mana anlayışı olan El düşüncesi de belli bir kolektif güç çevrimi oluştuktan sonra ancak El mana anlayışlı sonuç illüzyonların ortaya konması nedenle başa konan sonuç tasımlar neden gibi davranıp amaçlı düşünce olabilmektedir.

Kişilerin avcı toplayıcı eylemle beslenme yapma işi köleci sisteme gelmeden önce çoktan öngörüye dönüşmüştü. Yani El hayatın enerji sağlama nedenli beslenme yapmasını artık öngörüyordu. El kişilerin beslenme yapacağı zorunlu nedenle olan eylemlerini, köleci sistemin başına rızk dağıtma söylemi olarak ele alıyordu. Rızkı doğmazdan önce takdir ettik diyordu.

El mana anlayışıyla kolektif alan içine dallanıp çatallanacak olmakla adına rızk verme denen bir düşünsel eylem alanı açılmıştı. Rızk verme söylemi üreten ilişkinin sonucu üzerine hayali bir anlam atfetmeydi. Rızk verme söylemi üreten ilişki sonrası ortaya konan anlamsal sonuçtu. Bu nedenle rızk verme söylemi açılan dallanma çatallanma eylem alanı içinde öngörülü bir düşünceydi.

Bu öngörülebilirlik ihsanda bulunmanın amaçlı öngörüsüydü. Sadaka vermenin amaçlı öngörüsüydü. Tasarım yapmanın, plan yapmanın vs. öngörülü sonuçları El söylemiyle birbirine geri etkimeli bir çevrim sel neden gibi davranma oluyordular.

Örneğin; köleci sistem içinde keyfi bir mülk dağıtımı inanması vardı. Sanki sistemler, hatta insanlar keyfi dağıtılmış bir rızk peşinde olmanın gerçekleşmesi için vardılar! Keyfi mülk dağıtımı sonunda kimilerine mülkten pay verilmemesi YOKSULLUĞU bu gerçekleşmenin nedeni olmakla söyleniyor.

Öyle ki bu abartının dışa vurumu içinde El: "habibim sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım" demesiyle evrenin yaratılmadaki nedeni, güya söylenir. Bu nedenle İbrahim halilullah’tı. Musa Seyfullah’tı. Bir de habibullah olmalıydı. Bu kes yoksulluk neden, sadaka vermek, zekât vermek bir sonuç gibi ortaya çıkıyordu.

Oysa ne yoksulluk, ne sadaka ne zekât sistem için inşaca neden değildi. Kolektif paylaşımı keyfi paylaşıma dönüşmenin dallanma çatallanmasıydı. Gözlere çekilen perde ile (illüzyon ile) sadaka, yoksulluk nedenle var deniyordu. Yoksulluk kolektif inşa temelinde öngörülen bir durum olmayıp, öznel nedenlerle köleci sistem çevrimi içine konmuş öznelliktir.

Ya da kendisi köleci ilişki tarzı içinde bir sonuç olan "yoksulluk"; bu kes neden gibi davranıp sadaka, zekât planlamalı başka tür sonuçları ortaya koyuyordu. Gökteki yağmur bulutları yağışa neden oluyorsa yağış için yağmur bulutu, nedendi.

Doğada bir yerde neden gibi davranan bir durum (yağmur bulutlarının varlığı), başka bir yerde yağmış olarak, yani sonuç olarak vardır. Kolektif etkilerle açılmış bir alan içinde neden sonuçla aynı andaydı.

Nedenle sonucun aynı anda olduğu düzenli sistemlerde planlama, tasarım yapılır. Çevre sağlığını korumak gibi, aşı olmak gibi kolektif yaptırımlı sonuçlar, hastalık gibi bir nedenden önce ortaya konabilir. Üretim, nüfusa göre planlanabilir. Yani planlama üretim yapma nedeninin başına alınabilir.

İşte El 'in merhameti de köleci sistem içinde keyfi dağıtımla ortaya çıkan yoksulluk gibi sonuçtan önce ortaya konmakla söylenmiş bir algı ve illüzyondur. Kolektif bir yapı içinde kolektif öznel düşünce ile neden ve sonuçlar ortaya konur.

Organik sistemli bilinç alanlar dışında sonuç nedenden önce değildir. Çünkü büyükler dünyasının kendi kendisine inşası içinde, sonuç nedenden önce gelmez. Yani doğada sağlama olan ilk kolektif inşa içinde kolektif ilişkinin bir sonucu olan üretim ilişki ilk inşa içinde yoktur. Sağlasan olan ilk inşa içinde üreten ilişkiyi planlamak, tasarlamak yoktur.

Ama siz kolektif alan içinde kişileri bir kez "üreten ilişki" ile donattığınızda artık kolektif kapasiteli kişiler, kolektif süreç işinde "mülkün sahibine inanan mantıkla ya kolektif süreç içinde ayrılırlar.

Ya da kolektif süreci özelleştirmekle kolektif süreci dönüştürürler. Kolektif kapasiteyle donanan kişiler bu kapasiteyle Ön ittifak içinde ayrılırlar.

Özelleştirmeyi öne alan böyle bir sistem mülk sahibinin mülkünde çalışan kölelerle üreten köleci ilişkiyi öne alırlar. Kolektif kapasiteyle donanan kişiler bir tasarı, bir tasım, bir plan ile köleci bir inşayı rahatlıkla kurabilirler.

Köleci inşa, kolektif birikimli geçmişiyle ve özelleştirdiği kolektif mirasıylaydı. Köleci tasarım mülksüzlerin, mülkü verilen kişisi mülk üzerinde çalışmasını planlar. Mülk sahibine teslimiyetini tasarlar. El ne diyordu; "de ki ben teslim olanların ilkiyim".

Gerçek hayat içinde neden sonuç ilişkisinin izlenimleri kolektif öznede plan, tasarım ve tasıma dönüşmüştü. Burada neden olarak görülen yağmur bulutları, açık bir hava eşliğinde şurada yağmış olan bir yağmur olmakla sonuçtur. Yağmış olan bir yağmur sonunda su buharlaşır. Buharlaşan su, yağmur bulutlarının nedeni olmakla neden sonuç çevrimine dönüşür.

Bayram Kaya
Kayıt Tarihi : 17.10.2021 18:53:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Bayram Kaya