Kur’an-ı Kerim’de Uzaylılar Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk
21964

ŞİİR


29

TAKİPÇİ

Kur’an-ı Kerim’de Uzaylılar Şiiri

ALLÂH(c.c.) kâinatların yerin göğün Rab’bidir,
O bütün âlemlerin kulların habibidir…

Uzaylı varlığı net dinimize ters düşmez,
Kur’an tek kitabımız hakikatle çelişmez…

Ayetlere bakarsan tefsirsiz de anlarsın,
Tamamen orijinal açıp okumalısın…

Bizi ölçü al alma fakat ayetler nettir,
Alıntım aşağıda devamı gelecektir…

Ra’d Suresi 15’te “Göklerde, yeryüzünde,
Kimler varsa onlar da (hem de) gölgeleri de…”

Bunlar melek olamaz çünkü gölgeleri var,
Rab’be secde ederler, Rab’bimizi anarlar…

Sure-i Enbiya’da ayet 19 demiştir,
“Göklerde kimler varsa hepsi ona aittir”

İbadet etmekteler durmadan, yorulmadan,
Rab’bi teşbih ederler büyüklük taslamadan…

Zariyat 22, der “Göklerde rızkınız var,”
Çok şey ima edilir olamaz mı yaşamlar?

“Size vaat edilen şeyler,” der ve anlatır,
Yaşam dolu Dünyalar mutlaka olmalıdır…

Yine Nahl, 49 “Gök ehli! ” Der bahseder,
Canlılar kastedilir bunlar melek değiller…

Hacc, 18 bahseder, “Gök ehli”,Kullarından,
Nur, 41 yine aynı söyler bu dost türlerimizden…

Rahman, Şura, Meraic, belli ayetlerinde,
Yine aynı şekilde Talak, Saffat ve Neml’de…

Daha birçok yer var ki araştırmaya değer,
Kur’an değişmez kitap verdiği net bilgiler…

Hadisler daha fazla birine yer vermişiz,
Tek tek aramak gerek ki anlayabiliriz…

(2015)

Mehmet Tevfik Temiztürk
Kayıt Tarihi : 21.7.2015 00:45:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


...................KUR’AN-I KERİM’DE UZAYLILAR………… ...................Semalardaki (göklerdeki) ve arzdaki (yerdeki) bütün kişiler, O’nundur. Ve O’nun katında olan kişiler (huzur namazını kılanlar) , O’na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. (Enbiya; 21/19 İmam İskender Ali Mihr… ...................Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. (Zariyat; 51/22 Diyanet İşleri………………………………… ……….Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. (Nahl; 16/49 Diyanet İşleri Meali (Eski)) …………………………………… ...................Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, Güneş, Ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve (yürüyen) hayvanlar ve insanlardan çoğu; görmüyor musun (görmedin mi) ki Allah’a secde ediyorlar. (İnsanların) çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah, kimi zayıf düşürürse (alçaltırsa) artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. (İmam İskender Ali Mihr Hacc; 22/18) ………………………………………… ...................Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. (Nur; 24/41 Diyanet İşleri Meali (Yeni)) …………… ...................Yerde ve göklerdeki kimseler de, gölgeleri de, sabah akşam, ister istemez Allah'a secde ederler. Ra’d; 13/15 Diyanet İşleri (eski)) …………………………………………. ...................Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar. Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelirler.(Neml; 27/87 Diyanet İşleri) ………………………………………………… ...................Göklerde ve yerde bulunan sorumlu ve akıllı varlıklar, muhtaç oldukları şeyleri, güvenliklerinin ve hayatiyetlerinin devamını ondan isterler, ona başvururlar, ondan medet umarlar. O her gün, her an, sayıya, hesaba, sığmayacak işlerin, oluşların, işleyen düzenin, sorumlulukların içindedir, ilmi ve kudretiyle tecellidedir. (Rahman; 55/29 Ahmet Tekin Meali) …………………………………………… ...................Gökleri, yeri ve bu ikisinde üremelerini sağlayıp yaygınlaştırdığı canlıları yaratması da onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Allah’ın, sünnetine, düzeninin yasalarına, iradesinin tecellisine uygun olan şartlarda canlıları, zıtları, uyum, uzlaşı ve ahenk içinde bir arada yaşatma; hepsini bir yerde toplama kudretine sahiptir. (Şura; 42/29 Ahmet Tekin :) …………………………………………………………. ...................Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. (Şura; 42/29 Diyanet İşleri) ………………………………………………… ...................Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. (Talak; 65/12 Diyanet İşleri Meali (Yeni)) ...................O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir. (Saffat: 5 Diyanet İşleri Meali) ………………………………………………………….. ...................Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.Mearic:40-41 Diyanet İşleri Meali) ………………………………………………………….. ................... “Eğer gök halkı ve yeryüzü halkı bir mümin kişinin kanına ortak olsalar Allah onların hepsini cehenneme atıp kapatır.” (Tirmizi, Hadis kitabı) vs. vs

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Mehmet Tevfik Temiztürk