Köyüm'den Manzaralar

Şiir Yarışması
Mehmet Selim Polat1
18

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Köyüm'den Manzaralar

Bir köy vardı Muş’ta Sakavi adı,
Murat dedim köyüm geldi aklıma.
Kimi fakir,kimi zengin yaşadı,
Ada dedim köyüm geldi aklıma.

Ovada su yoktu,dağlar dumandı,
Tırpanlar başağı gelincik sandı,
Barajlar yapıldı,toprak uyandı,
Kala dedim,köyüm geldi aklıma.

Cenderme mezarı murada yakın,
Cevgani’den ovanın düzüne bakın,
Evran’dan,Artet’ten odurki farkın,
Nahiye dedim,köyüm geldi aklıma.

Zeytun öküz bir çubuğa küserdi,
Komşular toplanır,kerme keserdi,
Hapisor’dan yaman bir yel eserdi,
Hapik dedim,köyüm geldi aklıma.

Harmanlar yan yana,başaklar yerde,
Komşunun kızı komşuda erde,
Kimi nişanlıydı,kimi askerde,
Deprem dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir koyun kalada divana durdu,
Yemez mi yabanın çakalı,kurdu,
Penzehirdi mor koyunun yoğurdu,
Beri dedim,köyüm geldi aklıma.

Liyadin adası turnaydı,kazdı,
Nevale buke,kamıştı sazdı,
Huşurik pınarı,toprağa sızdı,
Çirig dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir başka kokardı otlar ekinler,
Çürürdü bahara beslenen kinler,
Hani abbas,hani Mehmet Eminler,
Kafer dedim,köyüm geldi aklıma.

Bu gökle,bu yer çok şeyler gördü,
İyiyi kötüyü aldı götürdü,
Varlık derya gibi taştı köpürdü,
Mahyedin dedim,köyüm geldi aklıma.

Tekman çiçeğiydi,Kuli’yle Cindi,
Fırtınalar koptu,tipiler dindi,
Okurdu Davudi sesle ikindi,
Detto dedim,köyüm geldi aklıma.

Lakaplar süstü,yada bir ündü,
Yastıklar tüyden,döşekler yündü,
Yatıklar,zenginler için öğündü,
Abas dedim,köyüm geldi aklıma.

Yağmurlar yağardı,dövülür damlar,
Hüzünle çökerdi asi akşamlar,
Nur yüzlüydü,ak sakallı imamlar,
Yusuf dedim,köyüm geldi aklıma.

Adalar bostan,karpuz kavundu,
Kimi benim dedi,kimi avundu,
Değirmen çalıştı,çak,çak övündü,
Eppe dedim,köyüm geldi aklıma.

Dağlar ağırbaşlı,gece ayazdı,
Yüreği dağdaki kardan beyazdı,
Bir pınar sonsuza adını yazdı,
Huzni dedim, köyüm geldi aklıma.

Kimi abad oldu,murada erdi,
Kiminin başından aşkındı derdi,
Görenler dedi ki,Bozkurdun merdi,
Baki dedim,köyüm geldi aklıma.

Ararsan vefa yemende Çinde,
Her yürekte sevgi aynı biçimde,
Beyler ağırlandı sefa içinde,
Cemaldin dedim,köyüm geldi aklıma.

Tan yeri ağarır yine gün çalar,
Gölgeler uzanır,günü parçalar,
Ağırlandı sofrasında ağalar,
Dursun dedim,köyüm geldi aklıma.

Savaşta,barışta önde biriydi,
Verdiğin sözün mutlak eriydi,
Ak sakallı,Şavşetlilerin piriydi,
Rıfat Hoca,dedim köyüm geldi aklıma.

Kim ister yarım tasta aşını? ,
İstermi dosta değsin taşını? ,
Mekan tuttu büyük çayın başını,
Halef dedim,köyüm geldi aklıma.

Herkesin evi topraktan damdı,
Akşamlar gene aynı akşamdı,
Hakka secde etti,inancı tamdı,
Kahraman dedim,köyüm geldi aklıma.

Kimi ağlar iken,kimisi güler,
Açılır kapılar,düşer sürgüler,
Doğru söze,dokuz köyde güldüler,
İsmail dedim,köyüm geldi aklıma.

Umutlar boy verdi,hep oldu yarın,
Yol verdi başı yüce dağların,
Görmüştü,zulmünü yağmurun,karın,
Hüsso dedim,köyüm geldi aklıma.

Zaman acıları eritti,tek,tek,
Meşeler yakacak,ya oldu mertek,
Kimine ev yaptı,kimine merek,
Hebo dedim,köyüm geldi aklıma.

Doğarken harama içmişti andı,
Eyyub’un sabrı ona nişandı,
Herkesin sevdiği emin insandı,
Kerim dedim köyüm geldi aklıma.

Cömertti dostla yiyip içerdi,
İyiyi kötüyü mutlak seçendi,
Kore kahramanı aslı çeçen’di,
Altıner dedim köyüm geldi aklıma.

Şahit bulamadı göstersin kimi?
Bitmedi davası bir mi,iki mi?
Usandı mahkeme Zabıt Hakimi,
Yahya dedim köyüm geldi aklıma.

Çağladı nazlı-serin bir dere,
Koynunda bir pınar sundu bizlere,
Karıştı dudaktan dudağa, tene,
Hadis,dedim köyüm geldi aklıma.

Umutları heybesinde sarardı.
Köyden köye nasibini arardı.
Eşeğini sağlam yere bağlardı,
Gali,dedim köyüm geldi aklıma.

Telli turnam adalarda öterdi,
Sevda kokan gelincikler biterdi,
Bacasından ince duman tüterdi,
Ahmet,dedim köyüm geldi aklıma

Çetin bir hayata yiğitçe, mertçe
Korkusuz başlamış, birazda sertçe,
Titrerdi tabana vurduğu ökçe,
Tırko,dedim köyüm geldi aklıma.

Gökyüzünde turna katar katardı,
Güllü’nün camuşu çekmez yatardı.
Hakka aşinaydı Hakkı tutardı,
Hamit,dedim köyüm geldi aklıma.

Onurluydu ama hayat azizdi,
Hizmette kusursuz hanımlar dizdi.
Parlayan alevdi, sofi titizdi,
Dada,dedim köyüm geldi aklıma.

Omuzlara düşen koca bir yüktü,
Dizlerde pine dirsek söküktü.
Kendi küçük ama adı büyüktü
Gudtul dedim köyüm geldi aklıma.

Gayreti ganiydi işi asandı.
İnançlı azimli çetin insandı
Yok ile aza içmişti andı,
Mahmut dedim köyüm geldi aklıma.

Ağaçlar bozkırla beraber yandı,
Bulutlar ağladı toprak uyandı,
Hatırı sayılan ağır adamdı,
Cemil dedim köyüm geldi aklıma.

Çırigin suyu soğuk serindi,
Eğilip içmeye kimler erindi
Pehlivandı el ense ye gerindi,
Memli dedim köyüm geldi aklıma.

Şakul tuttu bina yaptı herkese,
Taş duvarlar dile gelse söylese
Değirmen Çalıştı aşına sese
Ali usta,dedim köyüm geldi aklıma.

Unutmasın onu erenim pirim.
Erenler izine sürünen kirim,
Gönlü zengin sofi baba fakirim.
Vehep dedim köyüm geldi aklıma.

Kimi benim dedi kimi sen dedi.
Ömür tarlasını sürdü denedi.
Mekan tuttu Şavşet’lere tünedi
Bego dedim köyüm geldi aklıma.

Zaman utandırdı garazı kini,
Mevla’m bilir ancak imanı dini,
Dursun emi yedi köyün emini,
Mevlüt dedim köyüm geldi aklıma.

Erenler demiş ki kusur arama.
Kem gözle baktı hile arama,
Kendi küçük bir cevheri var ama
Sıliman dedim köyüm geldi aklıma.

Esirgemez insanlığı beşerden
Garezi kini silmiş defterden
Ezelden beri uzaktı şerden
Hilmi dedim köyüm geldi aklıma.

Kim çomak soktuysa dönen tekere,
Beladan usandı yuhh dedi şerre,
Bıraktı davayı bazen mahşere,
K.Hüsen dedim köyüm geldi aklıma.

Ermişti kemale din ile haya.
Allah için hazır her an duaya,
Rıza Pazar dedi yoksula baya,
S.Hacı dedim, köyüm geldi aklıma.

Gençliği bir cevher közdü ateşti,
Dostuna en çetin günde yetişti.
Çayırında pehlivanlar güleşti.
K.Memet dedem, köyüm geldi aklıma.

Beraber içtik ak ayran tasta.
Yıkıcı olmadı yaptı hep usta.
Kem gözle bakmadı yarana dosta,
Şanali dedim köyüm geldi aklıma.

Hicret ölüm gibi eller onundu,
Sılada açmayan güller onundu.
Kelkit’ten esen yeller onundu,
Heyder dedim köyüm geldi aklıma.

Her ömür gibi eller onundu,
Ağarır mı? Sakal yüze yüz ona,
Adam gibi adam dediler ona
Daştan dedim köyüm geldi aklıma.

Zaman süvariyle biz olduk yaya,
Gün oldu acılar düştü komaya,
Kime ne söylesin kimden ne duya.
Osman dedim, köyüm geldi aklıma.

Güneş tepedeydi ufuklar gözler,
Tabanlar nasırlı yamalı dizler,
Sürünün peşinde kaybolan izler.
Keleş dedim,köyüm geldi aklıma.

Sonsuzluk ona vermişti tasa,
Gece az görüldü elinde asa,
Kim tanırdı O’nu selvi olmasa,
İbo dedim, köyüm geldi aklıma.

İyi bir komşuydu, adamdı, hastı,
Olmadı kimseye yanlışı, kastı,
Efendilik sanki O’mirastı
Salih dedim,köyüm geldi aklıma.

Esen yelde şavşetlerin havası,
Alaçamdan ağaç, kürek kovası,
Hicretten hicrete göçtü yuvası,
İsabalı dedim, köyüm geldi aklıma.

İnsanda cevherdir asalet maya,
Yeter insan için adam olmaya,
Kemale ermişti onda er maya,
Nusret dedim, köyüm geldi aklıma.

Çobanlar bilirdi şevin yerini,
Irgat kuruturdu, honda terini
Dünya tanır pikakinin pirini,
Emano dedim, köyüm geldi aklıma.

Yüksekte süzülen ala şahindi,
Onunla erdemli vede sakindi,
Sözünden, özünden herkes emindi,
Mirze dedim,köyüm geldi aklıma

Zaman öğütürken matemin yasın,
Vakitsiz gelen ölüm utansın,
Sevenler Tokatta yad etsin ansın,
Kadir dedim, köyüm geldi aklıma

Kucakladı hakkı, hakka donandı,
Yanlışa yalana içmişti andı,
Adı gibi halim selim insandı
M.selim dedim, köy geldi aklıma.

Paylaştı bizimle ekmeği tuzu,
Gözetti yoksulu açı susuzu,
Haktan yana kantarının topuzu.
Yunus dedim, köyüm geldi aklıma.

İbo’lar çoktu selam Gaggo’ya
Her biri aitti başka bir soya
Namını duyurdu dağa; ovaya,
İbo dedim köyüm geldi aklıma.

Kimde bulunurdu beş yüzler, binler.
Yasaydı herkese töreler, dinler,
Her bayramda bölük bölük gezenler,
Farız dedim,köyüm geldi aklıma.

Kayada bir iz inceden ince,
Görünce toprağı kazdı derince,
Dağıldı karataş balyoz yiyince,
G.Mısto dedim köyüm geldi aklıma.

Utancın adı hayaydı ardı,
Herkese yetecek kadarı vardı,
Ferhat gibi kazdı; dağ tepe yardı,
Kemal dedim, köyüm geldi aklıma.

Mektebin etrafı duvardan surdu,
Düşürdük tuzağa asi boz kurdu,
Sabah rüzgarında harman savurdu,
Cemil dedim, köyüm geldi aklıma.

O günler bulunmaz ne güzel gündü,
Gelmeyecek asla çünkü o dündü,
Keçeyi yamaca serdi düşündü,
Zokko dedim, köyüm geldi aklıma.

Kimse bulaşmasın masum bir aha,
Değmez ki bu dünya aha günaha,
Medine’de tövbe dedi bir daha,
Ömer dedim, köyüm geldi aklıma.

Ana kızın saçlarını arardı,
Dolaştıkça çeke,çeke tarardı,
Başardı küfürü ana avradı,
Fette dedim, köyüm geldi aklıma.

Eser deli hapik,bozardı hava,
Buz keserdi yollar donardı yuva,
Ses verdi şike düşürdü ava,
Omo dedim, köyüm geldi aklıma,

Herkes nasibini koştu,aradı,
Kimisi az buldu huzuru,tadı,
Yıllar acıları sildi,yıkadı,
Zıbo dedim,köyüm geldi aklıma.

Kimse yetinmedi çok ile aza,
Ulaştık beraber bahara yaza,
Yaşadık yıllarca omuz,omuza,
Müslüm dedim, köyüm geldi aklıma.

Cevher yürektedir bakılmaz boya,
Dokunmadı asla sabuna suya,
İsterdi ki kanı su ile yuya,
Necat dedim,köyüm geldi aklıma.

Soğudu çeliğin örsteki kini,
Bilmezdi yalanı,riya,yemini,
Kusursuz inancı,sabırı dini,
Mehmet dedim, köyüm geldi aklıma.

Keskin nişancıydı erde eratta,
Mavzerler kuşandı en çetin hatta,
Ustaydı silahta küheylan atta,
Kulp’li dedim,köyüm geldi aklıma.

Dünyayı bitmeyen ganimet sandı,
Tevekkül sahibi gamsız insandı,
Anladı ki heyhat her şey yalandı,
Mıko dedim,köyüm geldi aklıma.

Neyle ölçülürdü hayatın tadı? ,
Umudu tasadan önce yaşadı,
Kuli’nin çiçeği,gülü okşadı,
Fette dedim,köyüm geldi aklıma.,

Sofrası açıktı,ayvanda kürsü,
Uzun gecelerde yanar löküsü,
Bostanı meşhurdu kravat süsü,
Kıre dedim,köyüm geldi aklıma.

Seyfetler sayıldı,her zaman başa,
Olmadı hiç kimse birine maşa,
İstanbul matemi yolladi Muş’a,
Bayram dedim,köyüm geldi aklıma.

Köyümde herkes başımda tacım,
Anamdan doğmayan kardeşim bacım,
Ölseydi kimseye demezdi aç’ım,
Sılo dedim,köyüm geldi aklıma.

Düğünler,toylar,güze düşerdi,
Bulgurlar kaynarken lazut pişerdi,
Adasında sarı çiçek yeşerdi,
Pelür dedim,köyüm geldi aklıma.

Dağlardan aşınca düştük bir ize,
Gönüller ferahtı baktık yüz yüze,
İlaç saydık küfrünü biz bize,
Sıno dedim,köyüm geldi aklıma.

Acırım ah ile geçen güne ben,
Ömürden çalınmış saymam düne ben,
Metine duacı soyadı Türkmen,
İbram dedim,köyüm geldi aklıma.

Bereket karıştı alın terine,
Verirse Mevla’m sormaz birine,
Ulaştı herkesten önce yerine,
Alo dedim,köyüm geldi aklıma.

Sofu,aşinaydı tesbihe,fese,
Görmüştü terbiye,mektep medrese,
Açıktı kapısı,gönlü herkese,
Durmuş dedim,köyüm geldi aklıma.

Benzerdi Kasımda kızaran güle,
Konuştukça kopar sanki velvele,
Korevenk köyüydü,kazası Göle,
İbo dedim,köyüm geldi aklıma.

Otlar yükselirdi,yığın yan yana,
Hazırdı herkese ada harmana,
Bir ucu ulaştı onun Tekmana’a,
Sıdo dedim,köyüm geldi aklıma.

Arama ne olur o yalın tadı,
Uzaklara kaldı kimin muradı,
İki kardeş bir imamın evladı,
Sao dedim,köyüm geldi aklıma.

Bahar olur Şavşetlerin çamuru,
Koşardı atlar geçerdi turu,
Rüzgar dağıtırdı partı puluru,
Rıza dedim,köyüm geldi aklıma.

Çalıştı çırpındı,erdi kemale,
Son zaman bulaştı duvağa,tele,
Yorgundu ama,tuttu el ele,
Elo dedim,köyüm geldi aklıma.

Sayılı günleri indirdi aza,
Umut yüreğinde ördü bir koza,
Mahkemeler gördü kesildi ceza,
Nısso dedim,köyüm geldi aklıma.

Tarlada çayırda el tuttu bize,
Harmanı hasadı getirdik dize,
Mahlası Kılıç’tı ön adı Mirze,
Sofi dedim,köyüm geldi aklıma.

İşledik toprağı,ekmeği böldük,
Gökyüzünden yıldız gibi döküldük,
Beraber ağladık,beraber güldük,
Feyzo dedim,köyüm geldi aklıma.

İsyanı olmadı yok ile azda,
Piyade yürüdü kar ile buzda,
Azığı değnekte,değnek omuzda,
Çeçce dedim köyüm geldi aklıma.

Bölüştük onunla ekmeği tuzu,
Otlasın isterdi kurt ile kuzu,
Yüksekti komşuluk ustalık dozu,
Sefer dedim,köyüm geldi aklıma.

Herkes iyi bilir yamanı,yadı,
Kimi gönül aldı,yetim okşadı,
Kim bilir kaçıncı hicret yaşadı,
Sefulla dedim,köyüm geldi aklıma.

Eridi dağların kar ile buzu,
Beraber aradık ekmeği tuzu,
Olmadı hiç Şavşetlerin yolsuzu,
Ahmet dedim,köyüm geldi aklıma.

Tavında döverdi örste demiri,
Hu demiş çünkü demirci piri,
Bulaşmadı ona husumet kiri,
Ezzu dedim,köyüm geldi aklıma.

Müşkülün var ise bilsin erenler,
Utansın destursuz bağa girenler,
Selam olsun Şavşetlere yarenler,
Dursun dedim, köyüm geldi aklıma.

Herkese ev yaptı kerpiçten,taştan,
Seyretti köyünü,yüksek yamaçtan,
Yenik çıktı hayat denen savaştan,
Sao dedim,köyüm geldi aklıma.

Yakındı bize tüm civar köyler,
Hükümet emrini havale eyler,
Karakol,nufus,p.t.t.beyler,
Sayim dedim,köyüm geldi aklıma.

Bilinmez bu köy kaçıncı yurttu,
Güneş bozkırları yaktı kuruttu,
Yiğidin delisi,soyu bozkurttu,
Ramazan dedim,köyüm geldi aklıma.

Yenilmedi ne varlığa ne mala,
Yaşadıkça oda erdi kemala,
Bulaşmadı hiçbir aha,ve mala,
Heno dedim,köyüm geldi aklıma.

Onunda hayali bir düşü vardı,
Ecel Almanya’da bizden kopardı,
Matemi büyüktü yürek yakardı,
Süleyman dedim,köyüm geldi aklıma.

Herkes tanınırdı kader kısmete,
Çünkü bürünmüştük kemikle ete,
Duası ulaşsın Hikmet ile Nimete,
Hesso dedim,köyüm geldi aklıma.

Söyleyin sevdamı gökteki kuşa,
Götürsün selamım Şavşet’ten Muş’a,
Sitem etsin Onbaşıya,Çavuşa,
Osman dedim,köyüm geldi aklıma.

Mazi perde gelseydi yara,
Koşardı o çetin günde imdada,
Ağıtlar yakıldı zalim Murad’a
Şemsedin dedim,köyüm geldi aklıma.

Söylermi? ,Olsaydı zamanın dili,
Görelim kim olmuş yoksul kefili,
Ustaydı yakıştı kesere eli,
Efo dedim,köyüm geldi aklıma.

Gönüller kristal benzer bir cama,
Kırmayın sakın tutmazki yama,
Benden selam olsun uzun kirvama,
K.Ahmet dedim,köyüm geldi aklıma.

Kumaşın adi çuha, libasti,
Matemin adı şivandı,yastı,
İyi bir komşuydu adı İlyas’tı,
Niyazi dedim,köyüm geldi aklıma.

Takvaydı sofu,dine bakardı,
Tece bozulmayan nişan çakardı,
Cigarayı cigarayla yakardı,
Şero dedim,köyüm geldi aklıma.

Olmasa yürekler taştan bir kaya,
Yükselir dualar yerden semaya,
Hızır baba ulaşırdı hastaya,
Henoş dedim,köyüm geldi aklıma.

Binerdi dor ata bey ile ağa,
Sürürler salınır besiye dağa,
Yetmedi bir kadın,düştü tuzağa,
Mehmet Şah dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir baba pir oğul inceden ince,
Gözleri ateşten alevdi bence,
Vurdu nala sitem etti çekice,
Nuredin dedim,köyüm geldi aklıma,

Evlerinin önü serin bir dere,
Dolanı dolanı çıktı sefere,
Su sesini katık etti kadere,
Kazım dedim,köyüm geldi aklıma,

Ehlikeyf yaşadı tasadan uzak,
Ne bilsin ki ömür kuracak tuzak,
Düşmüştü olgun şakaklara ak,
Muhtar dedim,Sulho geldi aklıma.

Dağlar allanırdı gelince bahar,
Kamçılar şaklardı koşar kıratlar,
Sürer kurt izini inine kadar,
Şerif dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir ömür için her şey yaşandı.
Kasımda kızaran güle nişandı,
Sağına şükür,solu tufandı,
Fero dedim,köyüm geldi aklıma.

Yüksekte olmazmı kalanın burcu? ,
Kederden tasadan olsun taburcu,
Herkesin köyüme var,vefa borcu,
Zeynel dedim,köyüm geldi aklıma.

Ardına düşerken gece fırsatın,
Kaçırdı keyfini kamçı kıratın,
Koşardı ekmeğe sırtında atın,
Sait dedim,köyüm geldi aklıma.

Sofi aşinaydı dine vaaza,
Şükür sahibiydi çok ile aza,
Yöneldi yürekten hakka niyaza,
Hasan dedim,köyüm geldi aklıma.

Gökyüzü yol verse aya mehtaba,
Hazırdı baltası urgan araba,
Dile gelse orman ne der acaba? ,
Erza dedim,köyüm geldi aklıma.(Alirza)

Soludu dev gibi ılık ter döktü,
Utandı seyran yere diz çöktü,
İnledi kağnısı kayış kök söktü,
Halit dedim,köyüm geldi aklıma.

Umut uzak olsa yakın görünür,
Hayal pınarından akar dökülür,
Yetmedi yaşama biçilen ömür,
Musa dedim,köyüm geldi aklıma.

Beraber aradık huzuru tadı,
Herkesin buydu asıl muradı,
Kara camuşları sevdi okşadı,
Nısso dedim,köyüm geldi aklıma.

Olurmu bülbüle refika serçe,
Potinim su çekti düşünce ökçe,
Söküldü tabana vurduğu pençe,
Ehi dedim,köyüm geldi aklıma.(İbrahim)

Mermeri oymazmı? ,akınca sular,
Yakmazmı? ,düştüğü yeri acılar,
Yakaladı yatağında sancılar,
Asker dedim,köyüm geldi aklıma.(Adı Asker)

Dikenin işi ne gül ile bağda,
Perçemi feleğin ördüğü ağda,
Gel dedi ölüm en civan çağda,
Hayrettin,dedim köyüm geldi aklıma.

Bir ömür yel gibi geldi de geçti,
Atlastan ipekten mor donlar biçti,
Pirim diye İdris Nebi’yi seçti,
İsmail dedim,köyüm geldi aklıma.

Çözüldü dağların dumanı sisi,
Yollara düştü Arincik’in varisi,
Bacımın eri,Muşike’nin Ali’si,
Ali dedim,köyüm geldi aklıma.

Feleğe çatarken bahtına baktı,
Beyaz foterini süs diye taktı,
Gözleri masmavi çakmak çakmaktı,
Ahmet dedim,köyüm geldi aklıma.

O günler ne zalim,çetin zamandı,
Yaş ile beraber kuru da yandı,
Şare’nin umudu titiz adamdı,
Şerif dedim,köyüm geldi aklıma.

Kutsal saydım nasırını kirini,
Rüzgarlar kuruttu soğuk terini,
Yıldızlar ısıttı şevin yerini,
Edo dedim,köyüm geldi aklıma,

Dağlar yol verirken sanma alçaldı,
Zambaklar beyaza,lale al çaldı,
Tekman uşağıydı,mahlası lal’dı,
Ali dedim,köyüm geldi aklıma.

Azimle işine gerilen yaydı,
Aşardı hasmını dostuna paydı,
Söz sahibi,Şavşetlere kurmaydı,
Şero dedim,köyüm geldi aklıma.

Aynı gökyüzü,aynı yıldızdı,
Boğazdan Derik’e yollar ıssızdı,
Hadis’in pınarı gelinlik kızdı,
Alican dedim,köyüm geldi aklıma.

Bıraktı sılayı gitti yüzüstü,
Gurbet kucağında kadere küstü,
Tebessüm yüzünde ince bir süstü,
Naim dedim,köyüm geldi aklıma.

Ulaştı menzile,şerden sakindi,
Hazırdı hayata kılıçta kındı,
Büyük düşünürdü cana yakındı,
Halit dedim,köyüm geldi aklıma.

Yürekte ne varsa dedi dil ile,
Sürüden ayırma yürü el ile,
Selam olsun Arincik’li Halil’e,
Bedo dedim,köyüm geldi aklıma.

Utanmadı on’dan ne toprak,ne su,
Hep güne düşerdi tatlı uykusu,
Soğudu nöbette tüfek namlusu,
Nizam dedim,köyüm geldi aklıma.

Sevgiler yürekten yüreğe aktı,
Gönülden gönüle bir iz bıraktı,
Sıla hasretini uzakta tattı,
Nurettin dedim,köyüm geldi aklıma.

Ulaşmak isterdi yat ile kata,
Bir sıfır başladı baştan hayata,
Şakladı kamçılar dehh dedi ata,
Hello dedim,köyüm geldi aklıma.(H.ibrahim)

Kışın don olurdu,hava ayazdı,
Belkide günahlar,sevaptan azdı,
Şahin bakışlıydı,çavuş şahbazdı,
Yakup dedim,köyüm geldi aklıma.

İsimler kimlikte lakaplar süstü,
Mal koyun gelirdi her akşam üstü,
Teyar evlenmedi,Haydoya küstü,
Şaban dedim,köyüm geldi aklıma.

Kusuru yanlışı sildi unuttu,
Hasreti gurbette bal diye yuttu,
O’nun defterinde kötülük yoktu,
Hüsen dedim,köyüm geldi aklıma.

Sarı motur gaz yedikçe delirdi,
Düşe kalka ham yerleri çevirdi,
Siyasetin alasını bilirdi,
Zorbey dedim,köyüm geldi aklıma.

Köyüm gök yüzünde turnalar uçtu,
Kanat açtı sılasına kavuştu,
Tekmili kusursuz,usta çavuştu,
Şükür dedim,köyüm geldi aklıma.

Başaklar bozkırla beraber yandı,
Gönüller cemreden önce uyandı,
Yüreği büyüktü kibar insandı,
Zıber dedim,köyüm geldi aklıma.

Duası yetişti erenin pirin,
Ölümle yüzleştim sular çok derin,
Bir can borcu vardı ona şairin,
Kerem dedim köyüm geldi aklıma.

Mehtabı kapattı kara bulutlar,
Üşüştü sürüye,dalaştı,aç kurtlar,
Keçene bulaştı dikenler otlar,
Ahmet dedim,köyüm geldi aklıma.

Verdi malı veresiye tüccara,
Kardeştir dedi kâra zarara,
Topladı tosun dana bahara,
Dedte dedim,köyüm geldi aklıma.

Zaman utandırdı yamanı yadı,
Umutlar hayali sardı okşadı,
Nasibini Almanyada aradı.
Sale dedim,köyüm geldi aklıma.(Salih)

Kemale erende muhabbet ara,
Sohbetin en koyu tadına vara,
Düşmedi elinden çayla cigara,
Zeko dedim,köyüm geldi aklıma.

Bilirdi hesabı üç ile beşi,
Olmadı hilede yalanda işi,
Ömür törpülendi döküldü dişi,
Tırhıç dedim,köyüm geldi aklıma.

Dağlarda dolaşan tilkiyi kurdu,
Avcı yeleğini giymeden vurdu,
Heybesinde tavşan,keklik olurdu,
Koççero dedim,köyüm geldi aklıma.

Dağlar alev alev kekik kokardı,
Çobanlar şevinde ateş yakardı,
Sürüye yaylada otlak arardı,
Şeşşo dedim,köyüm geldi aklıma.

Dizildik ölümde şen günde safa,
Varsa günahımız uğrasın affa,
Kaldırdık beraber yokluğu rafa,
Eşo dedim,köyüm geldi aklıma.

Genç yaşta tutuldu derin bir yasa,
İndi yüreğine matemle tasa,
Evlat acısına yüreği parsa,
Ramazan dedim,köyüm geldi aklıma.

Alın teri yüksek yaşam yarattı,
Gurbet kucağında bir düşle yattı,
Sıla hasretini derinden tattı,
Şayim dedim,köyüm geldi aklıma.

Zaman sular gibi inceden ince,
Avuttu bizleri aktı delice,
Kader ağlarını ördü sessizce,
Eko dedim,köyüm geldi aklıma.

Hıçkırdı ağladı öksüz dul ana,
Hüzünle baktı geçen zamana,
Vakitsiz bir ölüm gel dedi ona,
M.Nuri dedim,köyüm geldi aklıma.

Şafaklar sökerken tan yeri güne,
Dedi ki sakın dokunma düne,
Herkesin gölgesi düşer önüne,
Dao dedim,köyüm geldi aklıma.

Tesbihi,çakmağı,sarı tütünü,
Unuturdu o’na ana sütünü,
Sıla derdi parçalardı bütünü,
Avkerim dedim,köyüm geldi aklıma.

Herkeste vardı asalet payı,
Alçak gönüllüydü,olmadı dayı,
Kovdu karanlığı,sildi karayı,
Bedo dedim köyüm geldi aklıma.

Arazi hududu ölçüp biçerdi,
Tarafsız olurdu hakkı seçerdi,
Yağmuru,bulutu,nemi ölçerdi,
Hüseyin dedim,köyüm geldi aklıma.

Gün oldu umutlar azdı,yeşerdi,
O’da herkes gibi beni beşerdi,
Kardeşten kardeşe paymı düşerdi? ,
Hanifi dedim,köyüm geldi aklıma.

Şahlanırdı onun ati dörtnala,
Yiğitsen haydi durma yakala,
Baş vermezdi yol kesene,çakala,
Ezzo dedim,köyüm geldi aklıma.

Yağmurlar yağardı,şimşek çakardı,
Kardeşler içinde,Zahit sakardı,
Edepli konuşur,kültür kokardı,
Şinasi dedim,köyüm geldi aklıma.

Sular aktı yalçın kaya yıkandı,
İnce,kavi,emin insandı,
Hayeller bezedi ömür utandı,
Nazım dedim,köyüm geldi aklıma.

Yağız atlar yol verseydi topala,
Gem almazdı dolu dizgin dört nala,
Sığmadı mızrak işte çuvala,
Reşat dedim,köyüm geldi aklıma.

Gönlü yücedeydi,gençliği körpe,
Bilirdi aşkını bütün dağ tepe,
Ecelim ol dedi bir kulaç ipe,
Kamil dedim,köyüm geldi aklıma.

Gırakusi yeşil bayram yeriydi,
Başaklar boy,boy dolu diriydi,
Mekke’nin müridi Umre piriydi,
Meden dedim,köyüm geldi aklıma.

Herkesin bir başka hayali vardı,
Büşünce bir iplik,sardıkça sardı,
Ummadık yerden çekti kopardı,
Cezayir dedim,köyüm geldi aklıma.

Hicret başlamıştı önce Altay’dan,
Boşaldık ok gibi gerilen yaydan,
Aslan payı düşer,Boz kurda paydan,
Hasan dedim,köyüm geldi aklıma.

Değişti nesiller erdi kemale,
Hedefler yöneldi daha güzele,
Tiryaki çayını doldur tazele,
Nedim dedim,köyüm geldi aklıma.

Çok Mehmet vardı biri Menteşe,
Gerçekten yarardı dar günde işe,
Barıştı dostuna,suydu ateşe,
Mehmet dedim,köyüm geldi aklıma.

Köpürür Nisan’da,Mayıs’ta Murat,
Gayreti taşkındı öksüzdü evlat,
Onurlu yaşamak değimli maksat? ,
Yaşar dedim,köyüm geldi aklıma.

Söyler mi? ,olsaydı dili zamanın,
Görseydik halini yadın yamanın,
Ölçüsü erdemdir adam olmanın,
Şabo dedim,köyüm geldi aklıma.

Pusuda yatarken çakalı iti,
Bilinmez düşmanın hain niyeti,
Silahların gölgesinde nöbeti,
Sani dedim,köyüm geldi aklıma.

Gökyüzü olurmu günaha perde? ,
Namlu barut koktu tehlike yerde,
Vatan için,bayrak için siperde,
H.Halis dedim,köyüm geldi aklıma.

Kimse bilmez iken heceyi harfi,
O yaptı köyden Liseye terfi,
Yaşattı töreyi,kültürü,örfü,
Şayedin dedim,köyüm geldi aklıma,

Atılmaya görsün papucun dama,
Bulaşır huzurun,kedere gama,
Kopar iplik iğne tutmaz ki yama,
İzzo dedim,köyüm geldi aklıma.

Ana ağıt yaktı ağladı,yandı,
Feryadı dağlara,arşa dayandı,
Hayata hazır,taze fidandı,
Sefo dedim,köyüm geldi aklıma.(Seyfeddin)

Kar yağar Mılteze ava giderdi,
Boş dönmek ayıp,hemde kederdi,
Tazısı tilkiye isyan ederdi,
Nazım dedim,köyüm geldi aklıma.

Vuslata ermişse nazlı muradın,
Doldurmuş testiyi hayalin,yadın,
Unuttunmu? Doktur Jivago adın,
Elbeyi dedim,köyüm geldi aklıma.

Hayata karıştı din ile haya,
Anlattı keskince bayana,baya,
Tükürdü yobaza birde softaya,
M.Selim dedim,köyüm geldi aklıma.

Bekçiye git onu çağır dediler,
İşitmez o biraz bağır dediler,
Yüreği ak ama sağır dediler,
Cahit dedim,köyüm geldi aklıma.

Bilseydi ezelden garip bahtını,
Yapardı yükseğe elbet tahdını,
Kamçıladı öksüzlüğün atını,
Sertif dedim,köyüm geldi aklıma.

Sıla yüreğine sızdı oturdu,
Hayaller bezedi bir düzen kurdu,
Unuttu Kelkit’i,öksüz Bayburt’u,
Edip dedim,köyüm geldi aklıma.

Umutlar yeşerdi eridi zaman,
Asalet büyüktü tüterdi duman,
Yazılmış Kütükler soyadı Kotan,
Zeki dedim,köyüm geldi aklıma.

Beyazlar ak’tı,kırmızı al’dı,
Okuyan yazan gençler çoğaldı,
Her kardeş ilimden payını aldı,
Artuk dedim,köyüm geldi aklıma.

Toraklar tulukta,ayran tastaydı,
İsyanlar feleğe,sitem dostaydı,
Kişnerdi dor atı,jokey ustaydı,
Burhan dedim,köyüm geldi aklıma.

Çokluğu bereket bir nimet sandı,
Düzensiz yaşama içmişti andı,
İşi zora koştu,kural utandı,
Eco dedim,köyüm geldi aklıma.

Alçak gönüllüydü değildi efe,
Yüreği ipekten açan kadife,
Sevmezdi softayı selam Şerefe,
Akka dedim,köyüm geldi aklıma.

Varlık neye yarar utansın,yansın,
Sevenler yadetsin hasretle ansın,
O’na kıyan hain ölüm utansın,
Alo dedim,köyüm geldi aklıma.

Kaderle yaşam tuttu el ele,
Koptu gençliğinde derin velvele,
Göz yaşı karıştı toprağa sele,
Vahto dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir değer varsa eğer dünyada,
En büyük umuttu kirvama ada,
Altında ufaktır,ağır pahada,
Murat dedim,köyüm geldi aklıma.

Bu köy için verdi herkes el ele,
Kimi usta oldu,kimi amele,
Mezarlık,köy evi geldi bu hale,
Eto dedim,köyüm geldi aklıma.

Gözleri benzerdi engin denize,
Dalgalar denizi getirdi dize,
Ticaret harmana,yada son güze,
Endem dedim,köyüm geldi aklıma.

Mahşere kalmasın ah ile günah,
Ak düştü saçıma yüreğim sabah,
Herkesin birini bin etsin ALLAH,
SAKAVİ dedim,köyüm geldi aklıma.

Bir zaman feleğe kafa tutanlar,
Bir sinek değilken fili yutanlar,
Uyansaydı mezarlıkta yatanlar,
Ölüm dedim,köyüm geldi aklıma.

Ozanım gönlünü bu köye yayala,
Yaparken oynaştı bulutlar ayla,
Yad etsin seni köyün duayla,
Şair dedim,köyüm geldi aklıma.

İlhami LEVENT + Mehmet Selim POLAT
-
Bu şiirin hikayesi:

MUŞ ili, Mercimekkale (Sakavi) Köyü,Sakinleri'nin Hayat Hikayesidir. Leledin Leventin Oğlu,İlhami Levent,Şiirin Kaburgasını oluşturdu..Bende tashih ederek yayınladım.

Mehmet Selim Polat1
Kayıt Tarihi : 26.5.2011 18:59:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


MUŞ ili, Mercimekkale (Sakavi) Köyü,Sakinleri'nin Hayat Hikayesidir. .Eledin Leventin, Oğlu,İlhami Levent,Şiirin Kaburgasını oluşturdu..Bende tashih ederek yayınladım.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!