Kaside Der Vasf-ı Der İstanbul Şiiri - N ...

Nedim
17

ŞİİR


155

TAKİPÇİ

Kaside Der Vasf-ı Der İstanbul

Bu şehr-i sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatadır

Herkes irişür anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı meârif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kûh-sarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul’un evsafını mümkün mi beyân hiç
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır

Nedim
Kayıt Tarihi : 27.5.2003 12:01:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Nedim Nihal
  Nedim Nihal

  Günümüz diline çevirisi https://www.antoloji.com/kaside-der-vasfi-der-istanbul-cevirisi-siiri/

  Cevap Yaz
 • Furkan Kirazlı
  Furkan Kirazlı

  İşte İstanbul böyle bir aşktır.

  Cevap Yaz
 • Cüneyt Baha
  Cüneyt Baha

  Dil hatalı.Bazı harfler yok "Gülzar ....." dizesindeki hece sayısı yukardakiyle uyuşmuyor.

  Cevap Yaz
 • Serdar serdarogluu
  Serdar serdarogluu

  Çok güzel bir eser gerçi tüm eserleri harika rahmetle anıyoruz ruhu şad olsun bu güzel eserleri bize bıraktığı için.

  Cevap Yaz
 • Hakan Özer
  Hakan Özer

  Şiir olsam nedime konardım başka başka kokarak.

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (25)

Nedim