İlk beşiyimiz Şiiri - Bahram Asedi

Bahram Asedi
121

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

İlk beşiyimiz

Azə rbaycan bizim ilk beşiyimiz
Azə rbaycan bizim ev-eşiyimiz
Ulu mə də niyyə t ocağı yurdum
Alə mə yandırıb çırağı yurdum
Göyündə ulduzlar parlamaqdadır
Ocağında qorlar çırlamaqdadır
Ocağı közlüdür yurdumuz bizim
Xeyirlə rə ular qurdumuz bizim
Mə də ni mannalar burda yaşayıb
Qə hrə man sakalar burda yaşayıb
Guclu urartolar yurdudur bu yer
Qurd urə kli bütün ordudur bu yer
Yurdudur quttilə r, lullubilə rin
Madların burada izi var də rin
Amazon qızları burda görsə nib
Apaçı izlə ri burda görsə nib
Albanlar köçünü salıb bu yerdə
Sümerlə r yaşayıb qalıb bu yerdə
Buradan İskə ndə r bac alanmayıb
Rumun qeysə rlə ri tac alanmayıb
Bu və tə n bizimdir, bu el bizimdir
El-və tə n nə ğə mə li bu dil bizimdir
Bu el mirasıdır ə cdadımızın
Bu dil yadigarı Fə rhadımızın
Yolumuz el yolu, millə t yoludur
Koroğludan gə lə n qeyrə t yoludur
Də də miz Qorqudun sözü bizdə dir
Zə rdüşt ocağının közü bizdə dir
Burda höküm sürüb Alpə rtunqalar
Düşmə ni sındırıb Tümrüs analar
Oğuzxan hökmünü verib bu yerdə
Atıla atını sürüb bu yerdə
Qazanxan yağını sındıran yerdir
Yurdunu talayıb yandıran yerdir
Xə tayı, Fzüli, söz sahiblə ri
Bu və tə n yetirib çox Saiblə ri
Xaqanı, Nizami, Qə tranlarımız
Nə simi tə k qana qə ltanlarımız
Sə fi-ə ddın kimi ulu sə nə tkar
El-alə m durduqca sə nə ti durar
Ə bdülqadrimiz nə ğə mə lə r yazıb
Öz adın tarixin daşına yazıb
Molla Pə nah kimi söz xə zinə si
Bu ölkə nin çoxdur öz xə zinə si
Vardı Sabir kimi aydın fikirli
Hə kim Heydə ci tə k dili zikirli
Üzeyr özlüyündə dalğalı də niz
Vurğunun ceyranı bizə dir ə ziz
Bu və tə n bizimdir, bu el bizimdir
El-və tə n nə ğmə li bu dil bizimdir
Xə yanə t etmə rik elin yoluna
And ola Babə kin kə sik qoْ luna.

Bahram Asedi
Kayıt Tarihi : 26.8.2012 17:28:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Osman Erdoğmuş
  Osman Erdoğmuş

  Doğum gününüz münasebeti ile
  uğradığım sayfanızda,
  Bu güzel çalışma ile karşılaştım.

  Tebrik ederim

  Yaşayacaklarınız,
  Yaşadıklarınızdan daha renkli,
  Daha hareketli,
  daha bereketli
  Geçmesi temennisi ile
  Doğum gününüzü tebrik eder

  Sağlık
  Afiyet
  Başarı dolu bir ömür
  Yüce Rabbimden niyaz ederim

  (Doğum günü için yazmış olduğum beyit.

  Seviyorum işte seni isterse kainat duysun.
  Seninle tanıştığım gün benim doğum günüm olsun.)

  Osman ERDOĞMUŞ
  SAKARYA

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Bahram Asedi