İsmail Tıkıroğlu - ....İhanet Mektubu *B ...

İsmail Tıkıroğlu
196

ŞİİR


4

TAKİPÇİ


...................Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir.Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetli insalardır.Gayet merurudurlar ve izzet-i nefis sahibidirler. Bu hasletleride dinlerine bağlılıktan kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden,padişahlarına,kumandanlarına ve büyüklerine olan itaatlerinden gelmelidir.
...................Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe çalıkandırlar.Gayet kanaatkerdırlar.Onların bu meziyetleri hatta kahramanlık ve şeceat duygularıda ananelerine olan bağlılıktan ahlaklarının salabetinden gelmektedir.
...................Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi bağlarını yok etmek,dini metanetlerini zaafa uğratmak icab eder.Bununda en kısa yolu milli ve manevi ananelerine uymayan harici fikirler ve davranışlara onları alıştırmaktır.
..................Türkler dış yardımı reddederler haysiyet duyguları buna manidir.Velev ki geçici bir süre için zahiri kuvvet ve kudret versede Türkler dış yardıma alıştırılmalıdır.Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli,zahiren hakim kudretler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkündür.Bu sebeple Osmanlı Devletini tasviye için mücerret olarak harp meydanında ki zaferi kafi değildir ve hatta sadece bu yolda yürümek Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir.Yapılacak olan Türklere bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.
................Benim Osmanlı Devleti nezlinde vazifeli olduğum sırada bu teşhisler tamamen tecelli etti.
.............................FENER ORTODOKS RUM PATRİĞİ

Tamamını Oku