Hilmi Dedebaba Şiirleri

36

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hilmi Dedebaba

Vakt olur ahval-i sadat-i seleften söyleriz
Dem güler ashab-ı sırrı men areften söyleriz

Gahi ol sultanı kasr-ı arifandan bahs açıp
Gabi şahı Kerbela gahi Neceften söyleriz

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Yarab bihakk-ı sure-i Yasin ve kaf ha,
Ya rab bihakk-ı Fatiha ve nun ve hel eta.

Edva-ı nuru mihrin ile zinde kıl dilim,
Esrar-ı aşk-ı pak ile ve’l-leyli ve’d-duha.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Yazdı levh-i kâinâta kilk-i kudret kâf u nûn
Yek nazarda oldu peydâ küllü şey’in yesdurûn

Kendine kendini mir’ât etti eşyâ koydu âd
Semme vechullâhı seyretmek için hep mü’minûn

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Zümre-i nâçîzleriz bende olup Hayder'e
Şîr-i Hudâ Mürtezâ safşiken ü safdere

Haybet-i Lâfetadan arz u sema titredi
Şiddet ile urunca penceder-i Hayber'e

Devamını Oku