Hey Gidi İnsanlar Şiiri - Mehmet Şengül

Mehmet Şengül
156

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hey Gidi İnsanlar

İmranlı’ya bir nostalji yazalım
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.
Geçmişe giderek biraz gezelim
Hey gidi insanlar hey gidi canlar

Yıllar öncesine biraz akınız
Yad değiliz hep biz bize yakınız
Ne insanlar gelmiş göçmüş bakınız
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hacı Necmettin’ ki gönüller şahı
Görmediğim için çekerim vahı
Daim zikrederek anmış Allah’ı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

O zattır ilçede pazarı kuran
Güzel İmranlı’ya damgayı vuran
Yolu Hakk’ın yolu rehberi Kur’an
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Said Baba nasıl biri derseniz?
Hak yolunda pırıl pırıl tertemiz
Rahmetle analım O’nu hepimiz
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gözünü yumunca Kâbe’ye uçmuş
Bir sefer anında Hakk’a kavuşmuş
İşte bu dünyadan böyle savuşmuş
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Şeker Ağa derler Hakk’ın çınarı
Hatıra bırakmış Telli Pınar’ı
Yenimahalle’de yolun kenarı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Salih Varol Ol Said’in evladı
Unutulmaz böyle bir zatın adı
İslâm’a hizmetti O’nun muradı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gösterin nerede Mustafa Turan?
İstiklâl Harbi’nde düşmanı vuran
Kabri İmranlı’da var ise soran
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yazmakla gazi de şehit de bitmez
Kalemler tükenir kâğıtlar yetmez
Elbet hiç birisi hatırdan gitmez
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Süleyman’ki marangozlar piriydi
Ehlî irfanlardan gönül eriydi.
Duricin’de adaletli biriydi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Lakabına derler idi Kavara
Çalışırdı hiç kalmazdı avare
Şekiller verirdi taştan duvara
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Misafirperverdi ol Tapan Şerif
Eğer ki O zatı edersek tarif,
Eli açık idi hemi de arif
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Alçak gönüllüydü Sarıgül Rıza
Nasıl unutur ki O’nu bu kaza
Nikâhlar kıyardı damada kıza
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Doktor Kâzım ottan ilaç yapardı
Kapanmaz yaraya sürer kapardı
Onulmaz dertlere derman katardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Davut Mahmut muazzam bir kişiydi
Kırık çıkık elbet O’nun işiydi
Çalıyurt’da sınıkçılar başıydı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Köyü Uzuntemur adı Bir melek
Düşmanına bile atmazdı kelek
O’da sınıkçılık yaptı bilerek
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Molla Mehmet Türkkeşlik’in hocası
Sever idi O’nu genci kocası
Simdi hayal oldu tütmez bacası
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Araştırdım Seyyid Ali Dede’yi
Erenler elinden içmiş badeyi
Bahadun’da doldurmuştur vadeyi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bir tepe başında kabrine gittim
Fatiha okuyup dualar ettim
İbret ile baktım öyle seyrettim
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Dikmeci Salim’i unutman sakın
Hele bıraktığı ormana bakın
O emek harcadı sizler de yakın!
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Nerde fide görse alıp dikerdi
Gözü gibi korur ona bakardı
İnan bir ağaca adam yakardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Zabit Usta muazzam at nallardı
Rakipleri birer birer sollardı
Nerde eşek,öküz varsa kollardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Faik Dayı yumurtayı satardı
Cılk yumurta görse hemen atardı
Çakmağa taş koyup benzin katardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hacı Abdurrahman canlar canıydı
Hakk’a yakınlığı güzel yanıydı
Konuştuğum günler bana anıydı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Erturan’ki İmranlı’nın gülüydü
Kalbi temiz saf duyguyla doluydu
O’da insan O’da Hakk’ın kuluydu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hasan Uğraş yavan yaşûk yer idi
Yaratan’a daim şükür der idi
Ne serveti ne de malı var idi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İnşaat erbabı Keşlik’li Tolon
Sağlam yapar idi çökmezdi kolon
Hakiki ustaydı değildi balon
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yakup Acar derler sanki şekerdi
Ne kalp kırar ne de hatır yıkardı
Şu âleme ibret ile bakardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Askeriyemizde çavuş başıydı
Disiplin denince onun işiydi
Hakkı adaleti seven kişiydi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Battal derler O’nun yeri apayrı
Ondan daha safı bulunmaz gayrı
Hile,hurda bilmez değildi eğri
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çukuryurt Köyü’nde davar güderdi
Emredilen yere hemen giderdi
Makarna bulunca bayram ederdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bakkal işletirdi Celal Alışkan
İyi sınıkçıydı hem de çalışkan
Bir daha gelir mi böylesi bir can?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kalos Usta çok has demir döverdi
Çeliklere su vermeyi severdi
İşin iyisini daim överdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Nurettin Çalışkan yapardı kürek
Ağaç işlerine duyardı merak
Sözünü çekmezdi çataldı yürek
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Raif Çiçek ne tazılar beslerdi
Sabah erken geh geh diye seslerdi
Tasma takıp güzelce de süslerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Dağda gezer avı iyi süzerdi
Nereden çıkacak hemen sezerdi
Derisini tulum edip yüzerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Piliç Osman mala iyi bakardı
Öküzlere yonca kesi dökerdi
Yaz gelince yaylalara çıkardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Şerif Yüce duygusaldı ağlardı
Hak diyerek feryat edip çağlardı
İmranlı’nın sebzesini sağlardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İğneci Süleyman derler adına
Doyulmazdı sohbetinin tadına
Çoğu zaman düşer benim yadıma
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hastalara gidip iğne vururdu
Gerekirse saatlerce yürürdü
Verdiği sözünde sağlam dururdu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Turan İşler ata iyi binerdi
Şahlandırıp sağa sola dönerdi
O’nu gören Koç Köroğlu sanardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çobanlık üstadım Hulisî Vural
Benim nazarımda O idi kral
Gelen göçecektir böyledir kural
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Banka Hizmetlisi Nurettin Dinler
Yoksulun,garibin halinden anlar
Bir daha gelmez ki o eski günler
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Topçu Remzi bazen koyun yayardı
Doğrusu koyunlar iye doyardı
Yazın bile çifte ceket giyerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Düşümde görürüm Çöpçü Kemal’i
Karşıma dikilir güzel cemali
İşte böyle gardaş dünyanın hali
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gariban insandı ol Akif Arı
Bazen kızdırırlar çekerdi zarı
İçime dert oldu yazdım bunları
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Adı Muharrem’di lakabı Sofu
Doğru konuşurdu etmezdi gafı
İyice düşünüp söylerdi lafı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çay ile eşeğe merakı vardı
Tarlalarda nefis tırpan atardı
Hakk’ı savunurdu Hakk’ı tutardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bir de Kemal Hoca var idi deyin
Naşını yıkardı fakirin beyin
Gelin de O zatın hakkın ödeyin
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

O’nu yazmak bana değildir zahmet
Pehlivan derlerdi Jandarma Mehmet
Allah gani gani eylesin rahmet
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yaylaya çıkardı Ali Bey Dayı
Dizginler elinde sürerdi tayı
Hiç de kaçırmazdı düğünü toyu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yaylaların şahı Mürsel Varlı’ydı
Öğretmen deyince Recep Zorlu’ydu
Hemi namusluydu hemi arlıydı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Lakabı Sırım’dı Hacı İsmail
İmranlı ismine olurdu mail
Yapılan hayırlar olur mu zail?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Muzaffer Çakmak’ı dersen çavuştu
O’da bu dünyadan geldi savuştu
Hayırlar yaparak Hakk’a kavuştu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Mehmet Meral derler çayı güzeldi
Edebi,erkânı,huyu güzeldi
Benim kalbimdeki payı güzeldi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Nerede gösterin Eyyub Türkmen’i?
Kara toprak aldı gitti bedeni
Unutmadım hâlâ etkiler beni
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Değirmenci Mehmet Şerif Yüksel’i,
Tanıyanlar derler açıktır eli
Güler yüzlü hem de tatlıdır dili
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bir müddet yaşamış Karaboğaz’da
Hizmetler eylemiş bahar da yaz da
İnsan sevgisini taşımış özde
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Molla Ahmetgil’den Hasan Ay vardı
Dilinde daima Allah Hay vardı
İyi ezan okur,güzel huy vardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hele görseydiniz Terzi İlyas’ı
Kevser şarabıyla doludur tası
O’nu gören insan çekmezdi yası
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Besmele çekerek dikiş dikerdi
İnsanları doğru yola çekerdi
Resul’ü anınca yaşın dökerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Herkes iyi tanır Halis Alıç’ı
Alacahacı’dan Mahmut Kılıç’ı
Bu dünyada kimse değil kalıcı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Pehlivanlık yapmış İsmail Göçer
Rakipler adını duyunca kaçar
Elenseyi yiyen havada uçar
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Nene Hasan süper yaparmış çatı
Molla Ali iyi biçermiş otu
Unutmaz İmranlı böylesi zatı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Mehmet Ali Torun türkü söylerdi
Aşkın deryasını inip boylardı
Kemençe çalardı gönül eğlerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yunus Çetin cami temeli atmış
Bismillah diyerek harcını katmış
O’da gidip kara toprağa yatmış
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Otuz Emmi ile Demirci Ahmet
Demiri döverek çekerdi zahmet
İkisine de Hak eylesin rahmet
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kalaycı Mehmet’e derlerdi Başkan
Bir daha gelir mi böyle bir insan?
İnsanoğlu yolcu dünya da bir han
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Nuri Demir fakir değil paralı
Gariban biriydi gönlü yaralı
Sevmeyen var mıdır Mevlit Vural’ı?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Başçavuşluk yapmış Mehmet Efendi
Hafız Süleyman’ki nefsini yendi
Seytol Ahmet kebap pişirdi kendi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hızarcı Halit’le Hızarcı Hamdi,
Çalışır çırpınır ederdi hamdı
Yunus Tahran derler nerede şimdi?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çocuktum tanırım Zekerya Baş’ı
Okulda bizlere vururdu aşı
Salih Kazan iyi yontardı taşı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Molla Aziz,Kara Aziz,Çil Aziz
Derler üçünün de sohbeti leziz
Böylesi zatları unutmayın siz
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Ramiz Teber güzel yapardı çayı
Hatırla Çilingir Topal Usta’yı
Bir de unutamam Yakup Toga’yı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hayrullah Kurnaz’a Armut derlerdi
Büyükle küçükle şaka ederdi
Kimse unutamaz böylesi ferdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İftarda top attı Sucu Cinağa
Bisiklete binip uyardı çağa
Suyu akıtmaya giderdi dağa
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Zar zor hatırlarım Ziya Uğraşı
Cezaevindeki gardiyan başı
Büyüklerden duydum Mahir Savaş’ı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Biraz da O zatı edelim tarif
Yaptığı işlerin hepsi de zarif
Evinde çalıştı Marangoz Arif
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hasan Seven çifti iyi sürerdi
Toprak dense halden hale girerdi
Ağa Dayı karga tilki beslerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Muhlis Demir eker havuçla soğan
Hâlâ hafızamda Mahir Özdoğan
Kimseyi kırmazdı ol Muhlis Doğan
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Ciddogil’den hallo diye biri var
Diz çöker tırpanı öylece çalar
Gevezelik etmez işine dalar
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çukuryurt Köyü’nden Şevki Dündar’ı,
Unutma hatırla böyle dindarı
Çulha’lı Şeyh Hasan sevgi pınarı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gel bir de yazalım Şerif Baba’yı
Hak yolda çalışıp verdi çabayı
Gönüller duayla bulur şifayı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Otopsiyi yapan Kadir Kurt idi
Değirmenci Dursun bey ki mert idi
Hubuyar’ın çektikleri dert idi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Maksut Dayı mizah yapar gülerdi
Arif Şahin iyi bıçak bilerdi
Aziz Kartal ağaçları dilerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Unutmasın kimse Devgır Ziya’yı
Gadaş Emmi ile Nurettin Ay’ı
Nerede gösterin O Kazım Dayı?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yardımı severdi Kalaycı Durmuş?
İyilikten uzak durmayın dermiş
Merkez Camii’nin yerini vermiş
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kalaycı Yusuf’la ol İlyas İnan
Cami etrafında pervane dönen
Nerede Hayrullah denilen canan?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Muhabbetim çoktu Şakir Yiğit’le
Nasihat ederdi bana öğütle
O’nu anlatamam bir kaç beyitle
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Mevlit Çolak ilk kasapmış burada
Pek yok imiş gözü pulda parada
Haydi siz gösterin şimdi nerede?
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Türküsün söylerdi Bebek İsmail
Çukuryurt Köyü’nden ol Terzi Halil
Eski berberlerden diyorlar Nail
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Derlerdi adına Hacı Hüseyin
Lakabına ise Kadı Hüseyin
İmranlı’nın tuzu tadı Hüseyin
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Tanırım Mevlit ve Süküt Zengin’i
Hastalık soldurdu güzel rengini
Onlar da hayatla etti cengini
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Sazıyla tanırım Muhsin Göksal’ı
Herkes beğenirdi ondaki hali
Bir civanmert idi sanki gül dalı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Ap Şahin’ki işletirdi fırını
Düşünürdü bugün ile yarını
Dünyada bıraktı bütün varını
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çoban arkadaşım Yahya Soylu var
Reşat Ay denilen fidan boylu var
Rahmi Vural gibi güzel huylu var
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Genç yaşta göç etti Yaşar Demirer
Ara sıra gelir rüyama girer
Uyanırım beni bir hüzün sarar
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Duricin’li Sava Gülo derlerdi
Bir söz dense hazır cevap verirdi
Sözün duyan erim erim erirdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Mumla ararsınız Dursun Hançer’i
Söyleyin bir daha gelir mi geri?
O’da terk eyledi bakın sizleri
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kadir Altın hatır gönül yıkmazdı
Selahattin Tosun yoldan çıkmazdı
İnsanlara kötü zanla bakmazdı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Arpacı Salih’ki yapardı tarım
Başladığı işi bırakmaz yarım
Planlı çalışıp alırdı verim
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Zeynel Kazan,Zeynel Şener,Zeynel Dağ
Nerde eski günler nerde eski çağ?
Hepsi göçüp gitti değiller ki sağ
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Belediye Başkanı Süleyman Yılmaz
O zatı buraya yazmazsak olmaz
Terk etti dünyayı geriye gelmez
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Deli Nuri çocukları severdi
Bazen kızar çarşıdan da kovardı
İmranlı’ya büyük hizmeti vardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hepimiz biliriz Halis Vural’ı
Güzel ilçemizde durdu duralı
Titiz bir başkandı bozmaz kuralı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Henüz unutmadık Hikmet Ayan’ı
İnsanı tanıyıp hatır sayanı
Sevmezdi söz verip geri cayanı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İbrahim Soylu’yla İbrahim Kartal
Gerçeği konuşur atmazdı partal
Düşünür söylerdi lafını tartar
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hazım Doğan,Mehmet Vural ve Sabri
Ortaklık yaparak ettiler sabrı
İşte İmranlı’da üçünün kabri
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kasap Yusuf ile manav Süleyman
Ziya Durcanoğlu,Keşlik’li İhsan
Kimler gelip geçmiş rahmet ile an
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hani Hasan Ağa hani Sosun Sak?
Gelip geçenlere ibret ile bak
Herkes göçecektir dünyadan mutlak
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gördüm Delice’li Tüpçü Hasan’ı
Çoğuna yardımı olmuştur hani
Nasıl unuturum böyle insanı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gün gelir ki nice kandiller söner
Sanmayın gidenler geriye döner
Hüsnü Vural ile İskender Şener
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Mucitlik yapardı İlhami Demir
En hurda şeyleri ederdi tamir
Genç yaşta kaybettik böyleymiş emir
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Arı gibi çalışırdı yılmazdı
Tembel insanlara nazar kılmazdı
Hak etmeden emeğini almazdı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hikmet Eroğlu’ki O örnek bir zat
Ol Yaratan ile koparmazdı hat
Allah razı olsun ondan da kat kat
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Dursun Soylu,Dursun Dona kasaptı
Bazen biftek bazen pirzola yaptı
Onlar da dünyadan hisseyi kaptı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Küçük bir esnaftı Goppik Mustafa
Çalıştı çırpındı sürmedi sefa
Şu yalan dünyada hep çekti cefa
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Şerif Çiçek taştan duvar örerdi
Hünerini orta yere sererdi
Çatı yapar hem de tarla sürerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Galo Şaban tarlaları ekerdi
El uyurken O tapanı çekerdi
Rızık için alın teri dökerdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Godal Salim diye biri var idi
Çoban yıldızına halin der idi
Dertler sanki O’na gardaş yar idi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İbrahim Eroğlu pek muhteremdi
Harama meyletmez hep helal yerdi
Allah var,ölüm var,hesap var derdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Türkeşlik Köyü’nden ol Süleyman Tok
Kağnıyla yaylaya çıkmıştır pek çok
Arabası burada ama kendi yok
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Türkeşlik Köyü’nden Efendi Erdem
İnsanlık deyince geçerdi serden
Yerini nur etsin Yaratan her dem
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kemal Onbaşı’ki mertlerin merdi
Gamsız biri idi olmazdı derdi
Düğünlerde oyun icat ederdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Coy Hamdi kabrinde ışık yanıyor
Keşlik Köyü hikmetini tanıyor
Tanıyanlar rahmet ile anıyor
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Şehit düştü Osman Demir askerde
Sabrederdi Hakk’ın verdiği derde
Sevgisi var hem kalbimde ciğerde
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Direkten düşerek öldü Taşdemir
Elden bir şey gelmez böyleymiş emir
Allah rahmet etsin kısaymış ömür
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hikmet Kartal ile ol Halim Çiçek
Ömür kısa imiş nerden bilecek?
Dünya bir rüyadır ölümse gerçek
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Molla Osman güzel şiir yazardı
Hakk’ı sever haksızlığa kızardı
Hilekârın oyununu bozardı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Muhtarlık yapardı ol Sefer Şimşek
Çalışmış çırpınmış değilmiş gevşek
Toprak olur en son insana döşek
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Şükrü Alıç ile Hüseyin Mutlu
Gönülleri gani dilleri tatlı
Rabbim onları da eylesin kutlu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Üç gün ara ile vefat ettiler
Bu iki bacanak öyle gittiler
Hakk’ı savundular Hakk’ı tuttular
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Adı Şükrü Önder köyü Bahtiyar
Yaşadığı hayat Resul’e uyar
Eli yüzü güzel nurlu ihtiyar
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Ayırt etmedim ki zengin fakiri
Hayrullah İşleyen Camcı Bekir’i
Akif Çiçek ile Tahsin Çakır’ı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hakkı Usta hem muhtardı hem camcı
Çiftçi Koruma’ya O idi öncü
Küser barışırdı değildi kinci
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kim gösterebilir Dursun Alan’ı?
Gerçeğe aşıktır sevmez yalanı
Görmedim dünyada bakî kalanı
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Fevzi Şahin nice çamlar budardı
Allah’ın emrini her an güderdi
Muhammed’in hep izinden giderdi
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Çobanlık yapardım Recep Çetin’le
İşi olmaz O’nun nefretle kinle
Nasıl bir insanmış var artık anla
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

O zatı buraya ölmeden yazdım
Bir kez olsun bahtı gülmeden yazdım
Kederi,çilesi dolmadan yazdım
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Unuttum sanmayın Şaban Dede’mi
Üç godik un sırtta yola gideni
Fakir fukaraya yardım edeni
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bu şiiri yazan O’nun torunu
O’da hazırlamış böyle yarını
İnsanlığa harcamıştır varını
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bunların dışında analar da var
Eli yüzü nurlu nineler de var
Ayşe’ler,Fatma’lar,Suna’lar da var
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yer yarılıp işte insan yutuyor
Bir kaç taze fidan şurda yatıyor
Bazen güneş böyle erken batıyor
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gelenler gidiyor dönmüyor giden
Cevheri bulmuştur iyilik eden
Toprakta yatıyor binlerce beden
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

İnsan deryasında dolanıp gezdim
Gönül eleğinden eleyip süzdüm
İsmi geçmeyeni kalbime yazdım
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gösterin nerede ekip biçenler?
Ecel şerbetini yutup içenler
Bir fatiha bekler buradan göçenler
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Bazısını gördüm bazısın duydum
İtibar ederek kalbime koydum
Mevlâm izin verdi nizama uydum
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Açılsa da kalksa gözden perdeler
Gelen göçtü hani şimdi nerdeler?
İşte bakın hepsi kara yerdeler
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Dünyadan hisseyi alan da olmuş
Çalışıp cevheri bulan da olmuş
Kendin aşk eline salan da olmuş
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Göçenleri yazdım dizdim deftere
İbretle düşünün bakın bir kere
Herkes gidecektir Ulu Sefere
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Kimse bakî değil herkes misafir
Bazısı zengindi bazısı fakir
Cümlesi göç etti dünyadan ahir
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Gönül duygulandı tarumar oldu
Hepsi dostum hepsi birer yar oldu
Bu ufacık eser bana kâr oldu
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Ecel bir gün gelir beni de bulur
Falanı,filanı,seni de bulur
Cananı da bulur canı da bulur
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Yazılacak Rıza,Ali’si de var
Garibi,yetimi,velisi de var
OZAN MEHMET gibi delisi de var
Hey gidi insanlar hey gidi canlar.

Hey Gidi İnsanlar isimli şiir kitabımdan.

Mehmet Şengül
Kayıt Tarihi : 20.11.2007 13:48:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Yüreğim Acıyor
  Yüreğim Acıyor

  hocam tebriklerrrrrrrrr yıldırım şimşek

 • Gürsel Güveloğlu
  Gürsel Güveloğlu

  KOCAMAN YÜREKTE ŞİİR BEREKETİ OLMUŞ.KUTLARIM KALEMİNİZİ.ÇOK ÖZEL VE GÜZELDİ.

 • Çiğdem Çakır
  Çiğdem Çakır

  Mükemmel bir anlatım.Keyifle okudum bu anlamlı ve etkileyici güzel şiiri.Gönülden ON PUAN....KUTLUYORUM SİZİ....

 • Fatma Aras
  Fatma Aras

  SAYFAYI ÇAEVİRİRKEN MAŞALLAH DEDİM....DOLU YÜREĞE SELAM OLSUN

 • Yusuf Ziya Karahasanoğlu
  Yusuf Ziya Karahasanoğlu

  İki defa saydım ama inşallah yanlış saymamışımdır.Sayması bile zor çünkü.
  154 kıtalık bir şiiri okuması ve incelemesi oldukça zordur.Ya yazması?
  154 kıta
  616 mısra
  1694 hece

  Emek işi bir eser.hem öyle sıradan emek değil. Yaklaşık otuz şiir.Bir kitabın yaklaşık 50/60 şiirden oluştuğunu düşünürsek yarım kitap toplanmış bu şiirde. Kalemin vefa duygusunun yanında şiire hakimiyeti ve en az tekrarla yazması ayrı bir meziyet.
  Teşekkürler Mehmet bey.

TÜM YORUMLAR (13)