Heddeden Geçmiş Nezaket Şiiri - Nedim

Nedim
17

ŞİİR


32

TAKİPÇİ

Heddeden Geçmiş Nezaket

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere
Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
Kendin aldırdın gönül n’oldun ne hal olmuş sana

Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
Lâ’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

Nedim
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Altan Sübakan
  Altan Sübakan

  Bu kısa ömre bu kadar güzel düşünceleri sığdırmak, o düşünceleri şiire dönüştürmek keşke herkese nasib olsa Şair Nedim gibi...
  Şiirin başlığındaki 'Hedde' yanlış, doğrusu 'Hâdde'dir. Netekim 'hâdde' ilk mısrada doğru yazılmıştır.
  Hâdde: Tel yapımında kullanılan ince delikli levha

 • Feyzi Kanra
  Feyzi Kanra

  HAYATI (1681-1730)

  Dünyaya erken gelmiş erken ölmüş.
  Göçüp gideli 280 yıl olmuş.
  Hepimizin akibeti iki parantez arasına girecek.
  Ne var yani bu dünyayı dert edeip kavga edecek?

  Şiirin çok yerini anlamasam da okunurken güzel bir musiki havasında akıcılık var.Bana göre öyle.

 • Yüksel Nimet Apel
  Yüksel Nimet Apel

  Gitmiştim ama geri döndüm;

  Biir: itle çuvala girilmez.

  İkii: kurtlar kocayınca kimlerin maskarası olurmuş anımsayamadım.

  Anlayan anlamıştır. Dedim ya; kavgasız yer yokmuş madem, çizmeyi aşmadan bilmeyene bildirmek gerek.

  Nedim'in istanbul şiirini de birisi engin bilgileri ile açıklar da, selamete erişirsek; kafa göz yarmadan günü bitiririz. hoşça kalın.

 • Cihat Şahin
  Cihat Şahin

  Bayan, Halide Efendiyeva ve Bay, Doğaner Erorhan'a Şair Nedim'in şiiri ve ve şahsı hakkında ki yorumlarına katılıyor ve kendilerini bu güzel açıklamaları için, can-u gönülden tebrik ediyorum.
  Evet, Fani ve fena adamların da bazen maslahata medar güzel kelamları olabilir ve olmuştur da! Bir insanı yargılamadaki kıstasın adalet-i mahzaya muvafık düşmesi için, sevap ve günahlarının rüçhaniyetini esas almak iktiza eder! Yoksa, hissi mülahazlarla ve delilsiz şuyuatla yapılan değerlendirmeler zulme ve su-i yoruma neden olabilir.Bir insanın iyillikleri kötülüklerini geçiyorsa o, insan iyidir. Hatta bir tek iyi hali bile olsa onu zayi etmek ve görmezlikten gelmek zulüm ve garazkarlıktır!
  'ŞU KUBBEDE BAKİ KALAN, HOŞ BİR SADA İMİŞ!'
  Herkes hayırlı çalışmalar.

 • Osman Tuğlu
  Osman Tuğlu

  Birinci İlave Beyit (aruzsuz)  Hiç var mı hacet ziynete ummu’n-nucum destine

  Kavs-i kuzeh Billah heft-elvan halhal olmuş sana


  Osman TUĞLU

 • Osman Tuğlu
  Osman Tuğlu

  İkinci İlave Beyit (aruzsuz)


  Andelibsin bağ-ı irem subh-ı iydde meskenin

  Sanki mihrsin hamel nevrûzda mahal olmuş sana


  Osman TUĞLU

 • Yüksel Nimet Apel
  Yüksel Nimet Apel

  Mehmet beye günün şiirini kendisine yakışan açıklaması için teşekkür etmiştim. Burada abesle iştigal edenlere de, çocuksu, söz savaşları bizleri eğlendirdiği için.

 • Yüksel Nimet Apel
  Yüksel Nimet Apel

  Nedim'den ismiyle müsemma bu güzel şiir için seçici kurula teşekkürler ediyor, şaire Allahtan gani gani rahmet diliyorum.Yorumlarını kendisine yakıştıran herkese, ve hasseten; sayın beyefendi deli dumrul rumuzlu Mehmet beye de teşekkürler.

 • Xalide Efendiyeva
  Xalide Efendiyeva

  İrfani gazeldir
  Aruz vezni
  Remel behri
  Tefilesi - fAilAtün fAilAtün fAilAtün fAilün

  'Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana'

  bu mısrada 'biri' kelimmesinde birinci 'i' uzamış
  'birisi' kelimesinde ikini 'i'. imale var. ama kabul olunmuş hatadır her şairde var

  Güzel bir şiir, en çok beğendiğim beyt:

  'Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana'

  İkinci mısrada kullanılmış 'L' harflerinin tekrarı touzi sanatıdır
  'Tersa kızı' kafer kızı demek ama büti- tersa irfanda şeriatı exz etmiş terikattan geçmiş marifet ve hakikat katına yükselmiş demektir, mey - ilahi aşk demektir
  Arif olanın sunduğu ilahi aşk karşısında şaşırmış bir dil (yürek) görüyoruz beytte

  Seçici kurula teşekkürler, güzel şiir için


 • Orhan Balkarlı
  Orhan Balkarlı

  Efendim şimdi nerde tükaka edilen birşey varsa biliniz ki o içinde bir iyilik barındırırıyordur; ve nerde bir övülüp göklere çıkarılan bir şey varsa o içinde bir araza taşır.Divan edebiyatının en büyük şairlerinden olan Nedim'e ne yazık ki tükaka önyargılı arızalı bir bakış vardır.Sanki salt işi işret eğlence vesaireymiş gibi gösterilir.Sebep en başta lale devrine ilişkin ön yargılardır.

  Bu lale devrinde devlet batmış yenilmiş içilmiş şu olmuş bu olmuş denilir durulur.Damat paşayla Nedim de bu işret alemlerinin baş koordinatörü müsebbibi gösterilir.Unutulmamalıdır ki İlmi ve kültürel alanlardaki pek çok gelişme de bu devirde olmuştur.Ve bu ayaklanma neticesinde ilim ve kültür alanındaki bir çok eser yok edilip yakılıp yıkılmıştır.

  Şiirde abartı olduğu doğrudur ancak bunlar divan edebiytında mübalağa sanatı çerçevede yapılmış ve olağanüstü güzellikte sevgiliyi öven çok güzel dielerdir yoksa şair ne yapmış sevgiliyi gökten zembille mi indirmiş kanat takıp uçurmuş mu?

  Şu yukarıdaki şiir eşi benzeri olmayan güzellikte bir övgü şiiridir.Biz kişinin şairlik cihetine bakarız bundan 400 sene önce yaşamış gitmiş ne yapmış ne etmiş alemci mi işretçi mi alakadar olmayız hakkı yenilmemeli divan edebiyatının en büyük en yenilikçişairlerinden biridir.Sanırım bu gün doğum yıdönümü münasebeti ile şiiri konulmuş ruhu şad olsun.Seçici kurula teşekkürler.Herkese tıpkıı güne gelen şairin şiirleri gibi hoş gönüllü eğlenceli bir gün dilerim.

TÜM YORUMLAR (20)