Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevgili Erş ...

Oktay Zerrin
575

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevgili Erşan ASAR ve Ekip Arkadaşlarına sonsuz tebrikler... İzmir İl Yarışması 2010 Halk Eğitim Stilize Birincimiz Gaziemir Halk Eğitim/ Başarılarının Devamı Dileğiyle...

Milli Eğitim Bakanlığı Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gürnüş ÖZTÜRK hanımefendinin muazzam sunumuyla 22 Şubat 2010'da Celal Atik Spor Salonunda gerçekleşen yarışma muhteşemdi...
Değerli hocalarımız Olcay YOLCU,Özay YOLCU, Özgür SİRAAY nezdinde Erşan ASAR, Çağatay AVANOĞLU,Talat KESKEK,Halil DOĞAN,Volkan,Yunus Emre BİÇER'e,

Burkay ATAKAV, Cansu İNCE Ceydush ERTÜRK DENİZ ÇEKİCİ, Enes YAYLAÇAM, GöztepeLy MaMi Macide ÇOBANOLU, ManoLya SAYAN, Murat KOÇAK, Müjdat YAMAN, Oya DUMLU, Rüf KURT, Vesile BAYIK, Yeliz ERKUM, Yılmaz GÜMÜŞ, Çağlar IRMAK, Şeniz TANIŞ
Alptug ÇAPRAZ, Erhan KARATOKA, Fatih ÇİĞDEM, Ibrahim AVCI, Nejdet FAKCI, Ramazan UZUNPOLAT, Sercan ADALIOĞLU, Tarık GEŞİ, Gunes GÖRDÜK'e Gaziemir Halk Eğitim'e tüm emek verenlere sonsuz tebrikler....
ve tabi ki
yarışma ikincimiz Aliağa Tüpraş Hem'e de sonsuz tebriklerimizi sunuyor başarılarının devamını diliyoruz..

ÇOCUKLARDA HALK OYUNLARI EĞİTİMİ VE FAYDALARI(Erşan ASAR Arşivinden)

Oyun öz türkçe bir kelimedir. Dil ve ifade bakımından en eski uluslarası olanıdır.Oyun duygu ve düşüncenin hareket ifadesidir.Bu yaşanılan ifade şeklinin yaşanılan toplumla sıkı bir ilişkisi vardır. Halk oyunlarının oluşunda yatan etkenler aşağıda sıralandığı gibi oluşmuştur.

1-Doğal etkenler: Su baskını,deprem, fırtına, şimşek v.s. gibi doğal olaylardan etkilenme sonucu oluşan halk oyunları.(Deli Horon)

2- Yöre nitelikleri: Oyunun doğduğu yörenin coğrafi özellikleri, iklimi v.b.

3-Kişi adları: Bazı yörelerde kendilerinden söz ettirecek derecede önemli işler başarmış kişilerin adları oyunlara isim olmuştur.(Ata Barı, Oğuzlu v.b.)

4-Dinler: Şamanizm ve islamiyetin etkisiyle.(Sinsin, Semah v.b.)

5-İnsan ve hayvan ilişkileri: Türklerde ilk çağlardan beri gerek dinsel kalıntılar gerekse ekonomik yaşantı nedeniyle hayvan isimleri oyun olmuştur.(Kartal Halayı,Tavuk Barı,Teke zortlatmaları)

6-Doğa verimi ve üretimi günlük yaşam: Özellikle Silifke yöresi oyunları bunlara örnektir.

7-Askeri düzen ve savaş: Bursa’ nın kılıç kalkan oyunu,Cirit oyunları ve Köroğlu barı bunlara örnektir.

8-Bölge İl Adları: Çorum Halayı,Dikili Zeybeği,Sivas Halayı,Balıkesir Bengisi gibi.

Konularına göre halk oyunları soyut ve somut olmak üzere iki guruba ayrılabilir. Somut konulu oyunlardan doğayı yansıtanlar(Erzurum’ dan Kavak,Kars’ tan Uzundere gibi.) Bazıları hayvan taklidi oyunlardır.(Tokat’ tan Kartal Halayı, Erzurum’ dan Tavuk Halayı,Silifke’ den Keklik, Yozgat’ tan Çekirge gibi.) Bazıları savaş taklidi oyunlardır.(Bursa’ dan Kılıç Kalkan,Erzurum’ dan Köroğlu ve Hançer Bağları gibi.) Bazıları kadın erkek ilişkilerinden öykünürler.(Sivas’ tan Sarı Zeybek,Kars’ tan Kıskanç,Elazığ’ dan Bıçak oyunu gibi.)

Halk oyunları oynanış biçimlerine göre de guruplara ayrılabilir.Bunlar:

a) Halka oyunları

b) Sıra(dizi) oyunları

c) Tek oyunlar

d) Karşılama.

Halk oyunları Öğrencilere Neler Kazandırır?

Halk oyunları öğrencilere çok şey kazandırır. Günümüzde halk oyunlarının eğitim ve öğretimdeki önemini kavramış birçok ülke bu ulusal değerlerini bizimki kadar anlamlı ve görkemli olmamasına karşın okullarında ders olarak okutmakta,bunların eğitim ve öğretim aracı olarak ne denli güçlü ve geçerli olduğunu kanıtlamaktadır.

Okullarda bilinçli ve sistemli bir şekilde öğretilen halk oyunlarının yararları şunlardır:

a) Kişisel eğitim,

b) Toplumsal eğitim,

c) Hareket değerleri yönlerini kapsamak üzere üç ana gurupta incelenebilir.

Halk oyunlarının kişisel yönden eğitim ve öğretimdeki yeri: Halk oyunları kişiyi ruhsal ve bedensel yönden olumlu ve çok yönlü etkiler.Halk oyunları kişinin boş zamanlarını değerlendireceği en yararlı bir etkinliktir.Müzik,hareket,giysilerdeki renk ve sanat zenginliği oyunları tek yönlü olmaktan çıkararak, kişiyi birçok konuda ilgilendiren, hoşça ve eğlenceli anlar yaşatan, zengin bir uğraşı, eğlence aracı niteliğine sokmuştur.Boş zamanlarını bu şekilde değerlendiren kişi hareketin verdiği dinçlik ve dinamiklikle sağlıklı, canlı ve neşeli olur.Böyle kişiler hayattan zevk alır. Girdikleri topluluğa canlılık ve hareket getirirler.Oyun bir neşe kaynağıdır.Neşe hareket, coşku oyunun özündedir.Kişi oyun oynarken sevinçli dinç ve gençtir.Çocuklarımızın ve gençlerimizin hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın oyuna koşmaları, oyunun kendisinin bir hareket neşe kaynağı olduğunu kanıtlar.Çocuklarımızın, özellikle yaşamlarının en bunalımlı dönemlerini sürdüren geçlerimizin, zaman zaman içine düştükleri karamsarlığı, katıldıkları ya da izledikleri bir oyunun anlam dolu figürleri ve müziği ile tamamen gideremezse bile hafifleteceği rahatlıkla söylenebilir.Ayrıca sportif yönden de üstün değerler taşıyan halk oyunlarımız,kişiyi bedensel ve ona bağlı olarakta zihinsel yönden sağlık, dinçlik kazandırır.” Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” atasözü ile de bu görüşler pekiştirilecek olursa, halk oyunlarımız,sağlam yapılı, kişiliği bütün, güçlüklere kolayca göğüs gerebilen, işlerinde başarılı, yarınları güvence veren kişiler yaratır. Ruhları dünyaları kararmış tembel kişiler çevresindekilerin de ruhunu karartır.

Halk oyunları, halayına, zeybeğine aldığı kişilere beceri ve yetenek sağlar.Daha önce hiç kimsenin ilgisini çekmeyen kenarda köşede kalmış öğrenciler bu beceri ve yeteneği kazandıktan sonra, kendilerini bir işe yaramaz beceriksiz kişiler olmaktan çıkmış bir iş yapabilen kişiler olarak görmektedirler.

Halk oyunları öğrencilere topluluk karşısında sıkılmadan, rahatça hareket etme yeteneği de sağlar.Çoklukla çekingen, içe dönük, bir topluluk karşısına çıkamayan çocuklar, gençler,halk oyunları içerisinde eğitildikleri takdirde bu türlü olumsuz davranışları üzerlerinden atmakta,sosyal topluluklara giren, girişken etkin birer kişi olmaktadırlar.Birlikte yada tek başına oynanan oyun, kişiye güzel ve yararlı bir iş yapmanın gurur ve güvenini vererek kişiliği olumlu yönde etkilemektedir.

Halk oyunlarımız, ulusumuza ait topluca başarılmış işlerin en güzel örneklerinden biridir.Kız ve erkek öğrencilerin el ele, omuz omuza dizilerek oluşturduğu oyun halkasında; arkadaşlarından komut almaya, birlikte adım atmaya, başarıya ortak çabalarla gitmeye, zorlukları ortaklaşa göğüslemeye çalışmak bir topluluk halinde yaşamak zorunda olan kişiye,bunun gereklerini farkında olmadan sezdirmeden öğretir.

Ulusumuzun birçok ortak özelliklerini yansıtan bu oyunlar, topluluklarda bazı ortak duygular uyandırması, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtması bakımından önemlidir.Bir zeybekte diz dize vermiş oyuncular ulusunun, Atasının o oyunda yaşattığı,çizdiği tabloyu, ortaklaşa bir arada yorumlamakta, izleyicilere aktarmaktadır.

Halk oyunlarımızın Hareket(Sportif) Yönden Değeri:

Halk oyunlarımız sportif açıdan incelenecek olursa; bu konuda büyük değerler taşıdıkları görülür.

Zeybeklerde olsun, halaylarda olsun bir genelleme yapacak olursak, oyunların yavaş figür ve hareketlerden başlayıp gittikçe ivedileştiği, daha geniş adale ve eklem guruplarına seslendiği görülür.

Çeşitli araştırmalar ve bilimsel incelemeler sonucu, bütün spor dallarında çalışan sporcuların, ağır yarışmalara, vücudu az bir yorgunlukla hazırlayıp,ısınmasını yaparak girdikleri saptanmıştır.

Çeşitli yaş guruplarında yapılan denemelerde görülen bilimsel gerçek şudur; çeşitli spor dallarının ön çalışmalarını halk oyunları ile yapmak en büyük verimliliği sağlamaktadır.

İlkokullarda yapılan halk oyunları kursu öğrencilerinin, o okulun tüm spor dallarının temel elemanlarını oluşturduğu açıkça görülmektedir. Hareket değeri üstün, motorsal yapımıza büyük bir yük yükleyen, yetenek, beceri, ritim, tempo yeteneğine sahip olmayı gerektiren,estetik duygular içeren ve de yarışmalarla derecelendirilen bu etkinlik, sporun ta kendisi değil midir?

Çeşitli spor dallarına ait kamplarda sporcularımıza halk oyunlarımızla kondisyon kazanmalarına yardımcı olmak ve öz yapımıza uygun bir çalışma yöntemine, bu oyunlarımızdan yararlanarak hazırlayıp uygulamak, çok yararlı olur. Akşam saatlerinde küçük bir yemek salonunda davullu zurnalı müziğe uygunlukla yapılan bir çalışma, sporcuya nefes, hareket ve ritim sağlayacaktır. Karakucak ve yağlı güreşlerin davul zurna eşliğinde yapılması bize ulusal bir geleneğimizi belgelemektedir.

Köroğlu ezgisini çalan davul zurna gençlerimizin gücüne güç katmakta, onları daha cesur, daha mert, daha bir yiğit yapmaktadır.

Halk oyunları öğretiminde basamaklama:

Halk oyunlarını yeni öğrenmeye başlayanlara önceden denenmiş geçek ve başarılı bir basamaklama uygulanırsa amaca daha çabuk ulaşılır.Bu yöntem, özellikle öğreticiye daha çok kolaylık sağlar.Oyun öğretiminde basamaklama şöyle olmalıdır.Kolay figürden zora, kolay oyundan gittikçe zorlaşan oyunlara geçilmelidir. Halk oyunlarımızı öğreteceğimiz guruba birçok yörenin ve birçok oyunun ortak sayabileceğimiz temel figürlerini saptayıp, bunları birbirine bağlı, seri ritmik hareketler gibi sırayla kavratılmalıdır.Bu hareketlerin öğrenilmesinden sonra çeşitli bölgelerin öğrenilmesi, kolay kanısında olduğumuz halk oyunlarını öğretmeye geçmelidir.Kuşkusuz burada yazılı olmayan başka yörelerin öğrenilmesi kolay olabilecek oyunlarının da seçilmesi doğaldır.

KAYNAKÇA:

Milli oyun çalışmaları, Mümtaz CONGER

Okullarda Halk oyunları, Dr. Cengiz AYDIN

Halk oyunları Öğrenimi, Enver KESKİN

Folklor(Halkbilim) , Göktan AY

FOLKLOR Halkbilim Dergisi (Sayı:49-50)

FERAYE ZEYBEĞİ'NİN HİKAYESİ VE TÜRKÜSÜ(Erşan ASAR Arşivinden)

Menteşe Beyi Yakup Beyin oğlu İlyas, dağa,ata, ava meraklı imiş Bundan dolayı da çok gezer dolaşırmış. Bir gün Marçal dağlarında avlanıp gezerken bir Türkmen kızı çıkar karşısına. İlyas ilk görüşte vurulur kıza, ve sorar;

-Kız sen kimsin, kimlerdensin?

-Türkmen obasından, adım Feraye, ya sen kimsin?

-Menteşe Beyi Yakup Beyin oğlu İlyas, adın Feraye ha!

-Ne o beyim, benim Türkmen adımı beğenmedin mi?

-Hem adını hem de seni çok beğendim, benimle evlenirmisin kız?

-Bilmem ki, anamla babam ne der?

Bu konuşmadan cesaretlenen İlyas,kızla bir iki kez daha konuşup anasını dizinin dibinde almış soluğu.

-Akça anam, pakça anam, ne zamandır benim evlenmemi ister, bana kızlar bakar, evlenmemi istersin değil mi?

-İsterim ya oğul,bir an önce mürüvvetini görüp, torun sevmek isterim elbet!

-Öyleyse sana gelin buldum ana, söyle bey babama onu istesin bana,

-Oğul dur hele kimdir nedir bir sorup soruşturalım hele,

-Göktepe de Yörük çadırının yanında gördüm onu.

-Oğul! Töreyi bilmezmisin sana bir bey kızı yakışır, Yörük çadırından nasıl kız alırız.

Dediyse de laf dinletemez oğluna.Gider Beye anlatır olan biteni, Bey de konuşur biricik varisi oğluyla,ama nafile.Feraye der başka şey demez İlyas.

Çaresiz giderler kız istemeye.Yörük Çadırına varıp Misafir olurlar.Allahın emriyle isterler kızı,Yörük ağası hiç nazlanmadan verir kızı.Hemen düğün dernek hazırlıklarına başlarlar.

Akşam olupta kızın abisi Mıstık sürüden dönünce çadıra, olup biteni duyup öfkelenir. Hem,niye bana sorulmadı diye, hem de beyin oğlu ile nasıl görüşürmüş Feraye kız diye.olan öfkesini kusmuş ortaya ve yemin etmiş bu düğün olmaz diye.

Feraye kız haber göndermiş Menteşe Beyi nin oğlu İlyasa “beni kaçırsın “ diye.Dağdaki dipsiz kopuzun başında buluşmaya kavilleşmişler.

Feraye Sarı Mayaya yüklemiş çeyizini ve gizlice çıkmış obadan bir gece vakti.Ama Mıstık bırakırmı peşini Ferayenin.Takibetmiş gizlice Ferayeyi.Dipsiz Kopuzun başına varınca da vurmuş hançeri kardeşinin sırtına, sonra da kendini atmış kopuz kayalığından aşağıya.O günden sonra Dipsiz Kopuzun adı olmuş Kanlı kopuz.

Kaynak
Mehmet Uslu, “Bodrum Türküleri, Manileri, Tekerlemeleri ve Marşları”, 1972

Ferayedir kızın adı Ferayi
Yar yandım Amman,
Esmer yarim de aman da Ferayi,
Türkmen de kızı katarlamış mayayı,
Yar yandım aman esmer yarim de,

Aman da mayayı,
Nınna nınna ninna ninna ninna nay da
Amanda Ferayi

Demirciler demir döğer,
Tunç olur, aman da tunç olur,
Sevip sevip ayrılması güç olur da
Yar yandım aman da esmer yarim de
Aman da güç olur.

Nınna nınna ninna ninna ninna nay da
Amanda Feraye

SES (MP3) Erşan ASAR Halk Oyunlari Arsivinden-FERAYE

FOLKLÖR VE TÜRKÜLERİMİZ-Gürnüş ÖZTÜRK TRT repertuarından...

SES(MP3) Gürnüş ÖZTÜRK - Gara Gözün Ay Badam
SES(MP3) Gürnüş ÖZTÜRK - Bu Dağda Ceyran Gezer
SES(MP3) Gürnüş ÖZTÜRK - Gas Gabayın Yerle Gedir
SES(MP3) Gürnüş ÖZTÜRK - Men Bu Elin Gızıyam (Azeri)
Yarışmayı sunan,muhteşem ötesi yorumuyla türkülere can veren,Türk Gençliği'ne ve folklörümüze emek ve katkılarını esirgemeyen saygydeğer eğitimci -sanatçımız Gürnüş ÖZTÜRK hanımefendiye sonsuz teşekkürler...

**********************************************************************************************

VE AKABİNDE BUGÜN... 13 MART 2010... KAPALI SPOR SALONUNDA MUHTEŞEM DENİZLİ BÖLGE YARIŞMASI VE YİNE HALK EĞİTİM STİLİZE BİRİNCİMİZ GAZİEMİR HALK EĞİTİM.... SONSUZ TEBRİKLER... DARISI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA...

1.Gaziemir Halk Eğitim nezdinde 2.Nazilli Halk Eğitim ve 3.Ortaca Halk Eğitim'e doyumsuz Türk Halk Oyunları ziyafetleri için sonsuz teşekkürler....başarılarının devamı dileğiyle....
Halk eğitim nezdinde minikler, yıldızlar ve gençler sitilize'dalında ve ve minikler geleneksel dalda başarıyla yarışan birbirinden güzel çocuklarımıza da sonsuz tebrik ve sevgilerimizle....
...............................................................................................................................

-VE BEKLENEN TÜRKİYE FİNALİ-

ANTALYA-KUMLUCA'DA YAPILAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STİLİZE DAL HALK OYUNLARI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜMÜZ
GAZİEMİR HALK EĞİTİM...
Değerli hocalarımız Olcay YOLCU,Özay YOLCU, Özgür SİRAAY nezdinde Erşan ASAR,Burkay ATAKAV,Talat KESKEK,Volkan ÖZEN,Halil DOĞAN,Yunus Emre BİÇER.Çağatay AVANOĞLU,Macide ÇOBANOLU'na,Cansu İNCE Ceydush ERTÜRK DENİZ ÇEKİCİ, Enes YAYLAÇAM, GöztepeLy MaMi, ManoLya SAYAN, Murat KOÇAK, Müjdat YAMAN, Oya DUMLU, Rüf KURT, Vesile BAYIK, Yeliz ERKUM, Yılmaz GÜMÜŞ, Çağlar IRMAK, Şeniz TANIŞ
Alptug ÇAPRAZ, Erhan KARATOKA, Fatih ÇİĞDEM, Ibrahim AVCI, Nejdet FAKCI, Ramazan UZUNPOLAT, Sercan ADALIOĞLU, Tarık GEŞİ, Gunes GÖRDÜK, Gaziemir Halk Eğitim'e tüm emek verenlere,Yarışma Birincimiz DENİZLİ, İkincimiz GAZİANTEP ve yine başarıyla yarışan EDİRNE,SAMSUN,AMASYA,ÇORUM,ADIYAMAN,ANKARA,VAN,KARS,KASTOMUNU HALK EĞİTİM'e sonsuz tebrik ve sevgilerimizle...
..................................................................................................................................
(Haber 07.com.tr)

Halk Oyunları Türkiye Finali? kumluca'da Yapılan Yaygın Eğitim Kurumları Arası Stilize Dal Halk Oyunları Türkiye Birincisi Denizli Halk Eğitim Müdürlüğü Ekibi Oldu (fotoğraf
Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Yaygın Eğitim Kurumları arası Stilize dal Halk Oyunları yarışmasında Denizli Halk Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.07 Haziran 2010 Pazartesi 10:01
Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Yaygın Eğitim Kurumları arası Stilize dal Halk Oyunları yarışmasında Denizli Halk Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.
Antalya'nın Kumluca ilçesi Karatepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları arası Stilize dal Halk Oyunları Finalini, Kumluca Kaymakamı Salih Işık, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Yusuf Yurdugül, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, Emniyet Müdürü Mehmet Dönmez, daire amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri ve vatandaşlar izledi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Salih Işık, öz kültürün yaşanması ve yaşatılmasında halk oyunlarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Işık, Türkiye'nin değişik bölgelerinden finale katılmaya hak kazanarak Kumluca'ya gelen tüm ekiplere başarılar diledi.
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da, halk oyunları Türkiye finallerinin bu yıl üçüncüsünün Kumluca'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bundan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Halk oyunları yarışmalarına bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirten Çetinkaya, Türk halk oyunlarının, Türlüğün simgesi, örf, adet, gelenek ve yaşamın bir parçasını anlattığını, bundan dolayı da burada bulunan Türkiye'nin değişik illerinden gelen tüm ekiplere hoş geldiniz diyerek, yarışmada başarılar diledi.
Antalya Milli Eğitim Şube Müdürü Özer Bedir de, öz kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarının, herkesin ilgisi çektiğini kaydetti. Halk oyunlarının tanıtılmasının ve halk oyunlarına teşvik yapmanın Milli bir görev olduğunu vurgulayan Bedir, halk oyunları Türkiye finalinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Türkiye değişik illerinde düzenlenen bölge yarışmalarında dereceye girerek Türkiye finaline katılmaya hak kazanan 12 ekip, yaklaşık 6 saat süren gösterilerini sundu.
Jüri tarafından yapılan değerlendirmede 91.80 puan alan Denizli Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü birinci, 91.20 puan alan Gaziantep Şahinbey Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ikinci ve 89.40 puan alan İzmir Gaziemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de üçüncü oldu.
Yarışma sonunda birinci olan ekibe kupa ve madalyaları Kumluca Kaymakamı Salih Işık, ikinci olan ekibe kupa ve madalyaları Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Yusuf Yurdugül, üçüncü olan ekibe kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından verildi.

Oktay Zerrin
Kayıt Tarihi : 24.2.2010 01:24:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!