Hak Bir Gönül Verdi Bana Şiiri - Yunus Emre

Yunus Emre
174

ŞİİR


452

TAKİPÇİ

Hak Bir Gönül Verdi Bana

Hak bir gönül verdi bana
Ha demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdân olur
Bir dem gelir giryân olur

Bir dem sanasın kış gibi
Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşâretden doğar
Hoş bağ ile bostân olur

Bir dem gelir söyleyemez
Bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker
Dertlilere dermân olur

Bir dem çıkar arş üzere
Bir dem iner taht-es-serâ
Bir dem sanasın katredir
Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır
Hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere
Câlînus u Lokmân olur

Bir dem dev olur yâ peri
Vîrâneler olur yeri
Bir dem uçar Belkîs ile
Sultân-ı ins ü cân olur

Bir dem varır mescidlere
Yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer
İncil okur ruhbân olur

Bir dem gelir Îsâ gibi
Ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine
Fir'avn ile Hâmân olur

Bir dem döner Cebrâil'e
Rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrâh olur
Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre
Kayıt Tarihi : 28.7.2002 23:36:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Miskin Yunus
  Miskin Yunus

 • Metin Şaşmaz
  Metin Şaşmaz

  o yunustur o yunus
  derya değil okyanus

  yunus sevmişti sevmişti kendini yaratanı
  düşün nice hal bekler böyle aşka çatanı

  bu beyitte benim yıllar önce yazdığım bir şiirde yunusla ilgili kısmıydı
  selam olsun

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  hiç,yanik yalan mum/u koymadik koymayiz aninda sondururuz
  siir yasamdir,siir yureklerin onurlu sesi,siir gerçegin kendisidir
  gerisi hikàye demedik oyku masal bizimdir yazar dururuz
  Làkin..
  alinip bizden çalinan iki/yi boyamakla olmuyor bilen bilir

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  AŞK İMAMDIR BİZE

  Aşk imamdır bize, gönül cemaat,
  Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat.

  Can dost mihrabına secdeye vardı,
  Yüz yere vuruban eder münacat.

  Beş vakt tertibimiz bir vakte geldi,
  Beş bölük oluban kim kıla taat.

  Şeriat der ki bize şartı bırakma,
  Şart o kişiyedir eder hiyanet.

  Dost yüzün görücek şirk yağmalandı,
  Onun için kapıda kaldı şeriat.

  Münacat gibi vakt olmaz arada,
  Kim ola dost ile bu demde halvet.

  Kimsenin dinine hilaf demeyiz,
  Din tamam olıcak doğar muhabbet.

  Erenler nefsidir şu devletimiz,
  Onun çün fitneden olduk selamet.

  Kalu bela dedik evvel ki demde,
  Dahi bugündür o dem-ü bu saat.

  Doğruluk bekleyen dost kapısında,
  Gümansız o bulur İlahi devlet.

  Yunus öyle esirdir o kapıda,
  Diler ki olmaya ebedi rahat.

  Yunus Emre

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  emek dedik hak bildik onur duyduk uydurugadir demedik
  ates dedik alev dedik har dedik insan yakmayadir demedik

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  BANA NAMAZ KILMAZ DİYEN


  Bana namaz kılmaz diyen,
  Ben bilirim namazımı.
  Kılar isem, kılmaz isem,
  O Hak bilir niyazımı.

  Hak'tan başka kimse bilmez,
  Kâfir, Müslüman kimdiğin.
  Ben kılarım namazımı,
  Hak geçirdiyse nazımı.

  O nazı dergâhtan geçer,
  Mânâ şarabından içer.
  Hicabsız can gözün açar,
  Kendi siler dost gözünü.

  Dost burdadır belli beyan,
  Dost dîdârın gördüm ayan.
  İlm-ü hikmet okuyanın,
  Buna değindir azimi.

  Gizli sözü şerheyleyip,
  Türlü nükteler söyleyip,
  Değme ârif şerhetmeye,
  Bu benim gizli razımı.

  Sözüm mânâsına erin,
  Bî-nişandan haber verin.
  Dertli âşıklara sorun,
  Bu benim dertli sözümü.

  Dert âşıkın dermanıdır,
  Dertli âşıklar ganîdir.
  Kadir-ü kudret ünüdür,
  İşitenler âvâzımı.

  Dost isteyen gelsin bana,
  Göstereyim dostu ona.
  Budur sözüm önden sona,
  Ben bilirim kend'özümü.

  Yunus imdi söyle Hakk'ı,
  Münkir tutsun sana dakı.
  Pişipdürür Hakk'ın hânı,
  Ârifler tatsın tuzumu.

  Yunus Emre

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  hàsà hàsà benler ile ben degilim ya konusacak gunbugun
  YUNUS/umun gunudur oz-soz etsin EREN/Ler eylesin dugun
  gozu açilsana degil ki
  yalana çalanadirihanet inkàradir neyi varsa bakarkor/un

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  AŞK İLE GELEN ERENLER
  Aşk ile gelen erenler,
  İçer ağuyu nuş eder.
  Taptuğa çıkmayan çaylar,
  Deniz ile savaş eder.

  Biz bu yoldan üşenmedik,
  Erenlerden usanmadık.
  Kimseyi yavuz sanmadık,
  Her ne eder kolmaş eder.

  Kolmaşa verdik sözünü,
  Söz ile döğdük yüzünü.
  Yaban canavarı gibi,
  Belinler ondan şeş eder.

  Bu sohbete gelmeyenler,
  Hak nefesi almayanlar.
  Sürün onu burdan gitsin,
  Durur ise çok iş eder.

  Cahildir manadan almaz,
  Oturur kararı gelmez.
  Öleceğini hiç bilmez,
  Yüz bin yıllık teşviş eder.

  Dağ ne kadar yüksek ise,
  Yol onun üstünden aşar.
  Yunus Emre’m yolsuzlara,
  Yol gösterir ve hoş eder.

  Yunus Emre

 • Metin Solak
  Metin Solak

  Tebrikler Seçici kurul.

 • Ahmet Refik Gundogdu
  Ahmet Refik Gundogdu

  ÂŞIK OLDUM ERENE ERMEK İLE

  Âşık oldum erene ermek ile,
  Hakk’ı buldum ben eri görmek ile.

  Ere erdim, erde buldum maksudum,
  Bûlamâdım taşradan sormak ile.

  Ne yere baktım ise er oturur,
  Gönlün aldım yüz yere sürmek ile.

  Hak’tan imiş canlara cümle nasip,
  Olmaz îmiş Kâbe’ye varmak ile.

  Eşiğindir Kâbe bilirsen senin,
  Bulamazsın yol çekip armak ile.

  Beni gören bir pula saymaz idi,
  Şimdi gören gösterir parmak ile.

  Bir göl idim, kıldı erenler nazar,
  Deniz oldum dört yana ırmak ile.

  Geldi ün Yunus, durudurdum uru,
  Gözüm açtı kulağım burmak ile.

  Yunus Emre

TÜM YORUMLAR (37)