Gönülden Esintiler Ş ... Mesaj Detayi Antoloj ...

Gönderen: Bedri Tahir Adaklı
Tarih: 09.04.2020 15:07
Konu: Yeni Şiir / Kalbin Adımları (*)

Sayfama astığım Kalbin Adımları adlı yeni
şiirim yorum ve tavsiyelerinize sunulmuştur.
İstifade etmem için fikirlerinizi bekler muhabbetle
selam ederim.
Kalbin Adımları

Bastığım toprağa hürmetim sonsuz
Diyar-ı Aheri gizliyor gördüm
Baki bir hayata himmetim sonsuz
Akıbet visali gözlüyor gördüm.

Sermedi hayatın yolu açılmış
Amelle emeller yolda geçilmiş
Bir sevda bir gönle mahsus seçilmiş
Gaybi göz aşığı izliyor gördüm.

Sevdadan libası çıkarır fani
Düşünmez bu ömür geçiyor ani
Kalpteki görevi bilmiyor yani
Son anda çarparken sızlıyor gördüm.

Kalplerde beklenen en son atışı
Hayatın ufkunda ömrün batışı
Buluttan döşeğe ruhun yatışı
Ebedi mekânı özlüyor gördüm.

09.04.2020

Bedri Tahir Adaklı