Gönül Sazım Kırık Neylersin

Engin Topkan
IRAĞA BAKMA IRAK IRAK(HİCİV 21=21)
304

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Gönül Sazım Kırık Neylersin

Kalem yazmaz yaz dersin
Sazım çalmaz çal derisin
Niye öyle garip garip bakarsın
Gönül sazım kırık neylersin

Az gittim uz gittim
Dere tepe düz gittim
Kerem gibi aslımı aradım
Gönül sazım kırık neylersin

Vardım iki kapılı bir hana
Meyhaneci saki doldura
Badeleri içtim kana kana
Gönül sazım kırık neylersin

Bülbül gibi ötem dedim
Gül dalına konam dedim
Gül derip yoluna serem dedim
Gönül sazım kırık neylersin

Neylersin gönül neylersin
Gönül sazım kırık neylersin
Gurbet elde naçar kaldım
Gönül sazım kırık neylersin.

24.05.2018
engin topkan

Engin Topkan
Kayıt Tarihi : 29.9.2018 15:53:00