Gevheri Şiirleri

100

ŞİİR


75

TAKİPÇİ

Gevheri

Sözün bilmez bazı nadan elinden
Erkan ağlar usul ağlar yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Bülbül ağlar gülşen ağlar gül ağlar

Her kaçan cuş edip çağlasa seller

Devamını Oku
Gevheri

Bir dilbere selam verdim
Almazlanır hoş nazlanır
Canım halin nedir dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır

Yüz çevirdi bizden ol yar

Devamını Oku
Gevheri

Kurtulmadın ey dil bu âh ü zardan
Yine azademi oldun ağyardan
Yohsa bir kem söz mü işittin yârdan
Garib gönlüm niçün olursun melûl

Bu aşkın haleti başka halettir

Devamını Oku
Gevheri

Lûtf-i ihsan ile divâne gönül
Seni sevmeyenden ırağ ol sen de
Gerek sünbül olsun gerek gonca gül
Seni sevmeyenden ırağ ol sen de

İki gönülliyse bir gözleri mest

Devamını Oku
Gevheri

Mübarek cemâlin görmeyenden
Hicran ile hâlim yaman oldu gel
Muhabbet güllerin dermeyeliden
Bülbül gibi işim figan oldu gel

Felek cüda kıldı yüzü mâhımdan

Devamını Oku
Gevheri

Kalkın hey ey erenler durun aya
Adalet mülkünün sultanı geldi sultanı geldi
İstikbal eyleyin durun selama durun selama
Sermesler alemin hübyarı geldi
İstikbal eyleyin durun selama durun selama
Sermesler alemin hübyarı geldi

Devamını Oku
Gevheri

Kara gözlü yarım ben gider oldum
Sakınıp zülfünü yoldurmayıgör
Ağlama sevdiğim yine gelirim
Hasretle aklını aldırmayıgör

Sen benim açılmış gonca gülümsün

Devamını Oku
Gevheri

Kime dâd eylesem senin elinden
Sevdiğimden ayrı düşürdün felek
Yandı bu vücûdum hicran elinden
Kebab idüp bağrım bişürdün felek

Bir hercai yâre meftun eyledin

Devamını Oku