Geriye Kalan İki Ayrı Canda İki Ayrı Bed ...

Bünyamin Uzungündeş
42

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Geriye Kalan İki Ayrı Canda İki Ayrı Beden Azericeye Çeviri

Sə ni görüncə küt küt tə yin atardı ürə yim.
Bir görsə ydin sə ni necə də sevmişdim.
İndi nə sə n varsan nə də mə n,
Geriyə qalan iki ayrı canda iki ayrı bə də n.

Zamana dayan keçmə deyə bilmə dim.
Nə qə də r qiymə tliymiş bilmə dim.
Keçdi günlə r heç gözlə mə də n.
Geriyə qalan iki ayrı canda iki ayrı bə də n.

Sə nsiz bir gün belə gülə bilmə dim.
Hə r gün gə lirsə n deyə yollarını gözlə rdim.
İnsan anlamazdı sevgini sevmə də n.
Geriyə qalan qalan iki ayrı canda iki ayrı bə də n.

Sə ninlə bir başqa gözə l idi xə yallarım.
Də rdim olsun bu qız qə də rim.
Qə də r belə ymiş nə gə lir ə ldə n.
Geriyə qalan iki ayrı canda iki ayrı bə də n.

Bünyamin Uzungündeş
Kayıt Tarihi : 22.12.2013 14:19:00
Bünyamin Uzungündeş