Faruk Nafiz Kılıçalan 2: Hakkında ziyare ...

Faruk Nafiz Kılıçalan 2
168

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

 • Faruk Nafiz Kılıçalan
  Faruk Nafiz Kılıçalan 24.09.2017 - 10:13

  KAFİYE

  Hece vezninde kafiye mühimdir, bu disiplin önemli ve marifet için elzemdir de.. mamafih yalnız kafiye gözetmek ve kafiye ile sınırlı kalmak, kafiye için yazmak olur ki, bu şiirin ruhuna aykırıdır, diye düşünmekteyim. Elbette disiplinden (Vezin+kafiye) kopmamak lazım gelir, mamafih şiir bir dil (gönül) terennümü (ifrazatı) ise; çokta ısrar (zorlama) etmemek gerek.
  Kafiyeden belki, lakin hece yazıyorsanız vezinden taviz zaten şi'ri şirazesinden çıkarır.. Kafiyesiz de olur yani.

  SÛKUT
  Hayal dünyamızda neydi o sükût
  Haykırsam bir türlü sussam bir türlü
  Ne tenkit ne tekit huzur nâmevcut
  Hususi niyetten beri bu dem de

  (abac)

  Beşiroğlu | 25.10.2016