Esmaül Hüsna (18 Heceli) Şiiri - Ömer Iş ...

Ömer Işık 2
21

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Esmaül Hüsna (18 Heceli)

ESMAÜL HÜSNA(18 Heceli)
ALLAH, tüm güzelliğin, isim ve sıfatın sahibi olan,
RAHMAN, rahmetiyle yalnız muamele eden, esirgeyen,
RAHİM, O dilerse her şeye merhamet eden, bağışlayan,
MELİK, mülkün gerçek sahibi ve saltanatı daim olan,
KUDDUS, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan,
SELAM, kullarını tehlikelerden selamete çıkaran,
MÜ’MİN, gönülleri imanla koruyan, emin, güven veren,
MÜHEYMİN, her şeyi kainatı görüp, gözeten, yetişen,
AZİZ, izzet sahibi, her şeye galip, asla yenilmeyen,
CEBBAR, azamet ve kudret sahibi, istediğini yapan,
MÜTEKEBBİR, büyüklüğünü gösteren, benzeri olmayan,
HALIK, yoktan var eden, O dur, her şeyi ibretli yaratan,
BARİ, her şeyi kusursuz ve uyumlu, dengeli yaratan,
MUSAVVİR, varlıklara her türlü şekil, hususiyet veren,
GAFFAR, kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten,
KAHHAR, her istediğini, her şeye yapacak galip olan,
VEHHAB, istediğine, Çok fazla karşılıksız ihsan eden,
REZZAK, mahlukatın rızkını, ihtiyacını karşılayan,
FETTAH, bütün müşkülleri açan, kulu darlıktan kurtaran ,
ALİM, gizli, açık, gelmiş, gelecek şeyin ilmini bilen,
KABID, her dilediğine darlık veren, her türlü daraltan,
BASIT, dilediğine bolluk veren, her türlü ferahlatan,
HAFID, dilediğinin derecesini aşağı indiren,
RAFI, dilediğine her türlü şerefi verip, yücelten,
MUİZ, dilediğine izzet verip, onu aziz eyleyen,
MUZİL, dilediğini zillete düşürüp hor, hakir eden,
SEMİ, her varlığı en iyi işiten, gizli, açık duyan,
BASİR, her varlığı en iyi gören, gizli, açıkça gören,
HAKEM, hikmet sahibi, hakkı batıldan ayıran, hükmeden,
ADL, hiç haksızlık yapmayan, mutlak adil, asla zulmetmeyen,
LATİF, sonsuz lütuf, ihsan, kerem sahibi, çok zarif olan,
HABİR, her şeyin iç yüzünü bilen, gizliden haber alan,
HALİM, cezada hiç acele etmeyen, yumuşak davranan,
AZİM, azametli, sıfatının mahiyeti yüce olan,
GAFUR, kullarının günahlarını affeden, affı sonsuz olan,
ŞEKUR, yapılan iyiliklere fazlaca mükafat veren,
ALİYY, pek yüce olan, hükümranlığı en yüce olan,
KEBİR, büyüklükte benzeri yok, büyüklüğü sonsuz olan,
HAFIZ, koruyup gözeten, hiç bir şey O’na gizli kalmayan,
MUKIT, her mahlukatın azığını temin eden, doyuran,
HASİB, kulları amellerinden dolayı hesaba çeken,
CELİL, daim azamet, celalet, ululuk sahibi olan,
KERİM, hiç bir karşılık beklemeden veren, çok ihsan eden,
RAKİB, kullarını hep gözetleyen, denetleyip koruyan,
MUCİB, kendine yalvaranların duasını kabul eden,
VASİ, rahmeti her şeyi kuşatan, ihsanı sonsuz olan,
HAKİM, hüküm ve hikmet sahibi, işleri hikmetli olan ,
VEDUD, salih kullarını seven, sevilmeye layık olan,
MECİD, şanı çok büyük, yüce olan, keremi sonsuz olan,
BAİS, ölüleri dirilterek, kabirlerinden çıkaran,
ŞEHİD, her yerde her zaman hep hazır, her şeye şahit olan,
HAKK, varlığı değişmeden duran, hakkı ortaya çıkaran,
VEKİL, kendisine dayanılıp güvenilen, temin eden,
KAVİYY, çok kuvvetli, kudret sahibi, her şeye gücü yeten,
METİN, sonsuz güçlü, dayanıklı olan, asla gevşemeyen,
VELİYY, iyi kullarına gerçek dost olan , onları seven,
HAMİD, isim ve sıfatlarıyla hep övgüye lâyık olan ,
MUHSİ, mülkündeki her şeyin sayısını bilen, sayan,
MÜBDİ, Mahlukatını ilk baştan yaratan, yoktan var eden,
MUİD, mahlukatını yok edip, sonra yeniden yaratan,
MUHYİ, can bağışlayan, hayat veren, dirilten, sağlık veren,

MÜMİT, ölümü yaratan ve bütün canlıları öldüren ,
HAYY, hayatların kaynağı, ezeli ebedi, diri olan,
KAYYUM, varlıkları yöneten, hiç bir şeye bağlı olmayan,
VACİD, dilediğini olduran, her muradına erişen,
MACİD, ihsanı ve ikramı bol olan, yardımı çok olan,
VAHİD, tek olan, sıfatlarında, işlerinde dengi olmayan,
SAMED, her şey kendisine muhtaç ve O hiç muhtaç olmayan,
KADİR, her şeye gücü yeten, tam bir kudret sahibi olan,
MUKTEDİR, kuvvet sahipleri üzerinde iktidar olan,
MUKADDİM, arzu ettiğini öne alan, ileri tutan,
MUAHHİR, arzu ettiğini geri bırakan, arka koyan,
EVVEL , varlığının hiç başlangıcı olmayan, ilk olan,
AHİR, varlığının hiç sonu olmayan, sonsuz daim olan,
ZAHİR, varlığının delili bulunan, açıkça tanınan,
BATIN, mahiyeti çok gizli olan, gözlerden saklı olan,
VALİ, yönetici, mülkünü tek başına idare eden,
MÜTEALİ, aklın alabileceği her şeyden yüce olan,
TEVVAB, kendisine yönelenin tövbesini kabul eden,
MÜNTAKİM, intkam alan, suçlulara adil ceza veren,
AFÜVV, af ve rahmeti bol olan, kulları çok bağışlayan ,
RAUF, çok acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen,
MALİK ÜL MÜLK, mülkün, kainatın ebedi sahibi olan
ZÜL CELALİ VEL İKRAM, sonsuz büyüklüğün sahibi olan,
MUKSIT, bütün işlerini birbirine uygun ve denk yapan,
CAMİ, istediğini dilediği yer, zamanda toplayan,
GANİYY, çok zengin olan, nimetleri, lütufu sonsuz olan,
MUĞNİ, istediğini lütfuyla keremiyle zengin eden,
MANİ, istemediğinin olmasına hiç izin vermeyen,
DAR, zarar verecekleri yaratan, tek hüsrana uğratan,
NAFİ, faydalı ve menfaat verecek şeyleri yaratan,
NUR, alemleri, kainatı, varlıkları hep nurlandıran,
HADİ, istediğini doğru yola, hidayete erdiren,
BEDİ, emsalsiz, hayret verici nice alemler yaratan,
BAKİ, varlığının sonu bulunmayan, hep ebedi olan,
VARİS, servetlerin, Mülkün, her şeyin gerçek sahibi olan,
REŞİD, bütün işleri hep hikmetle sonuna ulaştıran,
SABUR, bütün işlerinde telaş etmeyen, sabırlı olan,
Celle Celaluhu ESMAÜL HÜSNA bize hep lütf edensin.

Ömer Işık 2
Kayıt Tarihi : 21.3.2019 15:33:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Allah'ın güzel isimlerinin ve sıfatlarının kolay bir şekilde ezberlenmesi Murad ettim. İnşaAllah başta ben ezberleyeceğim. Böylece Rabbimize daha iyi ibadet ve dua ederiz

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Ercan Güler
    Ercan Güler

    Çok beğendim Allah zahmetinize rahmet versin

TÜM YORUMLAR (1)