* Esmâu’l-hüsnâ * (03) Şiiri - Şükrü Atay

Şükrü Atay
150

ŞİİR


27

TAKİPÇİ

* Esmâu’l-hüsnâ * (03)


ESMÂU’L-HÜSNÂ (03)

EL-BÂRÎ eşi yoktur, izi başka parmağın
Çok yüce zâtı tektir, yüzü başka insanın
Onun aşkı olmasa, boş kalırdı her yanın
Şanı ne çok yücedir, de CELLE CELALUHU
*****************************************
Uykumuzdaki düşler, rengârenktir çiçekler
Şekil verir herşeye, tasarlar,tasvir eder
MUSAVVİR olan odur, âlemleri mest eder
Yüceltmelisin dâim, de CELLE CELALUHU
*****************************************
Helâke çağırmakta, nefsi nefs-i emmâre
Kemâle erdir nefsi, çıkar nefs-i kâmile
EL-GAFFÂR olan Rabb'in, kavuş mağfiretine
Allah için bir daha, de CELLE CELALUHU
*****************************************
EL-KAHHÂR ismin senin, Sen kudretli olansın
Herşey bitip tükense, Sen geriye kalansın
Mü'min kulun kalbine, imânı dolduransın
İsmi anıldığında, de CELLE CELALUHU
*****************************************
Sayısız nimet veren, VEHHÂB ismi celîlin
Kâbe'yi inşâ eden, İbrahim’dir delîlin
Fakire infâk eden, cömert kulun halîlin
Şanı yüce Allah'ın, de CELLE CELALUHU
*****************************************
Sendendir erzâkımız, rızık veren REZZÂK'sın
Esmâu’l-Hüsnâ senin, azık veren ALLAH'sın
Sana şükür etmeyen, nârına düşüp yansın
Ne yücesin Allah'ım, de CELLE CELALUHU
*****************************************

Şükrü Atay

05 Eylül 2020 - KOCAELİ
****************************************
LÜGATÇE :
(c.c.) : CELLE CELALUHU: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir.

• NEFS-İ EMMÂRE (kötülüğü emreden nefs)
• NEFS-İ KÂMİLE (kemale ermiş nefs)

Şükrü Atay
Kayıt Tarihi : 8.9.2020 01:16:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Ar’af Süresi 180. ayeti kerime ) “O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.” (Taha Süresi 8. ayeti kerime) ESMAÜL HÜSNA’NIN FAZİLETLERİ İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebepleri şöyle sıralanmaktadır: 1. Esmâ-i Hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. 2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır. 3. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder. 4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için Esmâ-i Hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır. 5. Esmâ-i Hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!