* Esmâu’l-hüsnâ * (02) Şiiri - Şükrü Atay

Şükrü Atay
147

ŞİİR


27

TAKİPÇİ

* Esmâu’l-hüsnâ * (02)


ESMÂU’L-HÜSNÂ (02)

“Lâ taknetû” buyruğun, ne kutlu bir beyândır
Rahmeti ümit etmek, mü'minlere ayândır
EL-MÜ’MİN gözetirse, kurtuluşun o andır
Ne yücesin Allah'ım, de CELLE CELALUHU
****************************************
Koru ve gözet beni, yönetip gözetensin
Kimsem yok senden başka,MÜHEYMİN olan sensin
Öyle sükûnet ver ki, tüm acılarım dinsin
Allah'tan yücesi yok, de CELLE CELALUHU
****************************************
Sır kalmaz O'na birşey, her sırra vâkıf olur
Yenilmezler yenilir, tüm herşey virân olur
EL-AZİZ esmâsıdır, yegâne gâlip odur
Yücelerden yücedir, de CELLE CELALUHU
****************************************
Ağlıyorsan zâr ile, sığın Rabbu’r-Rahîm’e
Firavun'a kalmayan, kalmaz hiçbir zâlime
CEBBÂR olan indirir, zâlimleri cahîme
En yüce olan sensin, de CELLE CELALUHU
****************************************
Dünyada kibirlenen, aslında bir cücedir
Bilse ki ahirette, hali nedir,nicedir
MÜTEKEBBİR olan O, azâmeti yücedir
Yücesi yoktur senden,de CELLE CELALUHU
****************************************
EL-HÂLIK olan odur, “Kün!” demesi kâfidir
Her nesneyi yok iken, hep vâr eden BÂRİ'dir
Her ne olmakta ise, hep iznine tâbidir
Allah için dâima, de CELLE CELALUHU
*****************************************

Şükrü Atay

04 Eylül 2020 - KOCAELİ
****************************************
LÜGATÇE :

(c.c.) : CELLE CELALUHU: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir.

“LÂ TAKNETÛ MİN RAHMETİLLÂH”
(Zümer 53)
“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin"

ZÂR ETMEK: Ağlayıp inlemek

CAHÎM :Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi altı yerde geçen cahîm, cehennem için kullanılan yedi isim (cehennem, cahîm, hâviye, saîr, lezâ, sakar, hutame) içinde cehennemden sonra en çok tekrar edilenidir.
İnfitar Suresinde de geçmektedir.
• KEVNÎ : Yaratılışla ilgili

Şükrü Atay
Kayıt Tarihi : 8.9.2020 01:20:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Ar’af Süresi 180. ayeti kerime ) “O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.” (Taha Süresi 8. ayeti kerime) ESMAÜL HÜSNA’NIN FAZİLETLERİ İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebepleri şöyle sıralanmaktadır: 1. Esmâ-i Hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. 2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır. 3. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder. 4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için Esmâ-i Hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır. 5. Esmâ-i Hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Cihat Şahin
  Cihat Şahin

  Bizler hakkıyla mü'min ve Müslüman olmaya say-u gayret edersek EL-MÜHEYMİN olan Rabbimiz teala da bizleri elbette görüp gözetir kardeşim. Bizler üzerimize düşeni hakkıyla ifa etmeden ondan vefa beklersek bu çok yanlış olur.

  Bu dünya madem ki Mü'minler için bir zindan hükmündedir ve herkes gibi Mü'minler de bura da imtihandadır o zaman bütün acılardan halas bulup tam bir cennet hayatına mazhar olmak asla söz konusu olamaz! İmtihan gereği 124 000 peygamber(aleyhisselam) nelerle sınanıp denenmiş ve ne acılar çekmiş bir der-hatır edersek o zaman sınavın mahiyetini daha iyi kavrarız sanırım.

  Kevni demek, kainatla alakalı şeyler demektir Şükrü bey kardeşim. Keşke o mısranın yerine hikmet-i ilahiye ve ya kudret-i Rabbaniye ile alakalı bir mısra koysaydınız. Sanırım o zaman şiiriniz daha manalı olurdu?

  Hayırlı çalışmalar.

TÜM YORUMLAR (1)