Emekli Eğitimci, Şair-yazar Abdulkadir T ...

Durdu Şahin
955

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Emekli Eğitimci, Şair-yazar Abdulkadir Türk Usta Tarafından Durdu Şahin'in "ustalara Vefa" İsimli Kitabına Yazılan "takdim" Yazısı

Her toplumun siyâset, sanat ve edebiyat alanında saygıyla
anılan, izlenen, yazdıkları okunan, konuşmaları ilgiyle dinlenen, eserleriyle pusula görevi gören müstesnâ şahsiyetleri, seçkin insanları vardır.

Onlar; toplumların tercihlerini, halen yaşadığı günlerini, ileride yaşayacağı günleri ve yıllarını da etkilerler.

Onlar; övgüyle kibirlenmeyen, tenkitle pörsümeyen, toplumun siyasi, ahlakî, kültürel yaşantısında imzaları bulunan erdemli, işinin ehli ustaları, ermişleri, erenleridir.

Onlar; sadece yaşadıkları vakte değil, daha sonraki yıllara
da ışıktırlar. Mütefekkir, aksiyoner ve inanmış aydınlardır. Yılmadan, yorulmadan belirledikleri hedeflere yürüyen, karakterli, kadirbilir adanmışlardır.

En zor günlerde cümle varlıklarıyla zorluklara direnen,
ömürlerini inandığı ve adandığı ilke ve ülkülere karşılıksız sunabilen, her türlü şart ve durumda kendilerine özgü ve özgün
tavırlarını koruyabilen, görüşlerini, gönüllerini, dil ve kalemlerini değerlerinin daha da kuvvetlenmesi için en doğru ve faydalı
bir şekilde değerlendiren münevver ve mütefekkir bu insanlar;
istiklâl ve istikbâlimizin en önemli zenginlikleridir.

Bu değerlerin her daim yaşaması, yaşatılması, târihe ve vicdanlara karşı bir vefâdır, hiç şüphesiz.

Daha sonraki kuşaklar; faydalanıp yaşama iradelerini mutlu ve daha kuvvetli, diri, dingin ve dirayetli eyleyecekleri bu seviyeli örnekler ve önderlerle gurur duyacak, yıllarca saygıyla
hatırlayıp izlerinden güvenle, sevinçle, kararlılıkla yürüyeceklerdir.

Bütün bu gerek ve gerekçelerden dolayı, o ustaları yazmak,
ehl-i kalem araştırmacı aydınlara, ihmâli ve iptali namümkün
bir görevdir diye düşünüyorum şahsen.

Bu görevi samimiyetle deruhte eyleyenler, iltifat ve marifetin
adâlet örneğidir, mutlaka.

İşte, itina ve titizlik gerektiren bu denli önemli ve kıymetli
bir sorumluluğa, böyle ciddi ve ulvi bir göreve tâliptir, emek
mahsulü bu eseriyle Durdu Şahin.

Bu nedenle ve bu yönüyle de doğrusu, teşekkür, tebrik ve
takdirle karşılanmayı da hak eyliyor...

Öncelikle ve inanarak değerli Sair-Yazar Durdu Şahin”in bu
çalışmasını hakiki mânada “usta işi bir eser” olarak isimlendiriyor ve değerlendiriyorum.

Tam da bu noktada, bir iki cümleyle Durdu Şahin’den bahseylemek hakkıdır diye düşünüyorum.

Durdu Şahin; gönlü yerlilik, millîlik, kadirbilirlik ve vefa
hisleriyle mutmain, bedeni ve ruhu ruh kökümüze bağlılık ve
saygıyla temayüz eylemiş yüzde yüz samimi ehl-i gönül, ehl-i
kalem, edebiyatçı, şair ve araştırmacıdır.

Doğruluk ve doğallığından sapmadan, her bir hâliyle kişiliğini, görüşlerini tanımlamaya gayret eyleyen, ahlaklı, bilgili,
sabırlı ve saygılı, derviş gönüllü bir emekli eğitimci, yıllardır
okuyup yazan bir yazar ve şairdir.

Ahmakla vakit harcamayı, akla ve ahlâka hakaret, hak ey-
leyene saygıyı da erdem ve fazilet bilen, insanın kıymetini kıy-
metli değerlerle belirleyen, bildiklerini cesâretle yazıp, bilmediklerini bilenlere danışıp öğrenmeyi de erdem kabul eyleyen
nev-i şahsına münhasır Durdu Şahin, hayatını ve yaşayış tarzını
okumak ve yazmakla inşa eylemiş âdetâ.

Hak eylediğine inandığı, bir şeyler öğrendiği, saygı duyduğu kişilere övgüyü o kişilere vefanın gereği gören, hak eylemeyene, hatta hataları, fenâlıkları görünen kişilere de, yergiyi ve
sövgüyü doğru kabul eylemeyen lâkin güzel öğüt ve nahif bir
dil ile düzeltilmeleri için çalışmayı zaruret derecesinde önemseyen dürüst ve mert bir şahsiyet...

Şiir de dahil, değişik yazı türlerinde bir çok kitabı bulunan
Durdu Şahin, sosyo kültürel çalışmalarının neticesinde farklı
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden onlarca plaket ve ödül
sâhibi bir yazar.
Türünde önemli bir kazanç sayılacağına, özellikle konuya
duyarlı meraklılarının faydalanacağı “Nesrin ve Şiirin Diliyle
USTALARA VEFA” isimli eserini takdim; bizi bir hayli keyiflendiren, sevindiren kıymetli bir görevin gereğine uygun başarılmasıydı...

İlgiyle okunacağı umudu ve faydalanılması dileği ile...

Abdulkadir TÜRK
Emekli Eğitimci Şair-Yazar.

Durdu Şahin
Kayıt Tarihi : 4.10.2022 22:23:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Durdu Şahin