Derdimin Dermanı Şiiri - Süleyman Soytürk

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Derdimin Dermanı

EY SEVGİLİ
derdümün dermanü acep nedür çaresü
aradım bulamadım can içreyü cananü hanü yaresü
hoş yane gelem deyü ararım bulam kimdür Hak velisü
yansun onun gönlünde nur Ahmedin çerağı olam ben pervanesü
**************yazımsaatarih21.24/1.11.2018
aşk ile yanayım eyleme ol firak ede nefsün ile dünyadan
vechü cananın kim bulanı can içrede odur küllü haldan
derya ile nuş eyleyüben ala dost haberün la mekandan
men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu işid gül Ahmedi candan
**************yazımsaatarih21.36/1.11.2018
ol divanesü sen Hakkın gafletün olan bir gün pişman olur
ol dost ileyü dost bula Evliyayü dostla olan dostdoğru olur
düşenüdür zikrü Hüdaya Allah Allah deyü huzuru bulanı olur
gel Ahmedin gülşenin ol bülbülü Hakka aşık kim dervişan olur.
**************yazımsaatarih21.11/1.11.2018
aşıklardır akıtır çeşmin yaşün her dem zevkü onun sabrıla ola
gönüldür Hüdanın evi nazarı vardır anın cümle Mümin kullara
dalalar onlar her anda şende irfanı bahrü ummanı yedü deryaya
bulanı oldur Hak çün rızasın sarıl sıdkı ikrar ile varanı takvaya
**************yazımsaatarih22.26/1.11.2018
canu beka ister isen ana mihman gecelerde Hakipayede
ilmü ledündür Hakikatı Muhammediye sırra sırrün içinde
nihanü aşk ödüne yananı ol ey derviş fenayü celalüyüde
olma gülü ruhsarsız seyrü bekayü cemalüde ey fakrü Arüfe
**************yazımsaatarih22./1.11.2018
gülbeşekerü dilüdür hikmetü balasun gönlündedir nuru cevherü
mevadır aşkı Hak olur sana izzeti müyesser ey canı hu bülbülü
aklu nefsü bi küldür Veli olur pürü safa nur ala nurdan safiyyü
gönüldür ana hayran oluptur semmevechullah ile seyr ile aynayü
***************yazımsaatarih22.47/1.11.2018
kıymetü pahasu biçilmez Hakka yana yana aşk ile hu deyen
devlet kuşu konar ona aşkı gönülden rehberün kim edüben
girer Hakikat şehrüne dalanı bahrü Hak sevdaya Hu seven
yanun varmaz ona cinni insü şeyütan çün odur kulu Hak fakren
*****************yazımsaatarih23.49/1.11.2018
akibet bir gün ola başa gele ölüm bendenü etme gafülan
gönül aynayın eyle safi nur ay ile ayanı an içreyü ol Hakan
aklu fikrün eyleme yol izün sürenü nefsün iledür daim şeytan
rahm eyle ey Allahım sen bizlere icabet eyle duamıza her an
*****************yazımsaatarih00.05/2.11.2018
ahvalüm bilmem canımın canı ey cananım estağfirullah cürmüm çün derim ben sana
düştüm nefsü niceyü hevaya nefsü emmarem ile sen kurtar benü ne olur ey Rabbi Rahima
günahlarım çok benüm sığındım sana ey gani settarı subbuhun kuddüs affeyle beni bağışla
cevrü cefayü ettüm meylettim dünyaya etmedim Hakka vusul yanmadın anın aşkı oduna
****************yazımsaatarih00.41/2.11.2018
seyyidhadimsüleymanım men aref sırrın duyalı arşün altında onsekizbin alemi bir kandül imiş
bir kandül içreyü onsekizbün alemü bir zerreyü sığanu iledür gönüle yüce Hakkın kudretinden imiş
aşkun kitabun okuyanları lülü vü mercana nuru Ahmedü sedefün içünde cümlesü Enbiyayı Evliya imiş
her kim bakar kendünü görür Hak aynasında kınayü kendünü ey derviş kınamayanü insü hayvan imiş...

yazımsaatarih00.53/2.11.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:33:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!