Tristan Tzara - Dada Bildirisi (1918) Şi ...

Tristan Tzara
16 Nisan 1896 - 25 Aralık 1963
10

ŞİİR


12

TAKİPÇİ

Ailenin yadsınmasını doğuran nefretin tümü ürünü dadadır; yerle bir edici eylemin,
var güçle yumruklarda anlatılışı: DADA; incelik ya da uysal bir uzlaşmanın utangaç
duygusuyla, günümüze değin yadsınmış tüm yolların tanınması: dada; doğuştan
zavallıların dansı olan mantığın yok edilişi: DADA; tüm hiyerarşiler ve uşaklarımızca
bir değer olarak ortaya atılan her tür toplumsal eşitsizliğin yok edilişi: DADA;
eşyanın her biri ve tümü, duygular ve karanlıklar, görünüşler ve koşut çizgilerin
belirgin çarpışması kavga için birer yoldurlar: DADA; belleğin yok edilişi: DADA;

Tamamını Oku