Çanakkale Şehitlerine

Mehmet Akif Ersoy
155

ŞİİR


273

TAKİPÇİ

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer. (1)
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da, (2)
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, (3)
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, (4)
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

(1) İlk baskılarda:...kum gibi, mahşer mi, hakîkat mahşer.
(2) İlk baskılarda:...duruyor karşında,
(3) İlk baskıda: Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
(4) İlk baskılarda: Ebr-i nîsânı açık...

Mehmet Akif Ersoy
Şiiri Değerlendir
 • Yusuf Yılmaz 2
  Yusuf Yılmaz 2

  Gerçekten Çanakkale Savaşları dünya tarihinde görülmemiş bir ahenk, nizam, inanç, iman ve vatanseverliliğin doruk noktasıdır. Şehid olan tüm Müslüman askerlere Rabbim Merhamet'ini ve Rahmet'ini esirgemesin.

 • Alemdar Köroğlu
  Alemdar Köroğlu

  Gelmez böyle şair bit daha , Rabbim istiklal şiiri yazdırmasın bir daha

 • Hasan Rami Üstün
  Hasan Rami Üstün

  Efsane ya helal

 • mete tek
  mete tek

  Teşekkürler Kurul Nur içinde yat Büyük Üstad.

 • Lâl Vâveyla
  Lâl Vâveyla

  Şairimiz ve Şehitlerimiz Ruhları Şad Olsun İNŞALLAH, Günün anlam ve önemine yakışan bir şiir seçilmiş tşk ediyorum saygılar...

 • Hümeyra Gün
  Hümeyra Gün

  Öncelikle Seçici kurula teşekkür ederim.
  Başta Mustafa Kemal Atatük olmak üzere , tüm silah arkadaşlarına , şehitlerimize,ve değerli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a , rahmet dilerim.Mekanler cennet olsun diyerek...
  Saygımla.

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  RUHLARI ŞAD OLSUN. ŞAİRİ sevgi saygı ile anıyoruz mekanı cennet olsun

 • kuşçu03
  kuşçu03

  Tarihin aldın sayfalarında Çanakkale zaferi
  Bu kadar perişan olmamıştı haçlı seferi
  Bu yüzden unutulmaz Çanakkale askeri

  Çanakkale şehitliği buram buram
  Ey büyük şehit huzurunda edeple duram
  Bir sille gibi varlığını tarihe birde ben vuram

  Ey düşman bi kafanı yorsan
  bi tarihe sorsan
  Kinini kusmazdın
  Tokadı yeyip pusmazdın

 • Numan Okuducu
  Numan Okuducu

  Mekanının cennet olsun yiğit insan.

 • Nazır Çiftçi 2
  Nazır Çiftçi 2

  Önce seçici kurul üyelerine teşekkür ederim.Günün anlamlı şiiri. Yılların anlamlı şiiri.Dünya Devletleri böyle bir şiiri Marş olarak alıp okumalılar.Böylece Dünyada da birlik ruhu oluşur.Barış yolunda koşarlar. İnsan sevgisini kavrarlar. Nur içinde yar ŞAİR....

TÜM YORUMLAR (271)