Çanakkale İçinde (çanakkale Türküsü)

Yaşarcan Ürkmez 2
9

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Çanakkale İçinde (çanakkale Türküsü)

1 Anonim ( Kesin olmamakla beraber Çanakkale )

Çanakkale içinde vurdular beni,
Ölmeden mezara koydular beni.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa,
Ciğerim ağrıdı kan kusa kusa.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde zeytin ağacı
Anam babam görmedi böyle bir acı
Of gençliğim eyvah!

2 İhsan Ozanoğlu (Kastamonu)

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü,
On üçüncü fırka harbe yürüdü.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu,
Vay bizim uşaklar orda vuruldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir dolu testi,
Analar babalar ümidi kesti.
Of gençliğim eyvah!

3 İsmail Berber (Kerkük)

Ağlama anam ağlama tez geliyom,
Seni görmeye havar sızlanıyom.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde mermerden direk,
Gardaşlar şehit olur dayanmaz yürek.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde on gün oturdum,
On birinci günü harbe tutuştum.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde oldum onbaşı,
Ciğerime vurdular süngünün başı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra sıra söğütler,
Altında yatıyor aslan yiğitler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir yıkık çınar,
Oturmuş öğüt veriyor onbaşılar.
Of gençliğim eyvah!

4 Kemani Kevser Hanım (İstanbul)

Atar Yusuf atar da vururlar seni,
Nişanlının mendiline sararlar seni.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içini dumanlar bürür,
Kırk altıncı fırkanın da namı yürür.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi,
Analar babalar mektubu kesti.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra selviler,
Altında yatıyor gamsız şehitler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale boğazı dardır geçilmez,
Al kan olmuş suları bir tas içilmez.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir sarı yılan,
Osmanlı tayyaresi durdurur divan.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni,
Nişanlımın mendiline sardılar beni.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yatar bir selvi,
Kimi yavukludur kimi bebekli.
Of gençliğim eyvah!

Atar İngiliz atar pişman olursun,
Can alıcı fırkaya kurban olursun.
Of gençliğim eyvah!

İstanbul'dan çıktım da başım selamet,
Çanakkale'ye vardım koptu kıyamet.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü ölüm bürüdü,
Ali Kemal beyin namı yürüdü.
Of gençliğim eyvah!

Tayyare ile uçar dağlar aşarız,
Biz tayyareciyiz arşa uçarız.
Of gençliğim eyvah!

5 Naki Tezel (Ankara)

Çanakkale'den çıktım başım selamet,
Anafarta'ya varmadan kotu kıyamet.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde koştum yalınayak,
Bir de biz keferenin alnından vurak.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yangın fırtına,
Şehit oluyom ben değmeyin bana.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde karanlık rıhtım,
Emir geldi durmadım hücuma kalktım.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde biz ıssız mektep,
Toprağıma salındı binlerce akrep.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde mezar taşı yok,
Mezar taşı çok anam asker aşı yok.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde mahşer kıyamet,
Bu ne cehennemdir bu ne alamet.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde tayyare uçar,
Peşin sıra her yerde kollar bacaklar.
Of gençliğim eyvah!

6 Ragıp Gazimihal (İstanbul)

Çanakkale içinde kasap olur mu,
Verilen şehitten hesap olur mu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yer gök yarılır,
Vurulmuş canım ağam yerde uzanır.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kalmadı nefer,
Dağa bayıra kazdık bucaksız siper.
Of gençliğim eyvah!

Kırk yedi atlı birden koyuldu yola,
Bakmadan her yandan tüten dumana.
Of gençliğim eyvah!

Geldik Çanakkale'ye biz beşer onar,
Ey Çanakkale bize de ver bir mezar.
Of gençliğim eyvah!

Sığındere, Alçıtepe, Conkbayırı,
Yaktılar yıktılar koca çayırı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de ölüm yıkım kıyım var,
Bizim yüreğimizde güç cesaret var.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde çiçek açar mı,
Zalim İngiliz bir gün bizden kaçar mı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ateşten geçtik,
Şehadet şerbetini burada içtik.
Of gençliğim eyvah!

7 Eyüplü Mustafa Şükrü (Edirne)

Harbin dehşetine dayanmaz yürek,
Çanakkale toprağına vurulur kürek.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde on bin engerek,
Ölen düşmanlara sevinmek gerek.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yıkık selviler,
Yağmur gibi iniyor gülle mermiler..
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir bölük çınar,
Duymasın anam ölür isem çok yanar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde elektrikler,
Kumanda ediyor liva ferikler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yapıldı testi,
Düşmanlar ekildi ümidi kesti.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yanık söğütler,
Zabitler bir yanda asker öğütler.
Of gençliğim eyvah!

Ey Çanakkale'sinde akıyor dere,
Hesapsız düşmanlar dökülür yere.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde çoktur furunu,
Türk neferlerinin aslan torunu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde toprak inliyor,
Topların sesini cihan dinliyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yanar lüküsler,
Kahraman neferler durmaz göğüsler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kurulur pazar,
Aslan neferlere değmesin nazar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde su dolu testi,
Kahraman erlerin yorulmaz nesli.
Of gençliğim eyvah!

8 Seyit Küçükbezirci (Konya)

Kışlanın önünde bekler yiğitler,
Oturmuş binbaşı şehit listeler
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kanlı pazar,
İngiliz'len Fransız arayı bozar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bayraklar coşar,
Çıkma Mehmet siperden mermiler akar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale dağları geçit vermiyor,
Uçurumlar ansızın yolu kesiyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'ye gidenler dönmez oldu,
Şehadetleri dillerde dinmez oldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ey on beşliler,
Toprak göğe karıştı arşa göçtüler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünde uçar tayyare,
Ben şehit oluyom söylemen yare.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale geçilmez dedik savaştık,
Burada on binlerce gardaş bıraktık.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kanlı mektup,
Helallik istiyor yüreği mahcup.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir ahım kaldı,
Cepheden cepheye ciğerim yandı.
Of gençliğim eyvah!

9 Mustafa Salman (Denizli)

Çanakkale de kızılca kıyamet var,
Boğazı boğuyor bir kan revan var.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde tutmuyor eller,
Havada çarpışıyor namert mermiler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünde kara kara bulutlar,
Ölüm bize geniştir, siperimiz dar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de gök gürler şimşek çakmaz,
Yemek yemez gaziler uyku uyumaz.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde zelzele kopar,
Anaların yüreği küllenir yanar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yollar kesildi,
Gelibolu üstüne bombalar indi.
Of gençliğim eyvah!

Yatar yaralı gardaş duymaz sesimi,
Duymuyor mu bu cihan kara yasımı.
Of gençliğim eyvah!

Anadolu şaha kalktı akın akın,
Çanakkale iline ağıtlar yakın.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kin hüzün oldu,
Nusrat mayın gemisi son umut oldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale de erler ümitsiz kaldı,
Medeniyet elinden mermiler yağdı.
Of gençliğim eyvah!

Atar gavur toplar saldırır bize,
Şaha kalkar toprak savrulur bize.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yer gök inliyor,
Üzerimize kol,bacak,vücut yağıyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bayraktır siper,
Bu bayrak inmeyecek kalsa son nefer.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vatan emanet,
Son sözümüzdür kelime'i şehadet.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım kol yok bacak yok,
Şehit olamadım buna gücüm yok.
Of gençliğim eyvah!

10 Sarraf Kasım (Azerbaycan)

Çanakkale'de ateş sönmez ha sönmez,
Milletin yürek yangını hiç dinmez.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde uzun patika,
Ateş kan revan olmuş dostlar her yaka.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'ye vardık dönmek yok bize,
Dünyayı getiririz burada dize,
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ak koyun postu,
Olur mu Mehmet'imin gavurdan dostu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde aldım tüfengi,
Yoktur ki cihanda ceddimin dengi
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde su yok içmeye,
Bende derman kalmadı varam çeşmeye.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde dikenli bağlar,
Gardaşlar hep düşüyor yüreğim ağlar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'ye vardım her yer yıkılmış,
Düşmanların alayı suya çakılmış.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale yolları kağnıyla doldu,
Vatanı kurtaracak işte bu yoldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde medeni bela,
Bayram gelmiş cephede okunur sela.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kuru nehir,
Akıyor içinde al kandan zehir.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kızıl kumsal,
Çayır orman yıkıldı kalmadı bir dal.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kunduram koptu,
Gülle düştü mermiler kıyamet kotu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde felek pusuda,
Mehmet'imin aklı her an sılada.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yeşil çimenler,
Bu çimenler koçlara mezarmış meğer.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kıyamet koptu,
Nusrat mayın gemisi kahraman oldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde aziz şehitler,
Onar yirmişer cennete göçtüler.
Of gençliğim eyvah!

11 Aşık Şeref (Yemen)

Çanakkale içinde yamalı gömlek,
Bozulmuş namlusu patlamaz tüfek.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünde haçlılar yürür,
Yara olmuş her yanım bedenim çürür.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale toprağı bizi bekliyor,
Yüzlerce şühedaya şehit ekliyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstüme çöker mi sandın,
Gelibolu ömrüme yeter mi sandın.
Of gençliğim eyvah!

Geldiler on beşliler bak teker teker,
Mezun olup dünyadan arşa gittiler.
Of gençliğim eyvah!

Talebe kalem attı tüfengi kaptı,
Onbaşılar alnına öpücük çaktı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir garip Ömer,
Tetiği çekemez parmak yok meğer.
Of gençliğim eyvah!

Düşen gelmez Çanakkale'nin yoluna,
Bekliyor kucak açmış da bizi sıla.
Of gençliğim eyvah!

Her yere top kurulmuş ey düşman yandın,
Soba borularını sen top mu sandın.
Of gençliğim eyvah!

Gelibolu toprağı doldu da taştı,
Şühedanın al kanı denizi aştı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale çağırır gardaşlar bizi,
Dönmek yoktur artık haydin ileri.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde toplandık durduk,
Feleğin çarkına kor ateş koyduk.
Of gençliğim eyvah!

12 Hafız Rıza Yağız (Burdur)

Çanakkale yolları şehitle doldu,
Tekbir sesleri bomba sesini boğdu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yer gök yarıldı,
Erimin eli düşmanına sarıldı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde tabyam yıkıldı,
Kahraman Seyit Onbaşı öne atıldı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kınalı Hasan,
Bu nasıl yürektir vatana kurban.
Of gençliğim eyvah!

Tabyalar paralanmış ateş etmiyor,
Mermiler birmiş yiğitler vazgeçmiyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale suları zırhla örüldü,
Gardaşlar yere kefensiz gömüldü.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde can verir ağam,
Ana bu illerde ben nasıl duram.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yangınlar yanar,
Yaralanmış yatarken içerim kanar.
Of gençliğim eyvah!

Bombaların sesini feryatlar bozar,
Ecel geldi ise alnımda yazar.
Of gençliğim eyvah!

Borular çalınıyor haydin ileri,
Kimimiz taşralı kimimiz yerli.
Of gençliğim eyvah!

Kahraman neferimin yorulmaz desti,
Vatanın ondan başka olur mu dostu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kahraman çavuş,
Sen de erlerin gibi mevlaya kavuş.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kuru çınar,
Akıyor önünde kandan bir pınar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir yıkık siper,
Süngüler takıldı " Allahu ekber "
Of gençliğim eyvah!

13 Nedim Zakiri (İskeçe)

Çanakkale'de insan boyu mermiler,
On binlerce neferi yere serdiler.
Of gençliğim eyvah!

Düşmanın cesediyle dolu tarikler,
Dostu düşmanı vurur koca mermiler.
Of gençliğim eyvah!

Çadırların önünde bekler hekimler,
Vadeli vadesiz ölür yiğitler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra sıra kazanlar,
Oturmuş çavuşlar künye yazarlar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde uzun tüneller,
İçinde pusu kurmuş bekler zalimler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde üç gün yürüdüm,
Sonunda buldu bizi de kara ölüm.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kızıl gelincik,
Bir haber bekler köylerde çoluk çocuk.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den giden dönüyor geri,
Savaştan geri kalmaz kopsa elleri.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'nin güçlü koca Seyit'i,
Sırtlar mermiyi de inletir yeri.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale dağlarında hiç huzur yok,
Süngüler takıldı bize korku yok.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de bir komutan kükrüyor,
Savaşı değil ölmeyi emrediyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde öter bülbüller,
Yerde gökte bombalar durmadan kükrer.
Of gençliğim eyvah!

Kamışlı boğazından yürüdü asker,
Çanakkale ilinden alındı haber.
Of gençliğim eyvah!

14 Garip Yıldırım (Sivas)

Çanakkale içinde bir binek taşı,
Yanaşır kır atı binsin binbaşı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünde yıldızlar söner,
Türküsünü çığırıyor yanık Ömer.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sökülür yürek,
Bize anamızın duası gerek.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde dualar kükrer,
Gece gündüz analar yolları bekler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale yolları aşındı durdu,
Cephenin gerisinde çadır kuruldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir gazi tümen,
Düşmanı görünce atılır hemen.
Of gençliğim eyvah!

Bir yar sevgim evleri dağlardan aşrı,
Görmedim yüzünü beş yılı aştı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yanıyor kandil,
Yaraları kapatır nakışlı mendil.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir yiğit çoban,
Anası yollamış vatana kurban.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ayaklar çıplak,
Üniforma yamalı yoktur uyumak.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde su yok yemek yok,
Ölmek varda vatanda bir tek dönmek yok.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içini kor ölüm sardı,
Sarmaya yaramı hacet mi kaldı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sönmez kandiller,
Hep hakka dua eder eller gönüller.
Of gençliğim eyvah!

15 Pozantılı Ozan Semih (Adana)

Güle güle yollandı yavuklu nefer,
Orada kara bir harp oluyor meğer.
Of gençliğim eyvah,

Çanakkale içinde eski bir çarşı,
Borular çalıyor ileri marşı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kan çiçekleri,
Ölümsüzdür şu Çanakkale neferi.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ey Yahya Çavuş,
Ezine'den gelip de mevlaya kavuş.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir çelik ordu,
Karşısında bir millet dağ gibi durdu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde gözlerim yaşlı,
Şehit olmuş Yemenli, Kafkas,Maraşlı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ağlıyor yavru,
Koca bir harp ile geçirdik devri.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ecel ne arar,
Sağ kalır isem yürek durmadan yanar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde çağlıyor dere,
Bomba parçasıyla açıldı yare.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde hücum sesleri,
Allah Allah geliyor Türk'ün neferi.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde fırtına esti,
Analar babalar feryadı kesti.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir cesur millet,
Bütün dünya buradan alacak ibret.,
Of gençliğim eyvah!

16 Elmalı'lı İsmail Kebiri (Antalya)

Çanakkale'den gelir şehit listesi,
Çıkmıyor şehit analarının sesi.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yanar löküsler,,
Korkuyla kaçar İngiliz Öküzler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde zincirli pınar,
İçmeyin gardaşlar zehirli sular.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yordular beni,
Anasız babasız koydular beni.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ilk top parladı,
Kelleyi gövdeyi arşa yolladı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale İçinde güneş doğmuyor,
Yaralı yiğidim yurdu bekliyor.
Of gençliğim eyvah!

Zırhlı gemiler yurda geldi dayandı,
Doktorun ,talebenin yüreği yandı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kanlı bir derya,
Geçilse Çanakkale yıkılır dünya.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale yolları mermiyle doldu,
Akıyor Çanakkale'ye Anadolu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir çadır konar,
Zabitlerin hepisi gül gibi kokar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de ikinci top patladı,
Düşmanlar suya ölümüne atladı.
Of gençliğim eyvah!

17 Malik Neburalan (Kayseri)

Çanakkale içinde düşman iniler,
Derin kuyudan suyu çekemediler.
Of gençliğim eyvah!

Nusrat mayınlarını denize koydu,
Deniz üstü düşman şakasıyla doldu.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale suları mayındır mayın,
Süngüler parçalansa geri durmayın.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünde toz bulutu var,
Bu vatanın toprağı bizlere helal.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bayrak sallanır,
Şehidin kanıyla daha allanır.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde nefer düşüyor,
Haberi sılaya tezden varıyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir beyaz çadır,
Zabitlerin hepsi bir yere toplanır.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den geçiyor iki kadın,
Gayret edin evlatlar zaferi tadın.
Of gençliğim eyvah!

18 Ali Rıza Ehlivani (Bağdat)

Osmanlının gemisi kızıl direkli,
İçinde leventler aslan yürekli.
Of gençliğim eyvah!

Kaçma düşman kaçma sen tutulursun,
Çanakkale ilinde esir olursun .
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde delik matara,
Kahramanlar eklenir kahramanlara.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'ye akın akın çıkarlar,
Karşılarında bekler yalın adamlar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale torağı bir destan yazar,
Altında yatıyor o kahramanlar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir meçhul asker,
Gökten yağıyor yere etler kemikler.
Of gençliğim eyvah!

Düşmanımın gemisi kara direkli,
İçinde kefereler tavşan yürekli.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yeşil kavaklar,
Binbaşılar önünde askeri sayar.
Of gençliğim eyvah!

Bezmi Ali Geredeli (Bolu)

Çanakkale sırtında toplar patlıyor,
Ordular topyekün hücum ediyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde böldüler beni,
Canım da çıkmadan gömdüler beni,
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde çelik çürüdü,
Elli yedinci alay arşa yürüdü.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale de nefer ümitsiz bekler,
Gece gündüz nöbette kırpılmaz gözler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kanlı tabya,
Toplar yere gömülmüş onbaşı yasta.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale suları hırçınlaşıyor,
Eyvah düşman vatanıma yaklaşıyor,,
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kopar kıyamet,
Ah be anam bu nasıl kara alamet.
Of gençliğim eyvah!

20 Haydar Neslibarlı (Urfa)

Çanakkale içinde zehirli yılan,
Bombalar alır canı cana sormadan.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde coşar neferler,
Bak yere düşüyor aslan yiğitler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir dolu sandık,
Alayların içinden dört nefer kaldık.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale burası geri dönülmez,
Dünya dayansa Çanakkale geçilmez.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir küçük şehit,
Yediden yetmişe onlarca seyit .
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale Üstünde ateşler tüter,
Bükülmüş bilekler yürekler titrer.
Of gençliğim eyvah!

Dost mudur düşman mıdır karşımda duran,
Gönüller bir hoş olmuş akıllar viran.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir top kestane,
Kalan gazilere yetmez hastane.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale dağları dumanlar sardı,
Cepheden cepheye bedenim yandı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale İçinde bitmiyor illet,
Şaha kalkmış geliyor koskoca millet.
Of gençliğim eyvah!

Ey gardaşım bana hakkın helal eyle,
Sılaya varırsan bir selam eyle.
Of gençliğim eyvah!

21 Ahmet Bakan Konuksevdi (Bosna)

Çanakkale içinde türkü söylenir,
Bu türküler dinerse acep neylenir.
Of gençliğim eyvah!

Siper paydaş oldu düşman arkadaş,
Bu nasıl düşmanlık bu nasıl savaş.
Of gençliğim eyvah!

Namazlar kılınız baş secde eder,
Aç susuz uykusuzdur günler geceler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde Hilal'i Ahmer,
Tepemize yıkılır tonlarca mermer.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde dağlar yıkılır,
Ordu kıbleye dönmüş namaz kılınır.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde çalar borular,
Anaların dilinden düşmez dualar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kaldım da yandım,
Düşmanın tümenine yalınız daldım.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ateşten halı,
Deviriyor bu vurgun tepeyi dağı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yandım hey yandım,
Dünyayı üstüme yıkılır sandım.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kırk ağaç incir,
Türkün bileğine vurulmaz zincir.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde gezen yar'mola,
Düşmana verilecek gram yer'mola.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü,
Osmanlının ordusu cenge yürüdü.
Of gençliğim eyvah!

22 Rıfkı Ali Kolkilit (Aydın)

Koşar Mehmet coşar atlar siperden,
Yıkılmaz duvar olur etten kemikten.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bizim efeler,
Başlar dönüşü olmayan o son sefer.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den İstanbul'a yol'molur,
Kefereyi durdurmak burda zor'molur.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde dağlar düz olur,
Toprak şaha kalkar da ters yüz olur.
Of gençliğim eyvah!

Cephane kalmayınca süngü takarız,
Azrail gelince de selam çakarız.
Of gençliğim eyvah!

Gözler ufka yöneldi eller tetikte,
Hücum emri gelince koş şehadete.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir yıkık kale,
Yatıyor şehitler vermiş el ele.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale adın da var sanın da var,
Kim gelip de böyle bir imanı boğar.
Of gençliğim eyvah!

Saha boş okullar boş hastahaneler boş,
Koş futbolcu,koş hekim,,koş talebe koş.
Of gençliğim eyvah!

23 Dursun Elmacıklı (Trabzon)

Yol iz bilmeden geldik biz bu cennete,
Meğer bizi getirmişler cehenneme.
Of gençliğim eyvah!

Sakın gardaş siperden kaldırma başı,
Gafil avlar ansızın keskin nişancı.
Of gençliğim eyvah!

Yemen ,Belgrad,Kafkas geldik dört yandan,
Gardaşların esvabı görünmez kandan.
Of gençliğim eyvah!

Anam mektup yollamış, selam yollamış,
Cevap yazmaya da vade kalmamış.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yağar mermiler,
Dağları deler de göğsümde söner.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de gardaş mavzeri taşlar,
O rüku olmasa eğilmez başlar.
Of gençliğim eyvah!

Bir yar sevdim gönlümde saklıdır özü,
Beş yıl oldu silinmez gözümde yüzü.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale İçinde boğdular beni,
Siperden sipere koydular beni.
Of gençliğim eyvah!

Kol bacak kopmuş amma yürek var yürek,
Bu yüreği geçmeye dünyalar gerek.
Of gençliğim eyvah!

24 Ali Raif Tankutlu (Ankara)

Çanakkale içinde Zeybekler coşar,
Komutalar neferler aşk ile koşar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde kor kızgın güneş,
Kahraman Seymenlere bulunur mu eş.
Of gençliğim eyvah!

Cepheden gelen mektuplar kan kokuyor,
Gözler değil mektubu gönül okuyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kara yazı,
Bedenime sığmıyor onlarca sızı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ölüm ayazı,
Şehit olmuş bekliyor gardaşlar bizi.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ocaklar söndü,
Fransız'ın topları göğsüme indi.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir ahım kaldı,
Bedenimden geriye bilmem nem kaldı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde yol iz bilmedik,
Şehit olduk biz amma hala ölmedik.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde ölüm yok bize,
Ölümüne getirdik düşmanı dize.
Of gençliğim eyvah!

Yandı tabyalar yandı yürekler yandı,
Kumandanım bu acıya nasıl dayandı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde beden kalmadı,
Mektubu sılaya veren olmadı.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sahipsiz mektup,
İçinde vasiyet okuyan mahcup.
Of gençliğim eyvah!

Bomba gelir ha vurur yere savurur,
parçalar bedeni yakar kavurur.
Of gençliğim eyvah!

25 Mustafa Hüseyin Mehmedi (Afyon)

Çanakkale içini cehennem sardı,
Sarmaya yaramı vade mi kaldı.
Of Gençliğim eyvah!

Ey Çanakkale'sinde toplar inliyor,
Topçular düşmanını görüp mimliyor.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktık yan basa basa,
Düşmanlar da kaçıyor kan kusa kusa.
Of gençliğim eyvah!

Kara gemi gelir de bize dalaşır,
Berrak denize al kanları bulaşır.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun duvar,
Ölmek için burada her an neden var.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale'de olduk bak darmadağın,
Ya bu toprak bizimdir ya biz toprağın.
Of gençliğim eyvah!

Komutan gelip hepimizi över mi,
Zalim ölüm gelip de bize değer mi.
Of gençliğim eyvah!

26 Mahmut Özzabitan (Musul)

Yandım anam yandım yanmam mı sandın,
Düşmanı yurdumdan kovmam mı sandın.
Of gençliğim eyvah!

Şaha kalktım gardaşlar tutmayın beni,
Düşmanımın ardına katmayın beni.
Of gençliğim eyvah!

Yol uzun olur sonu ise bilinmez,
Ömür biter de Çanakkale geçilmez.
Of gençliğim eyvah!

Şehidim çoktur hangisi kim seçilmez,
Anadan,yardan vatandan vazgeçilmez.
Of gençliğim eyvah!

Hasretim'inen sıla kavrulur yanar,
El çek tabip yaramdan ciğerim kanar.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale üstüne kefere çöktü,
İngiliz'in kurşunu belimi büktü.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde durulmaz yastan,
Tüfeğim tarih olmuş patlamaz pastan.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde azgın dereler,
Giden geri dönmüyor yanar sineler.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde Selçuklu mescit,
Son son namazını kılmış dindar bir yiğit.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde buz gibi çeşme,
Kahrol gavur düşman ardıma düşme.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale İçinde ışıklı fener,
İngiliz Tayyaresi başımda döner.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir ulu niyaz,
Sırtımda kefenim kar gibi beyaz.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir küçük saka,
Getir de şehadet suyu ver bana.
Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde tabur duruyor,
Kendi cenaze namazını kılıyor.
Of gençliğim eyvah!
Yaşarcan Ürkmez 2
Kayıt Tarihi : 15.3.2021 07:26:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Çanakkale türküsü öyle bir türküdür ki 1915'den yıllar önce yakılmış bir sevda türküsü iken, 1915 destanından sonra artık bir kahramanlık türküsüne bürünmüştür. yıllar önce lise sonda dönem ödevi olarak almıştım bu türküyü , onlarca ansiklopedi,yüzlerce internet sitesi araştırdım ve her birinde farklı beyitlerine rastladım bu türkünün . kimisi Çanakkale'de,kimisi İstanbul'da, kimisi Burdur'da ,kimisi Trabzon'da ve diğer pek çok ilimizde yakılmıştı beyitlerin. Hatta Yemen'den Azerbaycan'dan , 'dan ,Musul'dan ve Bağdat'dan bile yakılan beyitler çıktı karşıma. Yıllardır devam ettirdiğim araştırmalarım sonucu Çanakkale Türküsü'nün tespit ettiğim 250 den fazla bilinmeyen beyiti var ve hala daha karşıma farklı beyitler de çıkmaya devam ediyor , ve ben bulabildiğim hepsini kalem kalem not alıp arşivime ekliyorum. Anladım ki Çanakkale Türküsü Çanakkale'ye mal olmuş bir Türkiye türküsü idi. Bulduğum beyitlerin tamamını kendi antolojimde derleyenlerin adı ve kaynak gösterilen şehirlerle beraber paylaşıyorum.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Yaşarcan Ürkmez 2