Çağrı Barış Şiirleri - Şair Çağrı Barış

Çağrı Barış

Şad Olsun-

Seni yazsın kalem seni okusun
Susmasın konuşan diller şad olsun
Gönülden gönüle sevda dokusun
Sevgiyle açılan güller şad olsun

Devamını Oku
Çağrı Barış

Dünya Barışına Çağrı Grubu olarak, ilk eserimizi vermiş bulunmaktayız.Gelecek yıllarda daha birçok eserlere imza atmak dileğimle, kitabımızda yer alan herbir arkadaşıma tşk borç biliyorum...Bu başarı, barışa giden yolda inanç birlikteliğin gösterdiği beraberliğin sonucudur.17/12/2009

İSTANBUL/Hayırlı Olsunnnnnn-

Saygılarımla

Devamını Oku
Çağrı Barış

Kutsal metinlerin deforme edilmesinde argümanlar ortalıkta gezinirken, inancından, yaşam tarzından dolayı sorgulanan insanlar, özgür bir arayış ortamına gider oldu. Her ulus, her insan inandığı değerleri doğal olarak yaşamak ister. Nitelikli fikir adamları düşünsel nedenlerden dolayı kınanırken, bir akımı ayakta tutabilecek görüşler, keyfi çıkarları uğruna karamsar bir şablon ortaya koymaktadır. Her asrın genel ihtiyaç ve taleplerini görmezlikten gelen bu yaklaşım, uygar toplum yaratılmasında etkin olamaz.Kaba kuvvetin devasa olduğu süreçler var edilmesindendir, 'barış şuuru ' hafife alındı, hatta görmezlikten gelindi.

Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

İnsan dünyayla tanışalı, ahlak yapısı bozulan, akıldan uzak bir yerlere tapınmakla geçinen ilkel topluluktan öte yol alamadı. Anılan kavimlerin başına ilahi mesajları yerine getirmekle yükümlü olan peygamberler, düşünürler ise bir amaç uğruna; kendilerini aşıp erdemlikten yana tavır koydular.

Peygamberler, düşünürler, ilim adamları zamanın ilkel, az gelişmiş, bozguncu uluslara öncülük ettiler.Eldeki kutsal metinlerin orjinal yeri dururken, beğenmedikleri yerleri değiştirdiler.Üzerinde oynanmadığı varsayılan kitaplardaysa, iletilerin günün koşullara göre değerlendirilmediği, ortaçağın az gelişmiş izlerini günümüze taşımak gayretiyle sağlıksız bir yol aldıkları görülür. Fakat burada unutulan; henüz Tanrısal mesajların seviyesinde insanlar değil. Bu gücü elinde bulunduran insan, daha düne kadar, tasavvur edemediği olayları, yeni yeni kavramaya başlamaktadır. Çok zaman sonra, genel anlamda; herkesin gülüp geçtiği, alaya aldığı bu mavi beyaz yolumuz, yeniden kendisini en kutsanmış metin olarak doğrulayacaktır. Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

Bir şey insanın ve insanlığın önünü ışıtıyor, geleceğine değin bu aydınlığı koruyor, tüm yarattığı renklerin ışık selinde bırakıyosa, bu şey iyidir. Bunca insan Noeli kutlamak için diğer günlerden daha farklı heyecan, sevinç, umut, sevgiyi duyumsaması normal, dünyaya barış mesajı veren bu ülkelerin onca yıldır emperyalist amaçlarından sapmaması, bu umutları boşa çıkartacak boyutta; anormallik olarak değerlendirilmelidir. Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

Dünya ile tanışan her insan, zaman içerisinde doğdukları yere, yaşadığı süresince adapte olur. Onu sıkı sıkıya bağlayan, üzerinde yaşadığı topraklar, yaylalar, bağlar, dağlar, nehirler, göller ve denizler, yabancısı olmadığı barışık duyguların sonucu, mutlu huzurlu insan için her yerin aynı olması yatar.

Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

Dünyamızda gelişmiş uluslar, yaşayan halkını, vatanını güvende huzurlu ve mutlu olabilmesi için yasalar düzenler;her alanda sanayisini, doğal zenginliklerini işler, hizmete koyar.İnsan ömrünün kısalığını gözönüne aldığımızda, her saat sırf açlıktan ölen insan kitlesise toprağa gömülmektedir.Dünya hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalmaktadır.Bunun aksini savunanlarsa boş durmamaktadır. Akla sapa sığmayan salgınları, kirli oyunlarını sahneye koyuyor, kapital düzene yağ sürmektedir.Sözde barış adına yaptıkları her söylemse, ancak gerçeklerden uzak, komik, trajeden öte gitmemektedir.Devamını Oku
Çağrı Barış

Yeryüzünde renk renk açan çiçekler, otlar, çeşit çeşit börü börtü böcekler, hayvanlar, dağ taşlar, akan sular kendi başlarına, bir düzenin etrafında yaşıyor. Bir ömre bedel zaman aralığında sıkışan insan, aldığı hırslarla yerinde duramadı, bu varlıkların yaşamalarına, kendi çıkarları elverdiği müddetçe katlandı.İnsan, dün bugün dünyamızda çok vahşi yönüyle, diri diri çoluk çocuğu, canlılık topluluklarını katlederek adı duyulmamış yaratık adını da aldı. Mevcut her şeyin hayat sürmesine izin veren dünyamız, bir denge üzerinde dönmektedir.Barışa giden yolda bu denkliği; sevilip sevilmeyi bile kendi canlılık topluluklarında, egoist çerçeveye aldılar.Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

İfade edemediğimiz bütün varlık âlemi, akıllara durgunluk vermektedir.Kendimle başbaşa bir nehrin kenarında, yıldızlarla bağdaş kurduğumda, sarmaşıklar gibi birşeyler kök salar içimden. Doğa ve sanatla barışık, umudumu ve hayalimi canlı tutan bu evreler; geçip giden ve beni ölüme götüren günleri ve geleceği aratmaz olurlar.Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku
Çağrı Barış

Meltem esen ölmeyen rüzgârlarda, çocukluğun vazgeçilmez, kumdan kaleleri, kale gibi düşleri tertemiz boş bir sayfa halindedir. Hayallerini, yarınlarını bitiren sorunlar bir yana, dünya ulusları bu beyaz örtüyü, çocukluk dönemlerinde genelde yaşamaktadır.İnsan, koşulsuz birlikteliği ve yaşanılır bir dünyayı isterse pekâlâ, gökyüzünü maviye boyayıp kızıl güneşi gerisin geri çağırabilir. Gökmen Y.Erdem

Devamını Oku