Bu Hesap Silindi Şiirleri - Şair Bu Hesa ...

"Bismillah" her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır. "Bismillah"
Sözler - 5
İki şey mühimdir!
Birincisi:
Okyanus gibi bol haysiyet;
İkincisi:
Elif gibi dimdik şahsiyet
Mevlâna