Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 231

Necdet Gürçiftçi 2
475

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 231

Sorunları unutturan şeyleri sorun saymak gerekir
Sorun zaten bilinmesi gereken şeyleri bilmemekten ya da unutmaktan kaynaklanır
Sorunları unutmak ya da unutturan şeyler değil
Sorunları felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile çözmek çözümdür
Aşık olunanı unutmanın çözümü aşık olunanı unutmak değil aşkı felsefe, bilim
Ve Din hadisileri ile çözümlemektir
Örnek ki ne kadar güzel olursa olsun dünya, içi lav, kor, ateştir
Ve ne kadar güzel olursa olsun, insan, içi bağırsak, bok, iğrenç şeydir,
Gençler az şey bilirler
Ancak genç oldukları için çok önemsenirler
Yaşlılar çok şey bilirler
Ancak yaşlı oldukları için çok önemsenmezler
Bu durum cehalet ve nefs içindeki insanlığın utanç halidir,
Bir ülkede, suçlulardan önce, ülkeyi felsefe, bilim ve Din hadisileri ile yönetmeyen
Yöneticiler suçludur,
Atom bombası yapımında çalışan bilimcilerle
Ahlakdışı bir ülkede ya da ahlakdışı bir ülke için çalışan bilimciler
Aynı işleve sahiptir
Bilinmeli ki bilime vicdan da, ahlak da dahildir,
Para insanı serbest yapar ancak özgür yapmaz
Çünkü özgürlük ancak bilimsel ve ahlaklı olmaya dahildir,
Düşmanın olağanüstü, ahımşahım silahları yoksa
Düşmanda olan her silah sende de varsa
Düşmana yenilmek yalnızca taktik yanlışıdır,
Yitirecek birşeyin yoksa
Kazanacak birşeyin olmalı,
Siyaset hükümdarlığın daha medeni ancak daha sinsi ve daha hileli halidir,
Birşeyi felsefeden, bilimden, ve Din hadisileri'nden daha çok seviyorsan
O şeyi gerçekte sevmiyorsun demektir,
Hangi koyun kasaba seve seve koşar
Kim arabasına zarar veren birini kutlar
Kim çocuğunun ölümüne neden olan doktora ödül verir
Kim adaletsiz bir hukuku baştaçı eder
Öyle ise sizi ve sevdiklerinizi öldüreceğine inandığınız ilahlara
Neden tapıyorsunuz
Ve onlardan nasıl ölümsüzlük bekliyorsunuz
Ölümsüzlüğe güçleri olsaydı kuşkusuz ki ölümsüzlüğü size bu dünyada verirlerdi
Çünkü açık ki insanı başlarından atmışlar ki
Onlar başka dünyada, insanlar başka dünyada,
Her dini inançlı kendi ilahına tapındığında huzur ve mutluluk bulur
Yani kendini ve sevdiklerini öldüreceğini ileri sürdüğü bir varlığa
Yani celladına
Yani nasıl taparsın anneni, babanı öldürecek olana
Ölümsüzlük ölümle de, öldürmekle de gelmezki(gelmez ki)
Kim bankanın kırediyi(krediyi) kendisine, öldükten sonra vermesini ister
Ve kim sevdiği ile öldükten sonra evlenmek ister
Dünyayı bile içi lavsız, korsuz, ateşsiz
İnsanı bile içi bağırsaksız, boksuz; pis, iğrenç, mide bulandırıcı şeylersiz
Yaratamayan ilahları size ölümsüzlüğü nasıl verebilirler
Dini inançların arkalarında hükümdarlar, siyasetçiler, sömürgenler, kapitalistler vardır
Peygamberler ise dinin arkasındadır
Bak nasıl da geziyor Diyanet başkanı düşünürlerle, alimlerle, alimelerle, bilgeler ile değil de
Siyasetçiler ile birlikte
Oysa peygamberler hükümdarla ile bile birlikte olmamışlardır
Anlamıyor musunuz Musa'nın da, İsa'nın da, Muhammed'in de karşı çıktıkları
Şeylerdendi hükümdarlık
Öyle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alimler bile hırsızdır'
Bile demiştir
Dinin yanında düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler olur
Hükümdarlar, siyasetçiler ve patronlar değil çünkü onlar cehalet ve nefstir
Sizi ilahlar değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri çağırıyor gerçekte
Ve bir de hükümdarlar, siyasetçiler ve patronlar
Yapmanız gereken seçim bu:
Ya felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yanına gitmek
Ya da felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin red ettiği
Hükümdarların, siyasetçilerin ve patronların yanına gitmek,
Tarihle avunma
Felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri ile ilerle
Ülkenizdeki tarihi eserleri aradığınız kadar
Ülkenizdeki düşünürleri, alimleri, alimeleri, bilgeleri de arasanız
Sizin için de, ülkeniz için de, insanlık için de çok iyi olur,
Her hayvanı sevebilirim de insanların içlerindeki hayvanı da
İnsanlığın içindeki hayvanı da sevmem
Doğru insanları mı arıyorsunuz
Öylece önce inziva içindeki insanları bulun
Onların da nefssizlik içinde olanlarını
Onların da ahlak içinde olanlarını
Onların da bilimsellik içinde olanlarını bulun
Doğru insanları aramıyorsanız da inziva içinde olmayan herkese koşun,
Akıl-ruh sağlığını gerçekleri ve doğruları bilmek sağlıklı yapar ancak
Yani gerçekleri ve doğruları bilmeyen hiçkimse akıl-ruh sağlığı olarak normal değildir
Bu nedenle ki doğuştan gelen anlak(zeka), beceriler, yetenekler değil
Öğrenilen zeka, beceriler, yetenekler önemli,
Ölüm insani amaçların gerçekleştirilmesi açısından kötülüktür
İçi ateş dolu dünyadan ve içi bağırsak, bok dolu bedenden kurtarması açısından iyiliktir
Kötülüğe karşı savaşılır ancak iyiliğe karşı savaşılmaz
Yani ölüme karşı savaşmak ancak ölümü anlayış ile karşılamak gerekir
İnsanın bir yanı ölüme karşı savaş, bir yanı ise ölüme boyuneğmek olmalı,
Suçu önce hukuk işler, suçları yanlış tanımlayıp
Suç olması gereken şeyleri suç saymayıp, örnek ki akıldışılığı ve ahlakdışılığı suç saymayıp
Yani bilime aykırılığı ve ahlaka aykırılığı suç saymayıp
Hukuku da siyaset yaptığı için, suçları önce siyaset işler
Yani bir ülkede önce siyaset ve hukuk cezalandırılmalıdır,
Deri iğrençliği örten bir maskedir
Yüz beyinin maskesidir, makyaj o maskeye bir maske daha takmaktır
Makyaj bir iğrençliği örtmez ancak ruhtaki bir iğrençliği bildirir
Ahlaklı giysi doğru ruhun bedene yansımasıdır, ahlaksız giysi ise yanlış ruhun
Aşağılıklık duygusu da büyüklük duygusunu arar, ister
Aşağılıklık duygusunun kendini tatmini bile büyüklük duygusu arayışıdır
Aşağılıklık duygusunun olduğu yerde şu beş şey de kaçınılmazdır:
Takı, dövme, sıpor, savaş ve ilah
Güçlüler intikam yemeğini sıcak yer, güçsüzler ise soğuk
Ve öldürmeyen acı bazıan, öldürmemekle öldürür, güçlendirmekle öldürür
İnsan olmak bazıan(bazan, bazen) da acıların öldürmesidir
Gerçekte su toprağın, göğün, varlıkların emmesi ile yok olmak ister
Su ancak önlenmekle sıvı olarak kalır
Su güçlendikçe değil, zayıfladıkça var olur
Güçlenmek değil; felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile zayıf da olsa doğru var olmak
Olmalıdır amaç
Tarihin mezarlığı ne güçlülerle doludur, ne güçlülerle
Oysa bir kağıtlık yazı bile güçlü binlerce ordudan ölümsüz, güçlü olabilir
Var oluş zayıf rastlantılardan, güç güçsüz ayrıntılardan gelir
Zayıflığa dayanmayan var oluş da, zayıflığa dayanmayan güç de güçsüzlüktür
Bu dev ilaç ve aşı sanayisi bile
Gözle bile görülemeyen küçücük mikropların başarısı değil mi gerçekte
Güçlü olmak istiyorsan, önce zayıf olmayı başar,
Doğru devlet, doğru ülke, doğru vatan doğru insana da benzer
Doğru devlet, doğru ülke, doğru vatan silahla, kanla, sınırla, vergi ile değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile kurulur,
Sizi terk edenlere ağlayacağınıza
Zavallılığınıza ağlasanız daha iyi olur
Ve en büyük zavallılık felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden
Gerçeklerden, doğrulardan uzak olmaktır,
Özel sektör diyorlar
Özel ise kendi mallarını millete satmasın
Kendisi kullansın
Hem 'Özelim' deyip hem de vatanı, milleti sömürmek mi 'Özel' olmak
Vatana, devlete, millete, kamuya ait değilseler kime kalacak sanıyorsunuz
Mallarınız, paralarınız, servetleriniz
Kötü hayat denilen hayattan ve kötü insan denilen insanlardan başka
Bakın dolandırıcılar da nerelerde, kimlerle yiyorlar çaldıkları paraları
Gerçek ki en doğru güvence felsefe, bilim, ve Din hadisileri yolundaki devlettir,
İnsan dört türlü ölür:
Ölmekle, ahlaksızlıkla, mantıksızlıkla, bellek(hafıza) yitimi(kaybı) ile,
Hayata kaptırma kendini, hayat insanı ya ham ya olgunsa bile ham eder
Gerçekleri ve doğruları öğreten felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne sarıl
Işığa kaptırma kendini ışık ancak karanlıkları aydınlık eder
Işık yok olunca herşey yine karanlığa döner
Hayat enerjisine kaptırma kendini
Hayat enerjisi seni tükettikçe kendini var eder
Hazza kaptırma kendini, haz ne bulsa 'az' der
Bedene kaptırma kendini, o hep bok yoluna giden eder,
Bir toplumda düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler
Bilim, felsefe, bilimciler olması yetmez
Devletin, ülkenin, toplumun, düzenin, hayatın da onlara göre düzenlenmesi gerekir
Toplumda onlar var ancak toplum örnek ki savaşçılığa
Ya da işçiliğe ya da bedene ya da niceliğe ya da nefse
Ya da cehalete ya da siyasete ya da kapitalistlere göre düzenlenmişse olmaz,
Gençlikte, bedenin gençliği ile, yaşlılar karşısında özgüven, özüstünlük görmek kolay
Bir de yaşlandığında göster bakalım o özgüveni ve özüstünlüğü
Mutluluk değil huzur ve güven arar akıllı insan
İnsan ilişkileri deri ile kaplı iskeletlerin birbirlerini aldatmalarından başka şey değildir,
Doğru şeyleri düşmanın eline bırakmayın
Çünkü doğru şeyleri düşman yaparsa doğru şeyler yapmış olur
Tarihin toplumsal yönü insana benzer, ileri gidemezse geri gider
Bu nedenle teknolojik birikime, medeniyetin ileriliğine aldanmayın,
Güzel olan birşey bağımlılık haline gelmişse
Güzel olan şey artık o güzel olan şey değil bağımlılıktır,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa aşkın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa demokrasinin nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa laikliğin nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa hukukun nitel anlamı yok,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa eğitim nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa okulların, üniversitelerin
Diplomaların nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa teknolojinin nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa medeniyetin nitel anlamı yok,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa barışın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa özgürlüğün nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa adaletin nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa sanatın nitel anlamı yok,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa dinin nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa dostluğun nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa evliliğin, aile olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa ayrılığın nitel anlamı yok,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa ünlü olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa vatan olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa ülke olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa devlet olmanın anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa millet olmanın nitel anlamı yok,
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa zeki olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa akıllı olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa mantıklı olmanın nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa beyin taşımanın nitel anlamı yok,
'Önce ilim(bilim) ve ahlak' dedi Muhammed de, Atatürk de
Bilim ve ahlak yoksa Muhammedçiliğin de nitel anlamı yok
Bilim ve ahlak yoksa Atatürkçülüğün de nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa
Akademisyen, bilimci, öğretmen, doktor, mühendis
Hukukçu, yazar, şair olmanın da nitel anlamı yok
Felsefe, bilim, ahlak içermiyorsa zaferlerin de nitel anlamı yok.

Necdet Gürçiftçi 2
Kayıt Tarihi : 12.12.2019 12:10:00
Şiiri Değerlendir