Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 229

Necdet Gürçiftçi 2
386

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 229

Rüya beyinin dışkısıdır
O dışkı ile ruhun durumu da belli olur
Tıpkı bedenin dışkısından hastalık saptamak gibi
Nefssiz insan nefs rüyaları görmez
Nefse köle insanın rüyalarına ise nefs egemendir
Rüyalarında hep yiyecek, içecek, takı, gezmek gibi şeyler görür
Rüyaya inanmak beyinin dışkısının arkasından gitmektir
Beyinin dışkısını önder edinmektir,
Felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri yolunda isen
Seni aramayanı sen de arama
İnsanların dertleri olabilir ancak en büyük dert felsefeye, bilime
Ve Din hadisileri'ne sırt dönmek
Ve felsefe, bilim, Din hadisileri yolunda olanları aramamaktır,
Evin bedenin değil, genelde beyinin, ruhun
Özelde ise felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri olsun
Bedeninle aldığın her zevk, her haz, her nefs seni yükseltmez
Bedenini, cehaletini, nefsini ve yanılgılarını yükseltir
Ve bedenini, ruhunu ayaklaraltına(ayaklar altına) düşürür
Doğru, gerçek arkadaş
Doğru, gerçek dost
Doğru, gerçek ışık
Doğru, gerçek dünya
Doğru, gerçek hayat
Doğru, gerçek var oluş
Doğru, gerçek insan olmak ararsan kendine
İnzivaya git
Oraya da felsefeden ve bilimden
Oraya da dini tanımlayan Din hadisileri'nden gidilir,
Güzel diye sarılınmakta
İçi lav, kor, ateş dolu dünyaya
Sevgi, aşk diye sarılınmakta
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu bedenlere
Din diye sarılınmakta değil, dini tanımlayan var olan Din hadisileri'ne de
Boyun eğilmekte var olmayan ilahlara,
Sevmek ölçüt olamaz
Çünkü yanlış, kötü, zararlı şeyler de sevilebilir
Ve aptalca, budalaca,
Doğruya giden ilk tutarlı yol mantıktır
Mantığa giden yol da gerçeklerden geçer
Dünyanın içi lav, kor, ateş
Dünyayı sevmek mantıksızlıktır
İnsanın içi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler
Bedeni sevmek mantıksızlıktır
Yalnızca dışı, görüneni dikkate almak
İçi, görünmeyeni dikkate almamak da mantıksızlıktır
Mantıklı ol ey insan, ey insanlık
Mantıksız şeyleri sevme
Sevmek için önce mantık ara, mantıklı şeyleri sev, mantıksız şeyleri sevme
Moda, sıpor, cehalet, nefs mantıksız şeyleri sevmeni istiyor
Dünyada hüzün içinde değil de mutluluk içinde yaşamak
Ya cehalettendir ya aptallıktan
Sapkınlık bedenden gelir
Çünkü ruhun; bedenin gereksinimlerine gereksinimi yoktur
Arkasında ateş denizi, önünde bok denizi gibi insan
İkisinin arasında mutlu, sevinçli olacak değil ya mantıklı ise insan,
İnsanlık sanatçılardan öğreniyorsa
Öğrenmeyi henüz hak etmemiş demektir
Çünkü sanat nefstir, sanatçılar sandırıcıdır, bilge değil, bilge olsalar zaten sanatçı olmazlardı
Sanat ve sanatçı mükemmel olmak ister, mükemmeli arar
Ancak bilgelik doğruyu arar
Gerçek ki sanat siyasetin medeni ve insani halidir
Yoksa sanatın da siyasetin de dostu bilgeliği amaçlamayan yoldur
Mükemmel olmayı değil, doğru olmayı seç
Yoksa 'Mükemmel olmuş ancak doğru olmamış, yanlış olmuş' sözünü
Duymak zorunda kalabilirsin, bil ki yanlışlar ve kötülükler de mükemmel olabilirler
Sanat ve siyaset hastalık gibidir, çabuk yayılırlar
Bilgelik ise bulmak değil aramaktır, almak değil olmaktır
Sanatçı siyasetçi gibidir, dinlenilir ancak arkasından gidilmez
Para ile sevinmek çok acı
Parasızlıktan acı çekmek de çok acı
Keyif almak utanç, keyifsizlik acı
Ancak ölüsünün özgür olacağı kafesde bir aslan gibi umut ve sevinç
Ya da annesiz, babasız çocuklara annesiz, babasız mutlu olmak seçeneği gibi birşey
Niye felsefe, bilim, ve Din hadisileri
Yani bilim ve ahlak üzerine kurulu bir devlet, bir düzen, bir dünya yok bu dünyada
Ne başkasının parasında gözü olmalı insanların ne kendi parasında
İnsanlığın gözü yalnızca bilim ve ahlakta olmalı
Sevgi gerçekte bulmak değil, bulmuş olmaya inanmaktır,
Dünyada gençlere, gençliğe bırakılamayacak tek şey felsefe ve bilgeliktir
Çünkü felsefe ve bilgelik yalnızca bilgi değil, hayat deneyimi(tecrübesi)
Ve yaşlanmak da gerektirir çünkü felsefenin ve bilgeliğin
Yalnızca cehaletten ve nefsten değil
Bedene kölelik bedensel haz, ve sanı zirvesi olan gençlikten de arındırılması gerekir,
Hep zafere neden koşuyorsunuz
Vatanları, halkları, toplumları, milletleri, insanları bazıan zaferleri(yengileri) kurtarır
Bazıan yenilgileri
Örnek ki Osmanlı yenilmeseydi Türkiye olmazdı,
İnsan bedeni hayvan gibidir, beden değil ruhtur insanlığa giden
Ve ruh da önce Din hadisileri ile, sonra bilim ve felsefe ile dolu olmalıdır
Yoksul ol ki zengin olduğun için mutlu olmadığını bileyim
Yoksul ol ki zengin olduğun için ahlaklı olmadığını bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için sevdiğini bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için medeni olduğunu bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için gülümsediğini bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için iyiliksever olmadığını bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için iyi bir insan olmadığını bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için hayatı yenmediğini bileyim
Yoksul ol ki zengin olmadığın için insan olduğunu bileyim
İnsanı yitirdikleri değil, yitirdiklerinden ruhunun birşey kazanamaması yıkar,
Giden gider, kalan kalır
Yaralı yürek ya hayvan gibi sürünür ya insan gibi kalır
Baştaçı olan şey felsefe, bilim, ve dini tanımlayan Din hadisileri olmalı
İçi bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeyler dolu
Bir bedenin kıçı değil,
Hayat bu, kimsenin elinde kalmaz
Dünya bu, içi ateşdir(ateştir) de kimsenin elinde yanmaz
Seven ya sevdiği kadar yaşar ya sevdiği kadar ölür
Kafada felsefe, bilim, Din hadisileri yoksa
Yürek sevgi, sevgi diye sürünür,
Gül, bakılmasa da güzeldir
Su, içilmese de güzel
Ne acı, birince sevilmeyince ya da birini sevmeyince güzel olamayan insana
Gereksinimizden çok para eğer toplum ya da insanlık için kullanmayacaksanız
Size de, çocuklarınıza da, torunlarınıza da zarar verecek, kötülük eder,
Köle sahibleri(sahipleri) ve sahibeleri(sahipeleri) kölelerine
Kapitalistler işçilerine 'İstediğiniz kadar uyuyabilirsiniz, uyku çok yararlı birşey' diyemezler
Ve onların köleleri olan hükümdarlar ve siyasetçiler de kuşkusuz işçilere
'İstediğiniz kadar uyuyun, uyku çok yararlı birşey' diyemezler
Çünkü onlar köleler ve işçiler uyudukça değil çalıştıkça ceplerini doldururlar
Uykunun düşmanı değil, dostu olun
Üç gün, üç gece düğün yapabilen insanlar neden üç gün, üç gece uyuyamazlar
Gerçek ki uykuyu sevmeyen insanlar beyinden, ruhtan uzak
Ve bedenlerinin, kaslarının, kütlelerinin, nefslerinin ve dünyanın kölesi olmuşlardır
Aşk yem ister, bay da, bayan da aşk için tuzağa koyulmuş yemlerdir
Beni senden yoksun, uzak et ey sevgi, ey aşk eğer Din hadisileri'ne aykırı isen
Beni senden yoksun, uzak ey ey din eğer Din hadisileri'ne aykırı isen
Beni senden yoksun, uzak et ey sanat ve edebiyat, eğer Din hadisileri'ne aykırı isen
Beni senden yoksun, uzak et ey insan, eğer Din hadisileri'ne aykırı isen,
Eskiden 'Erkeğin malı meydanda olur' denirdi
Ancak erkekler yine de olabildiğince ahlaklı, edebli gezerlerdi
O söz çağımızda 'Bayanın malı meydanda olur'a dönüştü
Ve bayanlar olabildiğince ahlaksız, edebsiz gezmeye başladı
Sonra da 'Kadının adı yok' diyenler var
Peki kadının adı ne olsun: Utanmazlık mı
Kendilerine doğru, iyi ada arayanlar kuşkusuz ki önce Din hadisileri'ne uymalılar
Yani ey insan kendine doğru ad arıyorsan, adın önce bilim ve ahlak olmalı
Tanıştığınız her insanı merak etmeyecekseniz
Tanıştığınız her insanı yirmi yıl sonra da olsa merak etmeyecekseniz
Doğru insan değilsiniz demektir
Tarihin ya da yaşamın size gülümsediğini sanıp mutlu iseniz
Tarihin ya da yaşamın size eşek şakası yapmakta olduğunu anlamamışsınız demektir,
İnsan beyininin, akılının ya da cehaletinin ya da nefsinin ya da dünya halinin
Ya da insanlığın ya da evrimin birgün ne yapacağı belli olmaz
Ancak milyonlarca yıl geçse de doğrunun sonsuz ölçüsü mantık ve ahlaktır
Mantığın ve ahlakın dışındaki herşey yanlıştır, kötüdür, zararlıdır, insanlıkdışıdır
Kendinizi mantığa ve ahlaka göre yaratın, var edin, sürdürün ve ölçün,
Kamusal alanlarda cinsel sunumlu, cinsel tahrikli giyimli haller için
Ancak şu düşünebilir:
Evliler için: Kocasına göstermekle tam mutlu olamıyor ki
Bir de başkalarına gösterip mutlululuğunu daha da çoğaltmak istiyor
Bekarlar için ise: Olta ya da ağ ile balık tutmaya çıkmış kişiye benziyor ki
Oltası ya da ağı cinsel sunumlu giyimi ya da cinsel sunumlu halidir
Kuşkusuz ki tümü de cehaletin ve nefsin köleleridirler
Güzel meyvaların öne, çirkin meyvaların arkaya koyulduğu tezgah gibidirler,
Nefsinden ödün vermeyen insan cehaletinden
Mantıksızlığından ödün vermeyen insandır
Nefsi terk etmeyen insan cehaleti, mantıksızlığı terk etmeyen insandır
Sanılıyor ki nefs basit, önemsiz, sıradan birşeydir,
Ölüm bedenle gitmek değildir, bedeni terk etmek ve yok olmaktır
Ölüm bu
Bir kez gelir
Gelir, geçer, gider
Bir daha gelmez geri
Terk edip giden bir sevgili gibi,
Gerçekler hayallerden ve varsayımlardan değil felsefeden ve bilimden oluşur
Bir ülkede, ülkeyi, devleti yönetenlerin yanlışları oranında
Akıldışılık, ahlakdışılık ve vergiler artar,
Tarih gösteriyor ki bazan kısıtlı sayıda araçla savaşım zafer kazandırır
Çünkü kısıtlılık zekanın, akılın, mantığın, dikkatin, ayrıntıcılığın
Karanlıkta bile görmesine yardımcı olur,
Ben milletten oy değil, iktidar değil, ünvan değil, mevki değil, makam değil
Milletin felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne sarılıp bilge olmasını istiyorum,
Güzel olan, sevilen değil sevendir
Çünkü sevgi, sevendedir
Aslan eti sever ancak en güzel kitabı, en güzel öğüdü umursamaz bile
Öyle ise aslan olmak neye yarar
Öyle ise güzel sevgi doğruyu sevmekle başlar
Doğru ise felsefede, bilimde ve Din hadisileri'ndedir
Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni sevmiyorsanız
Sevginiz aslandaki sevginin aynısıdır,
Mutlu olmamak mutlu olmayı
Mutluluk ise gerçekleri, doğruları ve ayrıntıları kaçırtır
Sıpor, moda, cinsel sunumlu giyim, bedensel çalışmak bağımlılığı, gezmek bağımlılığı
Yemek-içmek bağımlılığı insanın kendi bedenini kendine oyuncak yapmasıdır da
Sevişmek insanın bir başkasının bedenini kendine oyuncak yapmasıdır da
Uyku 24 saat görmenin, 24 saat yaşamanın güzel olmamasıdır
Ve akıl-ruh sağlığının, yaşamak isteğinin, dünyanın, hayatın, insan olmanın
Sevilen kişilerin, vatandaşlığın, sorumlulukların, insanın kendini
Hızlı yaşamanın, ölümle barışık olmamanın geçici reddidir
Ahlaka aykırı öğretmenlerle, ve bilimdışı şeylere inanan öğretmenlerle öğretim olur da
Doğru eğitim olmaz,
Ruhun görevi bedeni mutlu etmek değildir
Beyini ve bedeni gerçeklere ve doğrulara götürmektir
Gerçekler ve doğrular ise felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin kapılarında görevlidirler
Arkadaşlar, dostlar önemli değildir
Gerçekler ve doğrular önemlidir, bu da akıl-ruh sağlığı, toplumsallık ve evrensellik sağlar
Gerçekler ve doğrular umurunuzda değilse arkadaşlığınız, dostluğunuz
Yanlışa giden merdivenin basamakları olur ancak
Bedenini beyinle, beyinini ruhla, ruhunu bilimle, bilimi ahlakla taçlandır
Kötü olan kalıb değildir, kalıbın gerçekler ve doğrular üzerine kurulu olmamasıdır
Doğruya doğru, yanlışa yanlış demezseniz hükümdar bile olsanız yitirirsiniz,
Demokrasi herkesin her istediğini yapması değildir
Herkesin felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre doğru olanı yapmasıdır
Yani gerçek, doğru devlet biçimi felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulur ancak,
Ne güzel insanlarsınız, ne güzel hayatınız ve ne güzel mutluluğunuz var
İçi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İçiniz bağırsak, bok, pis, iğrenç, tiksinç, mide bulandırıcı şeylerle,
Boksun fark edilmeyen anlamı şudur:
Hiçbiryeri tutulamayacak kadar çok güçlü bir saldırganı vuruşlarla durdurmak
Çünkü vuruş tutmaktan daha büyük güce sahiptir
Boksçuların ellerindeki eldiven boksçuları korumak dışında
Bir de saldırganın tutulmasının çok güçlü olması nedeniyle olanaksızlığını anlatır
Örnek ki saldıran bir aslan tutulamaz, ona karşı en iyi savunma vuruştur
Güreşin fark edilmeyen anlamı şudur: Saldırganı biryerinden tutup
Yani saldırgana hiç vurmadan saldırganı durdurmak
Uzakdoğu savunma sıporu ise hem tutmak hem vurmak üzerine kuruludur
Bir yetişkine saldıran bir çocuk tutulabilir
Yani saldıran bir çocuğa yumruk ya da tekme atmak zalimliktir
Ancak zayıf birinin çok güçlü birini tutması olanaksızdır
Ve örnek ki bir aslana ya da file karşı judo ya da güreş yapılamaz
Yani vuruş ancak gücün yetersiz kaldığı durumda hak, doğruluk kazanır
Yani bir ekmeği bıçak yerine balta ile kesmek akıldışılıktır,
Sizin belli ki tüccarlığa ve gönül eğlendiriciliğe gereksiniminiz var ancak ben bilgeyim
Gerçeklere ve doğrulara önem vermeyen insanları neden önemseyeyim
Gerçekleri ve doğruları umursamayan insanlara neden değer vereyim
Gerçekleri ve doğruları hiçe sayan insanları neden arkadaş, dost edineyim
Gerçeklerle, doğrularla ve ayrıntılarla işi olmayanlarla işim olmaz benim
Ben elleri ya da ağızları ile kuş yakalayanların değil
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri içindeki dünyanın insanıyım.

Necdet Gürçiftçi 2
Kayıt Tarihi : 21.10.2019 00:48:00
Şiiri Değerlendir