Bazı Bazı Şiiri - Suat Zobu

Suat Zobu
414

ŞİİR


7

TAKİPÇİ

Bazı Bazı

Sevdiğim iz üste gelip gidersin
Vazgeçip bir süre kal bazı bazı
Hasretle bağrımı püryan edersin
Lütfedip gönlümü al bazı bazı.--Afet Kırat
.
Adını anarım gül’le ıtırla
Aşkı anlatamam iki satırla
Aklına düşeyim beni hatırla
Arada kapımı çal bazı bazı.--Mustafa SADE
.
Paslanmış gönlümde vur tellerime
Biraz umut bırak gel ellerime
Arada bir uğra hayallerime
Beni sevdalara sal bazı bazı.- Ayşe Kadıoğlu Yıldız
.
Tadı tuzu mu var sensiz zamanın
Neresindeyim ki bilsem bu anın
Sen de özlüyorsan dilerse canın
Ayda bir selamın sal bazı bazı.-Kadir Yıldız
.
Al yanakta açmış tomurcuk güller
Başında esiyor sevdalı yeller
Şeyda bülbül gibi şakıyıp diller
Dökülür ağzından bal bazı bazı.-Dursun Demiray
.
Evde durmaz evlat yanına kaçar,
Yarine muhtaçsın,olursun naçar,
Sabredene Rabbim,kapılar açar,
Kul Armağan özler,gel bazı bazı.-Adem ARMAĞAN.
.
Yine efkar bastı gönlüm de hüzün
Ne baharın bellidir ne yazın güzün
Bu yılda gelemedin bumuydu sözün
Sevdiğimiz şarkıyı çal bazı bazı.-Selami Tıraşlar-Elazığ
.
Ben seni sevmekten asla bıkmadım
Sitemler ederek kaşım yıkmadım
Senden başkasına dönüp bakmadım
Gel de şu gönlümü çal bazı bazı.-Fkübra Gürbüz
.
Yeter koşturduğun artık ardından
Ağardı saçlarım inan kahrından
Ne hale düşmüşüm senin derdinden/
Derdime bir derman ol bazı bazı.-S.Sebahattin KARADAĞ
.
Şiirler yazıldı hep aşk dilinde
Yürekler sarıldı duygu telinde
Savrulduk kavrulduk sevda yelinde
Gönül deryasına dal bazı bazı.-Neşe Kızılyar
.
Derdimin üstüne derdin yükledim
Bir ömür boyunca yolun bekledim
Aşkın acısına hüzün ekledim
Sende bu sevdaya dal bazı bazı.-FKübra Gürbüz
.
Sevdiğim dün seni rüyamda gördüm.
Sırma saçlarını elimle ördüm.
Senden gayrısına inan hep kördüm.
Gönlüme bir nazar kıl bazı bazı.-Yusuf Mescioğlu
.
Şemsiyeni açma sevda yağareken,
Şükür etmeyi bil güneş doğarken,,
Sevdiğine düşe kalka giderken,
Ayağın dolanır yol bazı bazı.-İ.Yavuz Bildik
.
Alnıma yazılan kaderim kara,
Hasretin vuruyor yüreğim yara,
Sevdiğim düşürme başımı dara,
Gözümün yaşını sil bazı bazı.-Yıldız Toksöz
.
İstemem dese de aldırma Ona
Aslında çok sever gitme der sana
Şansı yaver değil sevdadan yana
Gönüllü gönülsüz kal bazı bazı.-Meryem Maman (Nene Hatun)
.
Bu şair seviyor sizi yürekten
Çok ipe saldılar döndüm direkten
Sevdamın uğrunda korkmam ölmekten
Sende sevdalara dal bazı bazı.-FKübra Gürbüz
.
Hayatıma girdin günlerim mutlu
Teşekkür ederim gönlüm umutlu
Belki kavuşunca olacak kutlu
Her gün açmak olmaz sol bazı bazı.-Meryem Maman(Nene Hatun)
.
Gün geçmiyor sensiz, ne saat ne an
Zaman durmuş sanki, aman ki aman
Yine de beklerim, dermanı senden
Akrep yelkovan ol dön bazı bazı. -Coşkun Karabulut
.
Sevdanı sal yapıp saldım denize
/Derman saydım seni yorulan dize
/Her fırsatta koşup gelerek bize/
Mihman olup bende kal bazı bazı.-Bilal Bütün
.
Beş üstüne beşi kılarak geldim.
Bütün dikenleri yolarak geldim.
O gündür bu gündür solarak geldim.
Şu çorak gönlüme dol bazı bazı.-İ. Yavuz Bildik
.
Gönül evim yıkık yâr gelmeyeli
Esmiyor çoktandır dindi samyeli
Bitmiyor gözyaşım aratmaz seli
Kendini de derde sal bazı bazı.- Zeynep Özdemir
.
Her insan sevgiyle saygıyı ister
Biraz dikkat edip sen ilgi göster
Yüz buldukça senden isterse astar
Gönlünü hoş edip al bazı bazı.-Meryem Maman(Nene Hatun
.
Aşk ateşi yakar kül eyler beni
/Ne kadar yürekten sevmiştim seni
/Bu kara sevdaya düşmüşüm yeni
Sende sevdalara dal bazı bazı.-Belgin Davaç
.
Akmıyor pınarım, kurudu kuyum
Yarım kaldı heyhat düğünüm toyum
Ey ab-ı hayatım, bir içim suyum
Boşalan testime dol bazı bazı.-Ahmet Çıtak
.
Aldırma hataya hece yazanda,
Merhamet de vardır, coş da hızan’da.
Ustalar şaşıyor böyle düzende
Arada bir sürçer dil bazı bazı. -İ. Yavuz Bildik
.
Her dem aşkı ara sevgiyi dile
Kılıcını aşka sevgiye bile
Yunus dergahında Mevlana ile
Dikeninden kaçar gül bazı bazı.-Temel Ata
.
Gel derdin gelirdim, gelsem giderdin
Git derdin giderdim bitmezdi derdin
Gördüm yalnızlığa nasılda erdin
Şimdi saçlarını yol bazı bazı.-Rukiye Aydın
.
Aşkına müptela, aşkına sarhoş,
Sana kalsa ancak, meylerde varoş!
Bu aşka karşılık, vermezsen de, hoş;
Gönülden gönüle gül bazı bazı.- Serhat ERTAŞ
.
Ben yağmur bulutu, sen deli rüzgâr
Unuttum esmeni, yarım aklım var
Döndürüp başımı edeceksen kâr
Gözümden yaşımı sil bazı bazı.- Nezahat Yıldız Kaya
.
Kimse bilmez seni beklediğimi
Günü güne nasıl eklediğimi
Kör felekten çalıp bu kör düğümü
Aşalım öteye gel bazı bazı. - Nezahat Yıldız kaya
.
Özledim aşkını neredesin sen
Gelip de yanıma halimi görsen
Her şeye razıyım vur kır istersen
Başımda esiyor yel bazı bazı.- Ayşin Bekar
.
Yüreyin yanıp da sevdayla dolsa
Bütün seven sevip bahtiyar olsa
Sevdam yüreğinde kuruyup solsa
Görünce yüzüme gül bazı bazı. -Bir Garip mezarcı
.
Dünya hayatıdır insan şaşırır
Becerikli gemiyi dağdan aşırır
Kurumuş dallar da onla yeşerir
Tövbeyi seçmeli kul bazı bazı.-Telkök
.
Karanlığa sapma artık gündüz ol
Parçalansın gitsin aynada yüz, kol
Eğilme bükülme şimdi dümdüz yol
Yunus’un aşkıyla bul bazı bazı -Seher EMRULLAHOĞLU
.
Gece olmuş yine her taraf kara
Ne diye açmıştın kalbimde yara
Derman ol derdime düşmüşüm zara
Elimi eline al bazı bazı.- Maşide Kılıç
.
Ardından lâfını edenler varmış
Demişler aşkından vereme karmış
Dedi kodu fitne ayyuka sarmış
Köküne kibriti çal bazı bazı......muhacir bozkurt
.
Ne dertlere göğüs gerdim sen diye
Bende bensin,ben de sende sen diye
Bekliyorum seni yoldan dön diye
Sen de kadir,kıymet bil bazı bazı.. Saim bastık
.
Üzüp dursa da felek, etme aldırış
İsyan bayrağınla, her baş kaldırış
Yıldıracak onu, zalim saldırış
Silip göz yaşını, gül bazı bazı… Zerrin Aktaş
.
Gönül sökük libas, suretin yama
Hayalin gönlümde sessiz sinema
Sırça köşküm olsa girmezsin ama
Gir bari rüyama, gel bazı bazı.- Yavuz Selim Toprak
.
Sen açtın başıma tükenmez yara
Kanar durmaz acep şimdi kim sara
Bende sevdan olmaz bu bahtım kara
Otur iyi düşün kal bazı bazı. -Tülay Aslan
.
İçime susarım etmem intizar
Yaptığın neyse de sitemin bozar
Değmesin dillerin sevdama Ey! Yâr
Senden sonra yaşam zûl bazı bazı.- Şükran Ay
.
Çöl olsam buluttun, hani hatırla
Geceme bin güneş doğuşun nurla
Kimse bilmez halim, yaşarım harla
Ömrüm oldu küle, kul bazı bazı.- Şükran Ay
.
Kalemler yazdı her gülün dalında
Sevgiler sundular sevda salında
Özünde dostluk var sözü balında
Gönül meclisine gel bazı bazı.- Neşe Kızılyar
.
Adını andıkça yandı yüreğim.
Söylenen her şeye kandı yüreğim.
Kendini bir mecnûn sandı yüreğim.
Beni de çağırır çöl bazı bazı... (YusuF Mescioğlu)
.
Hasret belâsına düştüm düşeli,
Çok oldu gurbette yollar aşalı,
Gönlünü gönlüme koyup taşalı,
Aşkınla hu çeker dil bazı bazı... (YusuF Mescioğlu)
.
Özlemekle geçmez gençlik yıllarım
Hep boş mu kalacak böyle kollarım
Her gece Rabbime dua yollarım
Niyazlar hatrına gel bazı bazı.- Mutedil Dalgalı
.
Alırım elime kâğıt kalemi
Derim "gül mü yazsam, yoksa lâle mi? "
Unutur giderim o an âlemi
Böyledir bendeki hal bazı bazı.- Çetiner 07
.
Terinden bir damla dök de kınama
Mahzun gözlerimi yaşla sınama
Bilirim, yaş olsan, akmazsın ama
Gözpınarlarıma dol bazı bazı.- Yavuz Selim toprak
.
Satırları kelimeler sıralar
Kötü sözler yüreğimi yaralar
Gurbet elde mektupları karalar
Ayda yılda gönlün al bazı bazı.-Osman AKSOY
.
Duruşun andırır asil soyluyu
Mevla bana yazmış güzel huyluyu
Solumda saklarım fidan boyluyu
Arada bir selam sal bazı bazı- Bir selamver
.
Dertler bir bir sarsa, garip başını
Yay misali gerip, çatma kaşını
Sen haramsız pişir, yine aşını
Tahta bir kaşıkla, dal bazı bazı.- Seher_Yeli S.ZerrinAktaş
.
Tepeleme hüzzam doldu her köşem
Can özümden ayrı kalmadı neşem
Kadehimde hüzün yedekte şişem
Nihaventten dem vur, çal bazı bazı.-ZARALIEREN
.
Her zaman hüzün dert dolmadı aşım
Bazen güldüm bazen kalktı da kaşım
merhaba demiştim alıp kardaşım
Bir kere selâm ver, gül bazı bazı selam.- Glenay
.
Gözlerim kan dolu, dilim lâl idi.
Sensiz konuştuğum kıyl-ü kâl idi.
Hasretin Aşk için ilmihal idi,
Asırlara döndü, yıl bazı bazı.- Yusuf Mescioğlu
.
göçlere sürgündür vurgun yüreğim
sevgiye yüzümü sürmek dileğim
özlemim bitmez ki beyaz meleğim
kuşlarla bir haber sal bazı bazı.- -Rezber Camêr-
.
Aşka talip canlar ateşte yaşar
Ateşin k-özleri kirpiğe düşer
Zümürrüd peymane lav olur taşar
Billûrin damlalar sel bazı bazı. Sabiha Küçüktüfekçi
.
Hasretinle yâr ben az mı kavruldum
Kül oldum dağlarda göğe savruldum
Yorgun düştüm düşten düşe devrildim
Sen de yaşar iken öl bazı bazı.- Şaban Aktaş
.
Sokaklara sensiz çıksa da her gün,
Yürek intifada bedenim sürgün.
Gözlerimin feri sönse de bir gün,
Tutuşur toprakda kül bazı bazı.- Erol Uraz
.
Fikirde filozof, şiirde hece,
Selam olsun san, kardeşim ece,
Sağ salim olasın, her gün her gece,
Zehir olsa bile bal bazı bazı...Mustafa Yaralı
.
Yaratan korusun gelme kem göze,
Yine bahar gibi şiirler beze,
Seni bilen bilir, ne gerek söze,
Çok şey anlatırken lal bazı bazı...Mustafa Yaralı
.
Herkes taşıyamaz, dertli süruru,
Belkide manidir, kibri gururu,
Kulubuşşüera Rahmanın buru,
Hâldaş’a malumdur hal bazı bazı...Mustafa Yaralı
.
Ararım seni hep kapsama dışı
Böylece geçirdik bir koca kışı
Pirize takıpta telefon fişi
Şarza gerek duyar pil bazı bazı. - Telkök
.
Elektirik kesik diyorsan eğer
Bende de gönlün var ise meğer
Zarf kağıt acaba ne kadar değer
Mektup at yapıştır pul bazı bazı- Telkök
.
Arada bir işin şehre düşerse
Özlemin dertleri için deşerse
Bize de uğrasan yolun şaşarsa
Çalı ver çınlasın zil bazı bazı- Telkök
.
Özledim kaşları hemde gözünü
Unutma verdiğin vefa sözünü
Uzat geldiğinde yanık yüzünü
Buseme dokunsun çil bazı bazı- Telkök
.
Zenginsin varlısın keyfin yerinde
Kışın sıcaktasın yazın serinde
Kalbinde neler var söyle derinde
İnsanı kör eder mal bazı bazı- Telkök
.
Bırakma kendini lazımsın bize
Getirmedin henüz zalimi dize
Boynuna yakışır söz dize dize
Soluklan soluklan çal bazı bazı.- yıldızlarındili
.
Hasret cebelleşti, dost eyvah eyvah
senden başka kime; diyeyim ey vah
Kadeh kırdım yine, haydin eyvallah
Düşte salar o yar; şal bazı bazı.- yok,sul
.
Sevip-sevmediğin bana bilmece,
Adını anarım ben hece hece,
İster gündüz olsun, isterse gece,
Kayboldum, gel beni bul bazı bazı.-Suat Zobu-suatz
.
Ben seni severim, seni bilirim,
Seninle yaşarım, senle ölürüm,
Taş, diken, olsa da sana gelirim,
Uzuyor bitmiyor yol bazı, bazı.-Suat Zobu-suatz

.

Suat Zobu
Kayıt Tarihi : 15.1.2013 12:43:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Bu şiir "Edebiyat Defteri" sitesinde Sayın Afet İnce Kırat Hanımefendinin sayfasında açmış olduğu "Ortak şiir çalışması" şeklinde başlamış bir şiirin 15 Ocak 2013 tarihindeki halidir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Suat Zobu