Bana Yoktur Bedel

Seyyid Mir Hamza Nigari
5

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Bana Yoktur Bedel

Öyle müstesnâ habîbem kim bana yoktur bedel

Benden ey dil munkatı’ olmuş kamu illâ güzel

Öyle bir zârem nizârem zülf-i sevdâsında kim

Bir belâ ol hâl ile bulmaz beni kılmaz mahal

Tâ leb-i dildârâ cân virmiş dil-i sûzânemiz

Sûzişim artar dem-â-dem âteşim bulmaz halel

Kavs-ı gerdûndan atıldıkca belâ bî-iştibâh

Köydürür âhım odı kül eyler ânı al-be-al

Yârlık kılmaz bana gönlüm nidem ma’zûrdur

Bir güzel sevdâsına düşmüş ki tâ rûz-ı ezel

Benzemez mey-hâre zâhid bülbüle benzer mi hâr

Başkadır kirdâr-ı Edhem başkadır kâr-ı bagal

Öyle var cânında bir âteş ki ‘âlem havf ider

Ol sebebdendir ki bu etrâfıma gelmez ecel

Âteş-i sûzân-ı tab’ımdan haberdâr olmayan

Okusun Dîvân-ı dil- sûzumdan alsun bir gazel

Ey Nigâri ben melâmet mülkünün sultânıyam

Beyle ki Mansûrdur bayrak-ı ‘aşkım bî-cedel

Seyyid Mir Hamza Nigari
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!