Baki'nin Son Şiiri Şiiri - Baki

Baki
159

ŞİİR


163

TAKİPÇİ

Baki'nin Son Şiiri

Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var
Yakında adem dirler bir şehre azîmet var

Uçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânım
Ârâm idemez oldum efkâr-ı seyâhat var

Nûş eylese bir âşık tâ haşre dek ayılmaz
Bezm-i feleğin bilmem câmında ne hâlet var

Bu hâlet ile ey dil sağ olmada âlemde
Derd ü gam-ı dilberle ölmekte letâfet var

Gitdükçe harâb eyler mülk-i dil-i vîrânı
Dehrün bu cefâsından bir şâha şikâyet var

Ser terkine kâ'ildir dünyâya gönül virmez
Terk ehlinin ey Bâkî başında sa'adet var.

Baki
Kayıt Tarihi : 26.7.2001 15:30:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ömer Ak
  Ömer Ak

  Asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir. Yani Bâkî olan Allah'ın kulu demektir. Bu şiiri okuduğum zaman şairin eğlenceye düşkün olduğu için çok arzu ettiği halde şeyhülislâmlığa gelememiş olması aklıma geldi. İyiki de gelememiş. Ne güzel gazeller bırakmış.


 • Ramazan sivri
  Ramazan sivri

  Bu şiir Ömer Kayyamin şiirdir

 • Mahlasım Muhlis
  Mahlasım Muhlis

  Mey şarap değil çaydır.

 • Mustafa Bolat
  Mustafa Bolat

  Sağolsun şiirleri koyan arkadaş elinden geldiğince fazla şiir koymaya çalışmış ama baki'nin en güzel şiirlerinden birisi gözünden kaçmış ne yazık ki, onu paylaşmak istiyorum. Eksik kalmasın.


  Sâkiyâ kalmaz imiş çünki bu sohbet bâkî
  Mey-i gül-gûn içelüm bâde-i cennet bâkî

  Hâbda almış idüm bûs-ı leb-i cânânı
  Cân dimağında dahi şimdi o lezzet bâkî

  Beni öldürdi firâkun meded ey dost yitiş
  Hele bir pâre dahi tende harâret bâkî

  Ağlamazdum bu kadar zâr u zebûn olduğuma
  Kalsa bir pâre gamun çekmeğe tâkat bâkî

  Bâkî ölsün yoluna pâdişehüm sen sağ ol
  Baht pâyende Hudâ yâr sa’âdet bâkî

  Türkçesi:

  Gül renkli şarap içelim cennet şarabı bâkî
  Ey sâki kalmaz imiş çünkü bu sohbet bâkî

  Uykuda almış idim sevgilinin dudağının öpücüğünü
  Can dimağında dahi şimdi o lezzet bâkî

  Beni öldürdü ayrılığın medet ey dost yetiş
  Kalmadı bir parça dahi tende harâret bâkî

  Ağlamazdım bu kadar inleyen ve zayıf olduğuma
  Kalsa bir parça gamın çekmeye tâkat bâkî

  Bâkî ölsün yoluna pâdişahım sen sağ ol
  Bahtın açık Hüdâ yardımcın saadetin bâkî (olsun)

 • Mehmet Karagöz
  Mehmet Karagöz

  Harika bir vedalaşma yapmış üstad ne diyelim, ağzına sağlık

TÜM YORUMLAR (27)