Atışma Hakkı Haktan Başka Kimseler Vermez

Bekir Alim
656

ŞİİR


7

TAKİPÇİ

Atışma Hakkı Haktan Başka Kimseler Vermez

HAKKI HAKKTAN BAŞKA KİMSELER VERMEZ
1
O isterse inan gülün de solmaz
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez
Kullar onun gibi bizleri görmez
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bahri KARA
2
Hakk’tan aldım ilham, kısmetim diye
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez
İnsan yaratıldım aklım hediye
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez... Hikmet OKUYAR
3
Eylemesin sen kulunu perişan
Şundan bundan diye vurmazsın nişan
Mahkemeyi Kübra kurulduğu an
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
4
Seven bir kalp yüzyıl yaşayıp dursun
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez
Her gün bir bedene rahmet okusun
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
5
Atışmaya davet varsa uyarım
Âlim’in ilmine saygı duyarım
Ustaları başköşeye koyarım
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
6
Kul ne kadar doğru olursa olsun
Hakkı Hakk’tan başka kimseler vermez
Bir anda sapıtır kibirle dolsun
Hakkı, Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
7
Dilim Kur’an okur İslam’dır dinim
Besmele çekersem bin olur birim
Mert insanı sevdim bilirim yerim
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
8
Mümünin bayramı mübarek olsun
Tutulan her dilek, yerini bulsun
Dere çağlar ama sen de yolusun
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
9
Kime ne kadar özen gösterse
El senidri diye diye veriese
Kul sadakatla candan isterse
Hakkı, hakk’tan başka kimse veremez… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
10
Eylemesin sen kulunu perişan
Şundan bundan diye vurmazsın nişan
Mahkemeyi Kübra kurulduğu an
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
11
Sen hiç gördün mü minnetsiz ekmek aş
Şükür etki başına yağmasın taş
Sığın sen Mevlaya etsin gönlün hoş
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez... Bahri KARA
12
Çalışır durmadan emekle terle
Aşar engelleir güçile ferle
Yılmadan isteriz birkaç sefele
Hakkı, hakk’tan başka kimse veremez… Şair Yusuf DEĞİRMENCİ
13
Hakk gücü varlığım şükür günüme
Hakka hizmet aşkı yoldaş canıma
Solmayan ŞEBİNGÜL aldım yanıma
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez... Hikmet OKUYAR
14
Şebingül, Yiğido hepisi kuldur
İpek libas giysen hepisi çuldur
Altın, elmas, para netice puldur
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
15
Her canlı zikrolup gün gelip gider
Vuslatın sevdası aşk ile tüter
Perişan olsan ne Mecnun’dan beter
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
16
Boşa uğraşma gel derler de bana
Niçin bildiğimi saklarım sana
Bahri isyan etme sığın sen ona
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez... Bahri KARA
17
Muhtacsın rabbine, kullara değil,
Elini aç semaya,secdeye eğil.
Sana rızık veren O.kullar değil.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez...VehbiyeÖztürkatalayYersel
18
Gören tüm gözlere kilit vursan da
Kaf dağına çıkıp saray kursan da
Sen Sultan Süleyman Harun olsan da
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
19
Bilerek kimsenin yakma canını
Vicdan olan dökmez insan kanını
Sultan Sarayını bıçak kınını
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
20
Aldanıp varlığa meyletme sakın
Yerde karıncadan sorulur hakkın
Çıktığın zirve bu engine bakın
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
21
Bütün güzellikler onun eseri,
İsterse yok eder, göklerle yeri.
Altı günde yaptı semayı yeri.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... VehbiyeÖztürkatalayYersel
22
Hiçbir şeyi koyamam ki yerine
Boyun bükmem senden gayrı birine
Adalette farklı diye tenine
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
23
Varsa üç kuruşun onunla yetin
Helal olsun huzur dolsun niyetin
Varsın sızlamasın kemiğin etin
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.... Mihriban EREN
24
Bırakmaz kimsede yetim hakkını
Adalette kıyaslatmaz farkını
Çevirirken şu dünyanın çarkını
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
25
Rabbimin adını iyice öğren.
Odur seni her durumda gözeten,
Şükreyle sabırlı olmayı öğren.
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Vehbiye Öztürkatalay Yersel
26
Dört büyük peygamber dört tane kitap
Yönün çevir Kâbe önünde mihrap
Ne hallere saldı Firavunu Rab
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
27
Harama uzanma bin katı çıkar
Elini dilini özünü yakar
Ocağını kazıp inciri takar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.....Mihriban EREN
28
Yapılanlar er geç önüne gelir
Zifiri karanlık olsa da görür
Dünyada olanı her şeyi bilir
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
29
Hazinemi dersin yalan dünyaya
Alırlar elinden kalırsın yaya
Burası hiç oradaki davaya
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez... Mihriban EREN
30
Güzelliğin gider para pul etmez
Gönül evin boşsa Baykuşta ötmez
Hakikat sırrına akıl sır yetmez
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
31
Peygamber gönderdi kitap indirdi
Uyun diye ayetlerle bildirdi
Dünyayı da ekseninde döndürdü
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
32
Takma sen kafana bu kara bahtı
Sultan Süleyman’ın ne oldu tahtı
Gök kubbeye bir bak kim kazık çaktı
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
33
Padişahta olsan alınır tahtın
İki arşın bezdir hazinen hakkın
Topraktan hasloldun toprağa yattın
Hakkı, Hakk’tan başka kimseler vermez.... Mihriban EREN
34
Kayaturan, okumaktır tek işim
Kırk sekizi buldu bilirim yaşım
Doğru yoldan şaşmam ağrımaz başım
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
35
Gönül hazinen boş bilim’i öğren
Son nefeste bile ilim’i öğren
Öz Türkçeyi konuş dilimi öğren
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
36
İhlasla iman et, Rabbine yönel
İzniyle aşılır her türlü engel
Müşkülün çözülür, uzanır bir el
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
37
El açıp dua et secdeye eğil
Dostların içinde ya sev ya sevil
Bu dünya kimseye kalıcı değil
Hakkı Hakk’tan başka kimseler vermez… Bekir ÂLİM
38
Her yürekte mutlak bir aslan yatar
Doğan güneş her gün batıdan batar
Allah der bu kalbim Allah der atar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
39
Bir gün gelir eğer düşersen dara
Çareyi ilahi vahiyde ara
Beşeri sistemle sarılmaz yara
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
40
Boşa yaratmadı var olan şeyi
Akıl bahşeyledi düşünün deyi.
Haşrolmaz beraber kötüyle iyi
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
41
El açıpta minnet etme kuluna
Hakkı Haktan başka kimseler vermez
Aldanma dünyanın para puluna
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
42-
Gönül hazinen boş bilimi öğren
Son nefeste bile ilimi öğren
Öz Türkçeyi konuş dilimi öğren
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez… Bekir ALİM
43-
İhlasla iman et, Rabbine yönel
İzniyle aşılır her türlü engel
Müşkülün çözülür, uzanır bir el
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
44-
Her yürekte mutlak bir aslan yatar
Doğan güneş her gün batıdan batar
Allah der bu kalbim Allah der atar
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
45-
Bir gün gelir eğer düşersen dara
Çareyi ilahi vahiyde ara
Beşeri sistemle sarılmaz yara
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
46-
Boşa yaratmadı var olan şeyi
Akıl bahşeyledi düşünün deyi.
Haşrolmaz beraber kötüyle iyi
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez…Eyyup MERT
47-
Kuran-i bir ilim almalı insan
İlim ile amil olmalı insan
Daim Hak kapısı çalmalı insan
Hakkı Hakktan başka kimseler vermez... Murat KARABABA
48-
Onda asla zayi olmaz emanet
Sen yeter ki özden inan-iman et
Kula kuldan gelir türlü ihanet
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
49-
Bizi nefsimize daim rakip et
Otuz cüz Kur’an’ı oku hatip et
O’nun ümmetiysen O’nu takip et
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN
50-
Karababa, Şevki, Bekir ALİM var
Bir kula kötülük düşünmez bunlar
Korkmayın dosdoğru yaşayan canlar
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
51-
Derviş,Yunus gibi gel der izlerin
Canı tenden çekip alır sözlerin
Umre,Kabe, Hac yolunu özlerim
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
52
Konuşturmuş şair dostlar kalemi
Hasbıhal ederek dünya âlemi
Oku demiş aç Kur’an’ı kelamı
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Nadir ÇİTİL
53-
Unutma şeytanda tükenmez hile
Baykuşu tünetir ak gonca güle
Mükafatsız kalmaz çekilen çile
Hakkı Hakk’ tan başka kimseler vermez… Eyyup MERT
54- Yaktığın ateşe tutsan elini
Bülbülden eylesen gülün dilini
Hele bir dinlesen Yunus selini
Hakkı, Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
55-
Edep güzel gardaş edebin takın
Harama yönelip bakmayın sakın
Ömür dediğin ne sonun çok yakın
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Muammer YALÇIN
56-
Ey! sevdası şu Cihanı titreten
Mekke Medinede ravzada yatan
Ayak izin saç telinden nur satan
Hakkı,Haktan başka kimseler vermez...Mihriban Eren
57-
Dünyanın ne işi ne aşı biter
Gözü tok olmalı denmeli yeter
Bağlarında bir gün baykuşlar öter
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Bekir ALİM
58
Geleni gideni bitmeyen bir han
Uyan bu gafletten gardaşım uyan
Yalvarıp af dile var sesin duyan
Hakkı, Hakktan başka kimseler vermez.. Şevki KAYATURAN

(02.11.2011 Saat: 10.26)

Bekir Alim
Kayıt Tarihi : 2.11.2011 15:47:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Alaaddin Uygun
    Alaaddin Uygun

    TEBRİKLER CAN DOSTLARA

    Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Bekir Alim