Atışma BAZI BAZI Şiiri - Cahit Telkök

Cahit Telkök
259

ŞİİR


15

TAKİPÇİ

Atışma BAZI BAZI

Sevdiğim iz üste gelip gidersin
Vazgeçip bir süre kal bazı bazı
Hasretle bağrımı püryan edersin
Lütfedip gönlümü al bazı bazı.-Afet Kırat

Adını anarım gül’le ıtırla
Aşkı anlatamam iki satırla
Aklına düşeyim beni hatırla
Arada kapımı çal bazı bazı.-Mustafa SADE

Paslanmış gönlümde vur tellerime
Biraz umut bırak gel ellerime
Arada bir uğra hayallerime
Beni sevdalara sal bazı bazı.- Ayşe Kadıoğlu Yıldız

Tadı tuzu mu var sensiz zamanın
Neresindeyim ki bilsem bu anın
Sen de özlüyorsan dilerse canın
Ayda bir selamın sal bazı bazı.-Kadir Yıldız

Al yanakta açmış tomurcuk güller
Başında esiyor sevdalı yeller
Şeyda bülbül gibi şakıyıp diller
Dökülür ağzından bal bazı bazı.-Dursun Demiray

Evde durmaz evlat yanına kaçar,
Yarine muhtaçsın,olursun naçar,
Sabredene Rabbim,kapılar açar,
Kul Armağan özler,gel bazı bazı.-Adem ARMAĞAN.

Yine efkar bastı gönlüm de hüzün
Ne baharın bellidir ne yazın güzün
Bu yılda gelemedin bumuydu sözün
Sevdiğimiz şarkıyı çal bazı bazı.-Selami Tıraşlar-Elazığ

Ben seni sevmekten asla bıkmadım
Sitemler ederek kaşım yıkmadım
Senden başkasına dönüp bakmadım
Gel de şu gönlümü çal bazı bazı.-Fkübra Gürbüz

Yeter koşturduğun artık ardından
Ağardı saçlarım inan kahrından
Ne hale düşmüşüm senin derdinden/
Derdime bir derman ol bazı bazı.-S.Sebahattin KARADAĞ

Şiirler yazıldı hep aşk dilinde
Yürekler sarıldı duygu telinde
Savrulduk kavrulduk sevda yelinde
Gönül deryasına dal bazı bazı.-Neşe Kızılyar

Derdimin üstüne derdin yükledim
Bir ömür boyunca yolun bekledim
Aşkın acısına hüzün ekledim
Sende bu sevdaya dal bazı bazı.-FKübra Gürbüz

Sevdiğim dün seni rüyamda gördüm.
Sırma saçlarını elimle ördüm.
Senden gayrısına inan hep kördüm.
Gönlüme bir nazar kıl bazı bazı.-Yusuf Mescioğlu

Şemsiyeni açma sevda yağareken,
Şükür etmeyi bil güneş doğarken,,
Sevdiğine düşe kalka giderken,
Ayağın dolanır yol bazı bazı.-İ.Yavuz Bildik

Alnıma yazılan kaderim kara,
Hasretin vuruyor yüreğim yara,
Sevdiğim düşürme başımı dara,
Gözümün yaşını sil bazı bazı.-Yıldız Toksöz

İstemem dese de aldırma Ona
Aslında çok sever gitme der sana
Şansı yaver değil sevdadan yana
Gönüllü gönülsüz kal bazı bazı.-Meryem Maman (Nene Hatun)

Bu şair seviyor sizi yürekten
Çok ipe saldılar döndüm direkten
Sevdamın uğrunda korkmam ölmekten
Sende sevdalara dal bazı bazı.-FKübra Gürbüz

Hayatıma girdin günlerim mutlu
Teşekkür ederim gönlüm umutlu
Belki kavuşunca olacak kutlu
Her gün açmak olmaz sol bazı bazı.-Meryem Maman(Nene Hatun)

Gün geçmiyor sensiz, ne saat ne an
Zaman durmuş sanki, aman ki aman
Yine de beklerim, dermanı senden
Akrep yelkovan ol dön bazı bazı. -Coşkun Karabulut

Sevdanı sal yapıp saldım denize
/Derman saydım seni yorulan dize
/Her fırsatta koşup gelerek bize/
Mihman olup bende kal bazı bazı.-Bilal Bütün

Beş üstüne beşi kılarak geldim.
Bütün dikenleri yolarak geldim.
O gündür bu gündür solarak geldim.
Şu çorak gönlüme dol bazı bazı.-İ. Yavuz Bildik

Gönül evim yıkık yâr gelmeyeli
Esmiyor çoktandır dindi samyeli
Bitmiyor gözyaşım aratmaz seli
Kendini de derde sal bazı bazı.- Zeynep Özdemir

Her insan sevgiyle saygıyı ister
Biraz dikkat edip sen ilgi göster
Yüz buldukça senden isterse astar
Gönlünü hoş edip al bazı bazı.-Meryem Maman(Nene Hatun

Aşk ateşi yakar kül eyler beni
/Ne kadar yürekten sevmiştim seni
/Bu kara sevdaya düşmüşüm yeni
Sende sevdalara dal bazı bazı.-Belgin Davaç

Akmıyor pınarım, kurudu kuyum
Yarım kaldı heyhat düğünüm toyum
Ey ab-ı hayatım, bir içim suyum
Boşalan testime dol bazı bazı.-Ahmet Çıtak

Aldırma hataya hece yazanda,
Merhamet de vardır, coş da hızan’da.
Ustalar şaşıyor böyle düzende
Arada bir sürçer dil bazı bazı. -İ. Yavuz Bildik

Her dem aşkı ara sevgiyi dile
Kılıcını aşka sevgiye bile
Yunus dergahında Mevlana ile
Dikeninden kaçar gül bazı bazı.-Temel Ata

Gel derdin gelirdim, gelsem giderdin
Git derdin giderdim bitmezdi derdin
Gördüm yalnızlığa nasılda erdin
Şimdi saçlarını yol bazı bazı.-Rukiye Aydın

Aşkına müptela, aşkına sarhoş,
Sana kalsa ancak, meylerde varoş!
Bu aşka karşılık, vermezsen de, hoş;
Gönülden gönüle gül bazı bazı.- Serhat ERTAŞ

Ben yağmur bulutu, sen deli rüzgâr
Unuttum esmeni, yarım aklım var
Döndürüp başımı edeceksen kâr
Gözümden yaşımı sil bazı bazı.- Nezahat Yıldız Kaya

Kimse bilmez seni beklediğimi
Günü güne nasıl eklediğimi
Kör felekten çalıp bu kör düğümü
Aşalım öteye gel bazı bazı. - Nezahat Yıldız kaya

Özledim aşkını neredesin sen
Gelip de yanıma halimi görsen
Her şeye razıyım vur kır istersen
Başımda esiyor yel bazı bazı.- Ayşin Bekar

Yüreyin yanıp da sevdayla dolsa
Bütün seven sevip bahtiyar olsa
Sevdam yüreğinde kuruyup solsa
Görünce yüzüme gül bazı bazı. -Bir Garip mezarcı

Dünya hayatıdır insan şaşırır
Becerikli gemiyi dağdan aşırır
Kurumuş dallar da onla yeşerir
Tövbeyi seçmeli kul bazı bazı.-Aykırİ

Karanlığa sapma artık gündüz ol
Parçalansın gitsin aynada yüz, kol
Eğilme bükülme şimdi dümdüz yol
Yunus’un aşkıyla bul bazı bazı -Seher EMRULLAHOĞLU

Gece olmuş yine her taraf kara
Ne diye açmıştın kalbimde yara
Derman ol derdime düşmüşüm zara
Elimi eline al bazı bazı.- Maşide Kılıç

Ardından lâfını edenler varmış
Demişler aşkından vereme karmış
Dedi kodu fitne ayyuka sarmış
Köküne kibriti çal bazı bazı......muhacir bozkurt

Ne dertlere göğüs gerdim sen diye
Bende bensin,ben de sende sen diye
Bekliyorum seni yoldan dön diye
Sen de kadir,kıymet bil bazı bazı.. Saim bastık

Üzüp dursa da felek, etme aldırış
İsyan bayrağınla, her baş kaldırış
Yıldıracak onu, zalim saldırış
Silip göz yaşını, gül bazı bazı… Zerrin Aktaş

Gönül sökük libas, suretin yama
Hayalin gönlümde sessiz sinema
Sırça köşküm olsa girmezsin ama
Gir bari rüyama, gel bazı bazı.- Yavuz Selim Toprak

Sen açtın başıma tükenmez yara
Kanar durmaz acep şimdi kim sara
Bende sevdan olmaz bu bahtım kara
Otur iyi düşün kal bazı bazı. -Tülay Aslan

İçime susarım etmem intizar
Yaptığın neyse de sitemin bozar
Değmesin dillerin sevdama Ey! Yâr
Senden sonra yaşam zûl bazı bazı.- Şükran Ay

Çöl olsam buluttun, hani hatırla
Geceme bin güneş doğuşun nurla
Kimse bilmez halim, yaşarım harla
Ömrüm oldu küle, kul bazı bazı.- Şükran Ay

Kalemler yazdı her gülün dalında
Sevgiler sundular sevda salında
Özünde dostluk var sözü balında
Gönül meclisine gel bazı bazı.- Neşe Kızılyar

Adını andıkça yandı yüreğim.
Söylenen her şeye kandı yüreğim.
Kendini bir mecnûn sandı yüreğim.
Beni de çağırır çöl bazı bazı... (YusuF Mescioğlu)

Hasret belâsına düştüm düşeli,
Çok oldu gurbette yollar aşalı,
Gönlünü gönlüme koyup taşalı,
Aşkınla hu çeker dil bazı bazı... (YusuF Mescioğlu)

Özlemekle geçmez gençlik yıllarım
Hep boş mu kalacak böyle kollarım
Her gece Rabbime dua yollarım
Niyazlar hatrına gel bazı bazı.- Mutedil Dalgalı

Alırım elime kâğıt kalemi
Derim "gül mü yazsam, yoksa lâle mi? "
Unutur giderim o an âlemi
Böyledir bendeki hal bazı bazı.- Çetiner 07

Terinden bir damla dök de kınama
Mahzun gözlerimi yaşla sınama
Bilirim, yaş olsan, akmazsın ama
Gözpınarlarıma dol bazı bazı.- Yavuz Selim toprak

Satırları kelimeler sıralar
Kötü sözler yüreğimi yaralar
Gurbet elde mektupları karalar
Ayda yılda gönlün al bazı bazı.-Osman AKSOY

Duruşun andırır asil soyluyu
Mevla bana yazmış güzel huyluyu
Solumda saklarım fidan boyluyu
Arada bir selam sal bazı bazı- Bir selamver

Dertler bir bir sarsa, garip başını
Yay misali gerip, çatma kaşını
Sen haramsız pişir, yine aşını
Tahta bir kaşıkla, dal bazı bazı.- Seher_Yeli S.ZerrinAktaş

Tepeleme hüzzam doldu her köşem
Can özümden ayrı kalmadı neşem
Kadehimde hüzün yedekte şişem
Nihaventten dem vur, çal bazı bazı.-ZARALIEREN

Her zaman hüzün dert dolmadı aşım
Bazen güldüm bazen kalktı da kaşım
merhaba demiştim alıp kardaşım
Bir kere selâm ver, gül bazı bazı selam.- Glenay

Gözlerim kan dolu, dilim lâl idi.
Sensiz konuştuğum kıyl-ü kâl idi.
Hasretin Aşk için ilmihal idi,
Asırlara döndü, yıl bazı bazı.- Yusuf Mescioğlu

göçlere sürgündür vurgun yüreğim
sevgiye yüzümü sürmek dileğim
özlemim bitmez ki beyaz meleğim
kuşlarla bir haber sal bazı bazı.- -Rezber Camêr-

Aşka talip canlar ateşte yaşar
Ateşin k-özleri kirpiğe düşer
Zümürrüd peymane lav olur taşar
Billûrin damlalar sel bazı bazı. Sabiha Küçüktüfekçi

Hasretinle yâr ben az mı kavruldum
Kül oldum dağlarda göğe savruldum
Yorgun düştüm düşten düşe devrildim
Sen de yaşar iken öl bazı bazı.- Şaban Aktaş

Sokaklara sensiz çıksa da her gün,
Yürek intifada bedenim sürgün.
Gözlerimin feri sönse de bir gün,
Tutuşur toprakta kül bazı bazı.- Erol Uraz

Fikirde filozof, şiirde hece,
Selam olsun san, kardeşim ece,
Sağ salim olasın, her gün her gece,
Zehir olsa bile bal bazı bazı...Mustafa Yaralı

Yaratan korusun gelme kem göze,
Yine bahar gibi şiirler beze,
Seni bilen bilir, ne gerek söze,
Çok şey anlatırken lal bazı bazı...Mustafa Yaralı

Herkes taşıyamaz, dertli süruru,
Belki de manidir, kibri gururu,
Kulubuşşüera Rahmanın buru,
Hâldaş’a malumdur hal bazı bazı...Mustafa Yaralı

Ararım seni hep kapsama dışı
Böylece geçirdik bir koca kışı
Pirize takıp ta telefon fişi
Şarja gerek duyar pil bazı bazı

Elektrik kesik diyorsan eğer
Bende de gönlün var ise meğer
Zarf kağıt acaba ne kadar değer
Mektup at yapıştır pul bazı bazı

Arada bir işin şehre düşerse
Özlemin dertleri için deşerse
Bize de uğrasan yolun şaşarsa
Çalı ver çınlasın zil bazı bazı

Özledim kaşları hem de gözünü
Unutma verdiğin vefa sözünü
Uzat geldiğinde yanık yüzünü
Buseme dokunsun çil bazı bazı

Zenginsin varlısın keyfin yerinde
Kışın sıcaktasın yazın serinde
Kalbinde neler var söyle derinde
İnsanı kör eder mal bazı bazı………..Aykırİ

hayatın yolları hiç belli olmaz
Bahar güz olmazsa gülleri solmaz
Kullar her çağında atlasla gülmez
Arada örtünür çul bazı bazı

Yol yakın gel gülüm yüzük takalım
İstersen ellere kına yakalım
Ölürsek bu aşkla çile çekelim
Yeniyi soralım dul bazı bazı

Ağlamam sabırla içim umutlu
Bazen güneşliyim bazen bulutlu
Coşunca duygular dörtnala atlı
Yaşlarım dökülür göl bazı bazı

Rüyana gireyim aklına tasa
Arada hayal kur düş de olmasa
Boğulsun geceler ben gibi yasa
Gece uykusunu böl bazı bazı

İtim bile dertlenir benim halime
Ağzından çıkmaz ya bir tek kelime
Bakınca ağlarken akan selime
İştahsız yemiyor yal bazı bazı......................Aykırİ

Cahit Telkök
Kayıt Tarihi : 14.1.2013 19:47:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Şiirin Hikayesi Arkadaşlarla ortak bir şiir çalışması yaptık, sizler de katılabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar dörtlüklerine devam edip sayfasında yayınlayabilir. ...........Afet ablam seni sever sayarım ...........Güvenle sırtımı sana dayarım ...........Sanma ki sözümden bir gün cayarım ...........Bacını hanene al bazı bazı.......-FKübra Gürbüz ...........Bu dörtlük de bana armağandı, ......Teşekkürler fatma. (BU ŞEKİLDE BAŞLAYAN ATIŞAM VE DEVAMINDA GELENLER-Katılan Bütün şairlere teşekkürler :)))

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!