Avni (Fatih Sultan Mehmed) - Aşk İle Vir ...

Avni (Fatih Sultan Mehmed)
6

ŞİİR


154

TAKİPÇİ

Aşk ile viran iden gönlini ma’mûr istemez
Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez

Tamamını Oku