Altın Çağı İhyâ Edlim Ümmet

Mehmet İslami
1390

ŞİİR


14

TAKİPÇİ

Altın Çağı İhyâ Edlim Ümmet

Ü stünde bastığın şühedâ kanı
L âyüsel eyledi Âllâh onları
K ün emriyle varetti olanları
Ü lkü kıldı dîni islâmı bize

Y edi hilâl dokuz ışık gelince
E enbiyâlar, evliyâlar ka’lince
D uâ ederekten hilim dilince
İ KRA’ emri ile dehri bürüyen
H akîkâtin tarıkînda yürüyen
İ ttihat, ittifak farzı ayn diyen
L illâhi Teâlâ hilâfetini
 lemi berzahın hakîkâtini
L evlâke levlâke saadetini

Ü çhilâli Sancak tevhidi kelâm
Ç aresizim diyen mümine selâm

T arihine bir bak Türkoğlu Türkün
U zak değil küfrü öğüten çarkın
Ğ afurüz Zünûbda açıktır farkın
L â yezâle müteveccihtir arkın
U lûl emr dîndense tâbîsiyiz biz

 lemi ervahtan desti elestten
L â havle yankısı aşkeden sesden
E renler ceminden tulû hevesden
M ahzûn olanların mağduruyuz biz

E y ülküye hadim akıncı beğler
Y a Rab! sevdiğini cihâda yeğler
L eylâ derken Mevlâyı bulan eğler
E rler meydanında perdah vurulur
Y â Âllâh Bismilâh deyip kurulur
İ mtihândır düşman yere serilir
P erverd-i gârınca amel görülür

R abbül âlemiyden icâzet geldi
E ğlenme düşmanın yürü üstüne
H er bir mefâhirin özünü deldi
B ölünmekle parçalanmakla oldu
E renler cemine ermemiş doldu
R ayiha i cennet zamanı geldi

K ürrei arz senin emrinde iken
U zaklaşıp gitmen can yakan diken
R ahatı huzuru terkedince sen
 laman ingiliz fransız çöken
N ijeryâlı mümin boynunu büken

H aydi artık davran geldi zamanı
E lestüde vermiş iken emânı
D ehrinde karıştırarak ummanı
E linle yok olsun küfrün tamamı
F azîlettir cihâda tut gümânı

T uttuğun yol Yaratana götürür
U sulünce rahmetine batırır
R uhul kuddüs ordusunu getirir
A kılsıza vurur yere yatırır
N ûru ı’yân edip işi bitirir

K ılıncı kınıdan çektiğin gibi
I slıkla tohumu ektiğin gibi
Z arif fidanları diktiğin gibi
I ttılâk iksiri tattığın gibi
L âyüsele seni alır götürür

A llâhın aşkıyla sarıl kılınca
L eylâ derken ruh Mevlâyı bulunca
M üşriklerde sızı girer kulunca
A demoğlu musaddık kul olunca

B izimdir pakistan Kudûs Urumçin
Î ksâ’ya karşıdır ikâyaklı cin
Z iyâ-ül Hak şehid edildi, niçin?
D Dünyâ islâmındır dediği için
E lbet kurulacak hakkın nizâmı

Ö lmek hakla vuslatındır mücâhid
Z iynetin sıhhattir kâinât şâhid
L ebbeyk Allâhümme lebbeyk diye git
E zelden ebedi bir tefekkür et
N ereleri görecektir gözlerin
E llerinle selâm olur sözlerin
N ûrun deryâsına batar dizlerin

V atan için canı fedâ edenler
A llâh’ın çizdiği yolda gidenler
T oprak için şehid oldu dedenler
A nadolu için domuz güdenler
N ihâyetinde yok edilecekler

İ râdene sâhip ol sen Türkoğlu
S efâlet içinde elleri bağlı
L âbeleb perişan hep Karadağlı
 demoğlu olmuş sollo ve sağlı
M uhakkaktır ki bu altın çağlı
İ zni ile tecelli edecekler

Mehmet İslami
Kayıt Tarihi : 19.1.2021 17:48:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!