Allah'ına Kadar Adanalıyık

Harika Ufuk
190

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Allah'ına Kadar Adanalıyık

ALLAH’INA KADAR ADANALIYIK

Adana’mın taştan yoluna gurban,
Allah’ına gadar Adanalıyık!
Gururlan; asildir, yiğittir oban,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Sözümüzü ortaya goruk giderik,
İsteyenler alsın biz bunu derik,
Analıkızlıyı iştahla yerik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Takayı kındırın burası sıcak,
Aman azıcık ha manık dıkılcak
Bocidi getirin, kırıldı nacak,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Peşkir ıslak, gurumadı mintanlar,
Abo ceremizi gırmış gıranlar,
Ondan kellim gaçmış korkak davşanlar,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Dezzem oğlu alak bir kazangevrek,
Küncüsü bol olsun yiyip bitirek,
Ganala gidek de azıcık çimek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Emmim gızı gıllik kahkeler çok az,
Cıbıl karıya bak, yanındaki daz,
Hava da çok sıcak, çekilmez bu yaz,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Cemalpaşa, Topel, Özen’e binek,
Altıncı durakta barabar inek,
Şalgamı içince geriye dönek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Devrisi gün gardaş baraja gidek,
Aşörtmen cebine koyak çeğerdek,
Celfini, cülüğü acık seyredek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Çarşı pazar esvap alak dediydik,
Onbaşılarda da kebap yediydik,
Cömertik herkeşe keş ödediydik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Topuğuna basıp giydik kundura,
Bayaktan bideri attık tarlaya,
Yazıda zibildir be banadura,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Sözüm özüm birdir, her lafım essah,
Eşgere gonuşma, gızarım vallah,
Zumzuğu fururum yürü lan yallah,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Duzsuz aşı yemek, datlı severik,
Gafamız gızarsa hemen döverik,
Bazen ana avrat dümdüz söverik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Çocuklar mocuklar gulle oynarlar,
Avratlar Tekir’de yayla yaylarlar,
Gıranlar durmazlar guşu avlarlar,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Gözümüz gönlümüz toktur eşgere,
Doldururuk aşı yuka lengere,
At değiştirmek ki geçerken dere,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Gadanı alayım ne hal gelmişsin,
Haymanın altında çok dinelmişsin,
Cılk adama göre sen avelmişsin,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Ayağım zıypınca, ziplendi cıncık,
Dineleyim şurda bacım birazcık,
Kele şu herif de ne gadar gıcık,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Burası evin mi atma mitili,
Laylona doldurup dökme zibili,
Sen adam olmazsın vırrığı yelli,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Bici bici yerik, şalgam içerik,
Ne anadan ne de yardan geçerik,
Eyiliği eker, sevgi biçerik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Harika’m malıyla oldu malamat,
Şu dünyada görmek istersen rahat,
Adana’ya gelip kasaveti at,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

HARİKA UFUK
15.12.2008
Adana

Harika Ufuk
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


düşündüm ki yöresel sözcüklerimiz kaybolup gidiyor, Kültürel mirasımızdan bizden sonrakilere birşeyler bırakmak istedim.Bu şiiri yazarken bu sözcüklerin pekçoğunu zor hatırladım.Bir süre sonra tamamını unutacaktım belki de...burada Allah'ına kadar Adanalıyık bir söz kalıbıdır,deyimdir.Sonuna kadar Adanalıyız anlamına gelir.
Bazı sözcüklerin anlamını bilemeyeceğiniz için bir de Adana Sözlüğü ekliyorum.

ADANA SÖZLÜĞÜ:

A
ABO:: Bir şaşırma nidası
ACIK: Azıcık, birazcık
ADANALIYIK: Adanalıyız
ALAK: Alalım
ALAYI: Tamamı
ALLÖŞ: Bir şaşırma nidası
ANALIKIZLI: İçli köfteye benzeyen bulgurla top top yapılan etli, nohutlu, salçalı bir cins çorba
ARAYA GİTMEK: Ziyan olmak
AŞÖRTMEN: Eşofman
AVEL: Aptal, salak

B
BARABAR: Beraber
BAYAKTAN: Az önce, biraz evvel
BANADURA: Domates
BİDER: Tohum
BİÇERİK: Biçeriz
BİCİ BİCİ: Nişastayla yapılıp dondurulduktan sonra küp küp kesilerek kırmızı ve soğuk bir şurup eklenerek yenen hafif bir tatlı
BİNEK: Binelim
BOCİT: metal sürahi
BÖĞÜ- BÖBÜ: Zehirli örümcek
C

CERE: Kulplu toprak testi
CELFİN: Piliç, genç tavuk
CEMALPAŞA: Adana dolmuşlarından bazılarının adları
CIBARTMAK: Birinin çıplak yerine vurunca orayı kızartmak yakmak
CIBARMAK: Vurulan yerin kızarması yanması
CIBIL: Açık, çıplak
CILK: Çürük
CINCIK: Cam
CIZIK: Çizik
ÇOCUKLAR MOCUKLAR: Çocuklar falan anlamında bir cins ikileme
CÜLÜK: Civciv veya kuş yavrusu

Ç
ÇEĞERDEK: Çekirdek
ÇİMEK: Yıkanalım
ÇİMMEK: Yıkanmak, yüzmek
ÇUL: Kilim, yer yaygısı
ÇOMÇA,ÇÖMÇE: Kepçe
D
DATLI: Tatlı
DAVŞAN: Tavşan
DAZ: Kel
DERİK: Deriz
DEVRİSİ GÜN: Sonraki gün
DEZZE: Teyze
DIKILMAK: İçeri girmek
DİNELMEK: Ayakta durmak, dikilip durmak
DEĞİŞTİRMEK: Değiştirmeyiz
DULDA: Gölge
DUZ: Tuz
DUZSUZ: Tuzsuz
DÖŞ: Göğüs
DÖVERİK: Döveriz
DÖNEK: Dönelim
E
EKE: Kibirli, ukala
ENİK: Köpek yavrusu
ESVAP: Giysi, elbise
ESSAH: Sahi, gerçek
EŞGERE GONUŞMAK: Boş konuşmak, yersiz söz söylemek
ELEM EŞGERE: Açıkça
F
FURMAK: Vurmak

G
GADANI ALAYIM: (Sevme sözü) Günahların benim olsun, sana gelen bela bana gelsin
GADAR: Kadar
GAÇMAK: Kaçmak
GAFA: Kafa
GALAN: Bundan sonra
GALLE: Kasa, içine para konan çekmece (sincap yavrusu anlamında da kullanılır)
GANAL: Kanal (su kanalı-bir semt adı)
GEÇERİK: Geçeriz
GEÇEK: Geçelim
GICIK: Sinir bozan, göze olumsuzluklarıyla batan
GIZ: Kız
GIRAN: Yaramaz çocuk
GIZMAK: Kızmak
GILLİK: Küçük, minik
GIRMAK: Kırmak
GORUK: Koyarız, koruz
GULLE: Misket, kulle
GURUMAK: Kurumak
GUŞ: Kuş

H
HAYMA: Damlarda asma dallarının sarıldığı gölgelik, çardak
HELKE: Kova
HE: Evet
HEYE: Doğru
I
İ
İÇERİK: İçeriz
İNEK: İnelim
İT KILI POSTAL BAĞI: Bir işe yaramaz
K
KASAVET: Sıkıntılar
KAZANGEVREK: Simit
KELE: Bir cins seslenme sözü, ünlem
KELLİM: Sonra
KINDIRIK: Aralık, az açılmış
KÜNCÜ: Susam
L
LAYLON: (Naylon) Traktör römorku
LENGER: Açık ve büyük bakır kap

M
MALIYLA MALAMAT OLMAK: Parası olduğu halde rezil olmak, parasıyla rezil olmak
MANIK: Kedi yavrusu
MİNTAN: Gömlek
MİTİLİ ATMAK: Yerleşmek, istenmeyen birinin gitmeyip bir yerde zoraki kalması

N
NACAK: Küçük balta
NE HAL GELDİN? NAHAL GELDİN? : Ne zaman geldin?

O
Ö
ÖZEN: Adana dolmuşlarından bazılarının adları
P
PEŞKİR: Havlu
PEL PEL BAKMAK: Garip garip bakmak
R
S
SEVERİK: Severiz
SÖVERİK: Söveriz
Ş
ŞALAK: Küçük karpuz
T
TAKA: Pencere
TAMAN: Hani
TEKER: Bisiklet
TOPEL: Adana dolmuşlarından bazılarının adları
U
Ü
V
VIRRIĞI YELLİ: Aklı havada, oturaklı olmayan
Y
YAZI: Tarla, arazi
YALLAH: Kalk git, defol anlamında argo sözcük
YUKA: Derinliği az, kalınlığı az
Z
ZIYPMAK: Kaymak (ayağı kaymak vb.)
ZİPLENMEK: Batmak, sivri bir nesnenin saplanması
ZUMZUK: Yumruk
ZİBİL: Çöp (çok anlamında da kullanılır)

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Abdullah Bağ
  Abdullah Bağ

  Harika Ufuk tarafından yazılan Allah'ına Kadar Adanalıyık başlıklı şiir sizce nasıl? (10 üzerinden puan verin başarılar dilerim abdullah

 • Erkan Acar
  Erkan Acar

  Yöresel ağızla yazılmış harika bir şiir okumanın keyfiyle 10 puanla kutlarım. saygılarımla.

 • Şevki Kayaturan
  Şevki Kayaturan

  Harika Ufuk hanımefendi, isminiz gibi harika bir şiir okudum mesleğim kütüphaneci her yörenin yöresel dilini aşagı yukarı biliyorum ama her şair her yazar yöresel eserler bırkırsa gelecek nesillere en büyük miras olur.

  Bu çerçevede de Adanalıların da sizi unutmayacağı kesin.
  Selam ve saygılarımla.

TÜM YORUMLAR (3)