Allah'ına Kadar Adanalıyık

Harika Ufuk
190

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Allah'ına Kadar Adanalıyık

ALLAH’INA KADAR ADANALIYIK

Adana’mın taştan yoluna gurban,
Allah’ına gadar Adanalıyık!
Gururlan; asildir, yiğittir oban,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Sözümüzü ortaya goruk giderik,
İsteyenler alsın biz bunu derik,
Analıkızlıyı iştahla yerik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Takayı kındırın burası sıcak,
Aman azıcık ha manık dıkılcak
Bocidi getirin, kırıldı nacak,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Peşkir ıslak, gurumadı mintanlar,
Abo ceremizi gırmış gıranlar,
Ondan kellim gaçmış korkak davşanlar,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Dezzem oğlu alak bir kazangevrek,
Küncüsü bol olsun yiyip bitirek,
Ganala gidek de azıcık çimek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Emmim gızı gıllik kahkeler çok az,
Cıbıl karıya bak, yanındaki daz,
Hava da çok sıcak, çekilmez bu yaz,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Cemalpaşa, Topel, Özen’e binek,
Altıncı durakta barabar inek,
Şalgamı içince geriye dönek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Devrisi gün gardaş baraja gidek,
Aşörtmen cebine koyak çeğerdek,
Celfini, cülüğü acık seyredek,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Çarşı pazar esvap alak dediydik,
Onbaşılarda da kebap yediydik,
Cömertik herkeşe keş ödediydik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Topuğuna basıp giydik kundura,
Bayaktan bideri attık tarlaya,
Yazıda zibildir be banadura,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Sözüm özüm birdir, her lafım essah,
Eşgere gonuşma, gızarım vallah,
Zumzuğu fururum yürü lan yallah,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Duzsuz aşı yemek, datlı severik,
Gafamız gızarsa hemen döverik,
Bazen ana avrat dümdüz söverik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Çocuklar mocuklar gulle oynarlar,
Avratlar Tekir’de yayla yaylarlar,
Gıranlar durmazlar guşu avlarlar,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Gözümüz gönlümüz toktur eşgere,
Doldururuk aşı yuka lengere,
At değiştirmek ki geçerken dere,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Gadanı alayım ne hal gelmişsin,
Haymanın altında çok dinelmişsin,
Cılk adama göre sen avelmişsin,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Ayağım zıypınca, ziplendi cıncık,
Dineleyim şurda bacım birazcık,
Kele şu herif de ne gadar gıcık,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Burası evin mi atma mitili,
Laylona doldurup dökme zibili,
Sen adam olmazsın vırrığı yelli,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Bici bici yerik, şalgam içerik,
Ne anadan ne de yardan geçerik,
Eyiliği eker, sevgi biçerik,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

Harika’m malıyla oldu malamat,
Şu dünyada görmek istersen rahat,
Adana’ya gelip kasaveti at,
Allah’ına gadar Adanalıyık!

HARİKA UFUK
15.12.2008
Adana

Harika Ufuk
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


düşündüm ki yöresel sözcüklerimiz kaybolup gidiyor, Kültürel mirasımızdan bizden sonrakilere birşeyler bırakmak istedim.Bu şiiri yazarken bu sözcüklerin pekçoğunu zor hatırladım.Bir süre sonra tamamını unutacaktım belki de...burada Allah'ına kadar Adanalıyık bir söz kalıbıdır,deyimdir.Sonuna kadar Adanalıyız anlamına gelir. Bazı sözcüklerin anlamını bilemeyeceğiniz için bir de Adana Sözlüğü ekliyorum. ADANA SÖZLÜĞÜ: A ABO:: Bir şaşırma nidası ACIK: Azıcık, birazcık ADANALIYIK: Adanalıyız ALAK: Alalım ALAYI: Tamamı ALLÖŞ: Bir şaşırma nidası ANALIKIZLI: İçli köfteye benzeyen bulgurla top top yapılan etli, nohutlu, salçalı bir cins çorba ARAYA GİTMEK: Ziyan olmak AŞÖRTMEN: Eşofman AVEL: Aptal, salak B BARABAR: Beraber BAYAKTAN: Az önce, biraz evvel BANADURA: Domates BİDER: Tohum BİÇERİK: Biçeriz BİCİ BİCİ: Nişastayla yapılıp dondurulduktan sonra küp küp kesilerek kırmızı ve soğuk bir şurup eklenerek yenen hafif bir tatlı BİNEK: Binelim BOCİT: metal sürahi BÖĞÜ- BÖBÜ: Zehirli örümcek C CERE: Kulplu toprak testi CELFİN: Piliç, genç tavuk CEMALPAŞA: Adana dolmuşlarından bazılarının adları CIBARTMAK: Birinin çıplak yerine vurunca orayı kızartmak yakmak CIBARMAK: Vurulan yerin kızarması yanması CIBIL: Açık, çıplak CILK: Çürük CINCIK: Cam CIZIK: Çizik ÇOCUKLAR MOCUKLAR: Çocuklar falan anlamında bir cins ikileme CÜLÜK: Civciv veya kuş yavrusu Ç ÇEĞERDEK: Çekirdek ÇİMEK: Yıkanalım ÇİMMEK: Yıkanmak, yüzmek ÇUL: Kilim, yer yaygısı ÇOMÇA,ÇÖMÇE: Kepçe D DATLI: Tatlı DAVŞAN: Tavşan DAZ: Kel DERİK: Deriz DEVRİSİ GÜN: Sonraki gün DEZZE: Teyze DIKILMAK: İçeri girmek DİNELMEK: Ayakta durmak, dikilip durmak DEĞİŞTİRMEK: Değiştirmeyiz DULDA: Gölge DUZ: Tuz DUZSUZ: Tuzsuz DÖŞ: Göğüs DÖVERİK: Döveriz DÖNEK: Dönelim E EKE: Kibirli, ukala ENİK: Köpek yavrusu ESVAP: Giysi, elbise ESSAH: Sahi, gerçek EŞGERE GONUŞMAK: Boş konuşmak, yersiz söz söylemek ELEM EŞGERE: Açıkça F FURMAK: Vurmak G GADANI ALAYIM: (Sevme sözü) Günahların benim olsun, sana gelen bela bana gelsin GADAR: Kadar GAÇMAK: Kaçmak GAFA: Kafa GALAN: Bundan sonra GALLE: Kasa, içine para konan çekmece (sincap yavrusu anlamında da kullanılır) GANAL: Kanal (su kanalı-bir semt adı) GEÇERİK: Geçeriz GEÇEK: Geçelim GICIK: Sinir bozan, göze olumsuzluklarıyla batan GIZ: Kız GIRAN: Yaramaz çocuk GIZMAK: Kızmak GILLİK: Küçük, minik GIRMAK: Kırmak GORUK: Koyarız, koruz GULLE: Misket, kulle GURUMAK: Kurumak GUŞ: Kuş H HAYMA: Damlarda asma dallarının sarıldığı gölgelik, çardak HELKE: Kova HE: Evet HEYE: Doğru I İ İÇERİK: İçeriz İNEK: İnelim İT KILI POSTAL BAĞI: Bir işe yaramaz K KASAVET: Sıkıntılar KAZANGEVREK: Simit KELE: Bir cins seslenme sözü, ünlem KELLİM: Sonra KINDIRIK: Aralık, az açılmış KÜNCÜ: Susam L LAYLON: (Naylon) Traktör römorku LENGER: Açık ve büyük bakır kap M MALIYLA MALAMAT OLMAK: Parası olduğu halde rezil olmak, parasıyla rezil olmak MANIK: Kedi yavrusu MİNTAN: Gömlek MİTİLİ ATMAK: Yerleşmek, istenmeyen birinin gitmeyip bir yerde zoraki kalması N NACAK: Küçük balta NE HAL GELDİN? NAHAL GELDİN? : Ne zaman geldin? O Ö ÖZEN: Adana dolmuşlarından bazılarının adları P PEŞKİR: Havlu PEL PEL BAKMAK: Garip garip bakmak R S SEVERİK: Severiz SÖVERİK: Söveriz Ş ŞALAK: Küçük karpuz T TAKA: Pencere TAMAN: Hani TEKER: Bisiklet TOPEL: Adana dolmuşlarından bazılarının adları U Ü V VIRRIĞI YELLİ: Aklı havada, oturaklı olmayan Y YAZI: Tarla, arazi YALLAH: Kalk git, defol anlamında argo sözcük YUKA: Derinliği az, kalınlığı az Z ZIYPMAK: Kaymak (ayağı kaymak vb.) ZİPLENMEK: Batmak, sivri bir nesnenin saplanması ZUMZUK: Yumruk ZİBİL: Çöp (çok anlamında da kullanılır)

 • Cansuyu_71
  Cansuyu_71

  Harika Ufuk tarafından yazılan Allah'ına Kadar Adanalıyık başlıklı şiir sizce nasıl? (10 üzerinden puan verin başarılar dilerim abdullah

 • Erkan Acar
  Erkan Acar

  Yöresel ağızla yazılmış harika bir şiir okumanın keyfiyle 10 puanla kutlarım. saygılarımla.

 • 58kayaturan
  58kayaturan

  Harika Ufuk hanımefendi, isminiz gibi harika bir şiir okudum mesleğim kütüphaneci her yörenin yöresel dilini aşagı yukarı biliyorum ama her şair her yazar yöresel eserler bırkırsa gelecek nesillere en büyük miras olur.

  Bu çerçevede de Adanalıların da sizi unutmayacağı kesin.
  Selam ve saygılarımla.

TÜM YORUMLAR (3)