Ahir zamana Savaşım Masmavi oldu Peygam ...

Hamdi Oruç
1940

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Ahir zamana Savaşım Masmavi oldu Peygamber şehrinde

Ahir zamana Savaşım Masmavi oldu Peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım masmavi oldu peygamber şehrinde
Ahir zamana mavi savaşım
Savaşların en mavisi bu
Savaşların en büyüğü bu
Göklerin alkışladığı savaş bu
Gül için bu kavga bu kavgaya selam olsun
Bu savaş gönlümde baharın savaşı gibi
Bir savaş ki bu denizin maviliği için
Bir savaş ki, gülün solmasın diye rengi...
Solmasın diye gül sevgi

Peygamber şehrindeyim
Sevinçten uçuyorum

Ahir zaman olmuş cehennem yolu
Ahir zamana savaşım mavi
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum

Peygamber şehrinde
Ahir zamana kavgam bitmesin
Ellerimde dualar ve çiçekler gönlüm sana selam olsun
Ahir zaman eylül olsa ne yazar gül bahçedeyim...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevdası güllü
Peygamber şehrinin
Sevinçten uçuyorum

Ahir zaman dilinde zehriyle dolaşıyor aramızda
Ahir zaman hayasızca soyunmuştur savaşa gönlümle
İşte sana sığındım ey gül zaman
Benim ahir zamana savaşım en mavi
Bir senin denizlerinde yangınlar yok gül zaman
Hayalime çizdiğim zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman sana kavgam bitmesin
Gece kanatlı zaman
Gönlümün yükü olmuş ateş...
Seccadem güneş koştu imdada
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gönlümün ağlamalarının sebebi sensin
Ahir zaman sana kavgam bitmesin
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gönlümün yükü oldu ateş...
Ahir zaman sana kavgam bitmesin
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Mürşidim oldu Yunus
Ateşle yıkadım kirlerimi
Peygamber şehrinde
Gönlüm başı dik bir savaşcı
Bir damla mavilik için...
En uzak denizlere koştum
Gül rüyalar gece sütüm
Hayat gül için yaşanınca gül...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Külüm güllendi
Sevinçten uçuyorum

Külümüz yorgun
Gönlüm başı dik bir savaşçı
Ölümüz yorgun
Gönlümün dalı kırık gövdesi yorgun
Ahir zaman bu
Ahir zaman zalim zaman

Peygamber şehrindeyim karşımda beytullah
Ahir zamanda insanlık şeytanın kulu
Ahir zamana savaşım mavi
Seccademdeyim
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Görmeye değer
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Ellerim duaya açıldı
Gönlüm aydınlığa
Sevinçten uçuyorum

Hayat gül için yaşanınca gül...
Gönlüm başı dik bir savaşçı
Seccademde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yalanla kirlendim...
Güneşi öldürmüşler
Gülü soldurmuşlar
Ahir zamanda bile gönlüm nur yolcusu maşallah
Savaşı mavi
Ahir zaman düştüğüm koca bir ateş
Ona kavgam bitmez
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Güneşe erdim
Sevinçten uçuyorum

Neredesin seccadem
Zaman ahir zaman...
Nur peygamber şehrinde
Güneş peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman eylüldür
Gönlüm yine de sen gül ol
Soldursa da zaman gül ol...
Gülün tadı baldır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Maviliklerde güneş ol
Maviliklere koşum var
Gülün tadı baldır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zaman yaman oldu gülüm
Zaman yaman oldu gönlüm...
Ahir zaman zalim zaman

Camiler gül
Görmez olaydım camilerin öksüz halini
Camiler yetim
Eylül zamanda
İslam aleminin hali dertlendirir
Ahir zaman zalim zaman

Camiler bir gamlı gönül
Rüzğarı kalleş zamanda
Camiler güneş
Camilerin güneş diğer adı
Ahir zaman zalim zaman

Peygamber şehrindeyim
Güllü seccadem
Ahir zamana savaşım mavi
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman zehir eder balı
Ahir zamana savaşımız mavi
Sevinçten uçuyorum

Hayat kavurucu bir ağustos sıcağı
Seccadelere bu koşum
Ve uzak denizlerin maviliğine
Ahir zaman zalim zaman

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Bahara erdim
Sevinçten uçuyorum

Ahir zaman eylüldür
Baharda açar çiçeği gönlün
Ahir zaman zalim zaman

Deliriyor delirdikçe
Delirir delirdikçe eylül
Camiler solmuş gül olmuş
Gel peygamber şehrine
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Camiler çınar gibiydi güneş zamanda
Karşımda bir cami ağlıyor
O bir gül bahçesi
Seccade seccade
Karanlık utansın gizledi onun yasını
Onu her sabah gören güneş ağlasın
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Görmeseydim camilerin bu öksüz halini
Ağlıyor camiler
Ağlıyor dağ gibi bir gamı çeken bir gönül
Ağlıyor bülbül
Ahir zaman eylül
Ahir zaman zalim zaman

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
İçimde gül yağmuru
Sevinçten uçuyorum

Ahir zaman eylülsün
Güller sizden güzel bu gül camiler
Güller siz ağlayın gülsün camiler
Gül gül camiler
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanda dinmez gözümün seli
Ahir zamana savaşımız mavi
Ahir zaman zalim zaman

Ahir zaman vahşidir bütün güllere savaş açmış...
Gül camiler ağlıyor...
Ahir zamana mavi savaşım

Mürşidim Yunus
Ahir zaman nursuz
Ahir zaman insafsız
Elinde kılıcın var mı
Gönlüm sana aşk yakışır
Gönlüm sana gül yakışır...
Gel
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ateşin güllü
Peygamber şehri senin
Ateşi seçtim
Savaşı seçtim
Sevinçten uçuyorum

Savaş gönlüm
Ahir zaman kara zaman
İmrenilir gül zamanın her bir gülüne...

Ey denizim hep mavi kalmak için savaş
Ne dalgalar yaşadın ne tusinamiler denizim
Ahir zaman zalim zaman

Gönlü kör eyler ahir zaman
Parayı yar eyler ahir zaman
Nurlu yolu zor eyler ahir zaman
Aşığı kor eyler ahir zaman

Ey mavi çiçeğim o eylül
Ahir zamana mavi savaş
Kar yağıyor hayata...
Maviliğe karlar düşüyor...
O insafsız kış
Gel
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ey güneşim
Ahir zaman gece gibi
Zincirlendi güneşler...
İllallah ahir zamandan
Ahir zaman zalim zaman

Mürşidim Yunus
Savaş gül gönül...
Savaşta alnım...
Alnımda nehirler bendinden taşıyor
Çiçeklenmek için savaş ellerim...
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum

Mürşidin olsun aşk
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ne istedin benden Ahir zaman
Nerede seccadem

Alnım sahipsiz çocuk gibi üşüyor
İllallah ahir zaman...ey zalim

Sevinçten uçuyorum
Güneş için savaş bu...
İllallah ahir zaman

İnsafsız eylülde gibi gül gönlüm
Gülümü soldurdun...
Okyanuslarda kaptansız gemi gibi gönlüm...
Bu savaş mavilik için...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yıldızların vuruldu ey gece
Namluya sürüldü yalan
Gönüllerde talan
Gönlümde denizler çoşuyor
Ahir zamanda mavilik için bu savaş...
Sevinçten uçuyorum

Ne istedi benden Ahir zaman
"Nerede seccadem"dedim
Yıllar yılı soldu bende güller
Ahir zamana bu savaş mavi
Bu benim ahir zamana savaşım masmavi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Gönlüm bindi savaş atına
Tutundu melek kanadına
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Ellerim savaşçı atlar gibi koşuyor
Savaşım var çöle
Yakan rüzğarlar düştü güle
İllallah ahir zaman
İnsafsızsın
Seccadem de bile
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Peygamber şehrindeyim
Ahir zamana savaşım var
Ahir zamana mavi savaşım bu
Ahir zamana haddini öğret hey küheylanım gönlüm ve alnım
Ordu oluyor alnım secde secde...
Peygamber şehrindeyim
Ahir zamana mavi savaş bu

Sensin fırtınalara direnen bir kahramanım çınar sensin gönlüm
Zaman ahir zaman
Gönlüm senin yakana güneş yakışır gül yakışır
Sende evren yaşıyor
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Seccadem süt beyaz şimdi
Ahir zamanda en mavidir bu savaş
Baharımı kışa döndürdü ahir zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istedin benden Ahir zaman
Nerede seccadem
Peygamber şehrinde
Güllü seccadem
Mürşidim Yunus

Güneşin güllü
Aşk şehri senin
Krallar sınıfta kaldı
Onlar gönlüme olamaz kral
Ben bir yetimi seçtim
Sevinçten uçuyorum

İllallah ahir zaman
Karınca yolunu şaşırdı
Dağ büyüklüğünden habersiz...
Bir yetimin omuzunda

Bir savaşım var
Sevinçten uçuyorum
Güllensin diye kıymetli bahçem büyüsün ve dillensin diye çocuk gönlüm
Gurur duydum seninle kahramanlığınla
Seccadede gül oluşunla gönlüm
Savaşım var çöllere
Peygamber şehrinde
Bu savaş en gül savaş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

İllallah ahir zamandan
Savaşta gül gönlüm

O insafsız bir zalim
Gönlüm sana Altaylarda ardıç ağacı olmak yakışır

Ne istedin benden Ahir zaman
Ahir zamana savaşı var
Ahir zamanda bir kahramandır bu gönül
Gurur duydum gönlümle
Dağ gibi gönlüm Hira gibi savaşçı
Peygamber şehrinde
Ahir zamanda
Gör
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istedin benden Ahir zaman
Bağım bahçem nerede

Güneşin güllü
Yunus senin
Şiir şiir çiçeklendim
Sevinçten uçuyorum

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Ahir zamana savaşı var
Çözüldü düğümü
Kırk yıl sürsün bu düğün
Kahraman gönlüme aşk yakışır
Ellerime çiçek...
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ahir zamanda bir Kahraman gönlüm
Çatla şeytan
Ahir zamana mavi savaşım var
Sevinçten uçuyorum
Çatla şeytan

Ahir zamanda mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Ahir zamanla bu eylülle başı dertte gönlümün
Sevdim o gül gönlü...
Dertli gönlüm yakana gül yakışır
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zaman ahir zaman
Gönlümde şiddetli bir savaş
En beyaz savaş bu savaş
Ahir zamana inat bir çınar gönlüm
Sevdalı gönlüm bana aşk yakışır
Ahir zamanla savaşım var
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum

Güneşiniz güllü
Nurlu ecdat sizin
Siz çınarsınız
Gönlüm çınar
Bize uzanan kötü el yanar
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Eğilmedin boyun bükmedin rüzğarlara kışa çınar ağacı gibisin gönlüm
Eğilmedin kırılmadın
Çetindi rüzğarlar
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Peygamber şehrinde
Kumdan seccade melekler için peygamber şehri
Gönüllere gülistan peygamber şehri
Dünya koca çöl pınar peygamber şehri...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Pek verimli şu gönlüm güneşli gönlüm
En zalim karanlıkta yıldızları var doğru çizer yolunu
Sevinçten uçuyorum
Deniz belli yol mavi
Nurlu yolda gönlüm o bir gemi yollarda
Gönlüm denizim içimde sana sınırsız mavilik yakışır

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin

Ahir zamanda bir veysel gibisin gül gibisin gönlüm
Peygamber şehrinde
Çözüldü düğümün
Sevinçten uçuyorum
Kırk yıl sürsün düğünün
Baharlı gönlüm alnıma çiçek yakışır
Ahir zamana savaşın mavi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istedin benden Ahir zaman
Nerede uçurtmalarım mavi göklerim
Peygamber şehrinde

En zalim çölde gönlüm bir mecnun gibi
Lanet olsun o çöle o zalime
Gönlüm mecnunsun
Leylanın kokusu başını döndürmüş...
Ahir zamana savaşın mavi
Sevinçten uçuyorum
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Senin mecnunluğunu sevdim
Gül kokulu gönlüm zamana aşk yakışır
Ahir zamana savaşın mavi

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamanda leylası var gönlümün
Çatla şeytan
Aşk kılıcını çaldım sana

Ahir zamanla savaşım var
Gülü sevme savaşı
Ahir zaman gurbet gibi
Gülü sevdi o gül gönül
Ümitle doldum
Ahir zamana inat
Göklerime ay yakışır
Sevdama güneş yakışır...
Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde

Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Korkun olmasın ahir zamandan
Ahir zaman sana vız gelir
Sen gülü sevdin ya gül gönül
Sevincimden ağladım
Yetim gönlüm sana aşk yakışır
Ahir zamana bu savaş mavi

Ahir zamanda gülü sevdin gönlüm
Çözüldü düğümün
Sevinçten uçuyorum
Kırk yıl sürsün düğünün gönlüm
Allah yar gönlüm
Peygamber şehrinde
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Ahir zamana savaşım var

Ne istedin benden Ahir zaman
Nerede evim barkım
Peygamber şehrinde
Ahir zaman zalim zaman

Hayasızlığın tükür yüzüne...
Bahara çiçek yakışır
Işık vursun yüzüne gönlüm
Ahir zamanla savaşımız var
Umudun sonsuz güvenin sonsuz olsun gül gönül
Sevinçten uçuyorum
Mürşidim Yunus

Sen bir kahramansın gözümde
Ahir zamana savaşım var

Kalmaz kuyularda
O yusuf
İnandım
Yusufa zafer yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Ahir zamanda bir yusuf gönlüm
Çatla şeytan
Sevinçten uçuyorum
Yapıştım peygamber şehrinin eteklerine

Ne istedi senden Ahir zaman
Nerede maviliğin gönlüm
Peygamber şehrindesin

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Sevinçten uçuyorum

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Gurur duyuyorum gül gönül seninle
Ağlatan fotoğrafların bile vakarlı
Çınar gibisin kışa karşı
Ahir zamana savaşın bitmesin
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum

Ahir zamanda nur yolcusu gül gönlüm
Peygamber şehrinde
Minarelerin nurlu gölgesinde
Sevinçten uçuyorum
Sevdim gönlümü
Elifdir gönlüm
Ahir zamana savaşı var
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Gönlüme güneş
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum

Ne istedi senden Ahir zaman
Ahir zamanla savaşımız var
seccadede gül olma savaşı
Ahir zaman gurbet
Dik dur gönlüm
Sevdim gönlümü
Ahir zamanda pek garip gönüller
Neleri feda etmedin ki bir kandil ışık için gönlüm
Peygamber şehrinde

Gönlüm karanlığın tükür yüzüne
Ahir zamana savaşımız var

Ahir zamanda nur yolcusu gönlüm
Çatlasın şeytan
Sevinçten uçuyorum
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ahir zamana savaşım var
Eylül oldu soldurmak için gönlümü
Zindan oldu öldürmek için gönlümü

Zaman ahir zaman
Dik dur gönlüm
Sevdim seni
Çınar ağacım oldun kışa inat
Sevinçten uçuyorum
Gönlüm sana savaş yakışır
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş

Ahir zamanda en kahraman bir gönülsün
Sevinçten uçuyorum
Gülü seven gönülsün
Sevdim seni
Karanlığı kov ışıklar yak odalarında
Peygamber şehrinde

Ey benim kırk odalı sarayım
Işıklar yak
Sana kafes değil saray yakışır
Ahir zamana savaşın var
Ahir zamana savaşın yar
Sevinçten uçuyorum

Aman verme ahir zamana
Ahir zamanla savaşımız var
Senin derdin gül dermanın gül gül gönül
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
O insafsız bir zalim
Güneşsin gönlüm sana savaş yakışır
Ahir zamana mavi bu savaş
Sevinçten uçuyorum

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Sevinçten uçuyorum
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Ahir zamanda gönlüm kırk odalı saray gibi
Peygamber şehrinde
Çatlasın şeytan
Sevinçten uçuyorum
Ahir zamanda mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Ne istedin benden Ahir zaman

Karanlığımda yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Zamanın topalı olmadı hira gönül
Kurtuldum kederden
Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum

Ahir zamanda bir kahraman bu gül gönül
Bir mecnun gül gönlüm
Bilir misin bu leyla çöllere düşürür
Sevinçten uçuyorum
Leylası olmayan bir şaşkındı gül gönül
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde

Aman vermedin ahir zamana
Aşkı seçtin
Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana bu savaş mavi
Senin ahir zamana savaşın masmavi gönlüm
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Sevdim seni gönlüm
Kitabımda adın mavi deniz senin...
Ahir zamana savaşımız mavi
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Sevinçten uçuyorum
Ahir zaman sana savaşım var
Ahir zaman sitemim bitmesin sana
Neden tutulmadı gül elinden gül gönlün
Ahir zamanda bir kahraman gönlüm
O bir mecnun...
Bir çöl oldun önüme ey zalim
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ahir zamanla savaşı var
İllallah ahir zaman
Bırak yakasını
Mahzun gönlüm
Peygamber şehrinde
Seccade güllü

Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Ahir zaman zalim zaman

Ne istedin benden Ahir zaman
Ahir zaman sana savaşım var
Yıllar var ki, o yusuf kuyularda
Kardeş bildikleri hançerlemiş...
Tutulmamış elinden
Sen zalimsin ahir zaman fitnelerin zalim
Güneşli gönlüm kır zalim zincirleri çağın
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü

Ağlatan fotoğraflarına kurban olayım gül gönlüm
Ahir zaman bir eylül gönlüm
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Ahir zaman sen de sına beni
Bir yokuş gibisin sırtımda yüküm
Yorulmuşum belim iki büklüm
İnsaf nedir bilmedin ahir zaman
Yiğit gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Unutmadım
Kayboldu bir nesil pençende
Ahir zaman gözün çıksın
Ahir zaman gözün çıksın
Neden yenildik bu gül kavgada...
Gönlüm vur boynunu karanlığın
Ahir zamana savaşımız var
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü şimdi
Sevinçten uçuyorum

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Sevinçten uçuyorum

Ne istiyorsun benden Ahir zaman
Ahir zamanla savaşım var
Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Gözümde hep yaş
Şeytandan illallah
Nefsimden illallah
O insafsız bir zalim
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanda bir Kahraman gönül
Onun nesli çınar o bir kahraman
Kavgan çetin eylüle gül gönül
Zaman ahir zaman
O insafsız bir zalim
Gönlüm vur boynunu kirli zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Ne istiyor senden Ahir zaman
Altın çağ yar..sana
Sen altın çağa yar
Bir kahramansın sevdim seni
Elif gibisin
Zor dik yürümek elif gibi...
Gurur duyuyorum gönlüm seninle
Senin neslin çınar
Gönlüm eğilmez kırılmaz
Sevdim gönlümü
Ahir zamana savaşı var
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Unutmadım
Bir karanlık ki, zifiri karanlık,kör bir hayat...
Karanlığıma yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Bu eylülün yetimi bu gül gönül...
Sevdim gönlümü
Ahir zamana savaşı var
Peygamber şehrinde

Ne istiyor senden Ahir zaman
Ahir zamanla savaşımız var
Sevdim seni gül gönül
Dik duruşunu sevdim zalimdir kara kış
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
O zalim
Aman verme ahir zamana
Senin derdin gül dermanın gül gül gönül
Sevdim seni
Ahir zamanda gülsün
O insafsız bir eylül

Ahir zamanda bir Kahramansın gül gönül
Altın çağın özlemiyle yanıyorsun gül gönül
Sevdim seni
Maviliğe uzayışını sevdim ey çınar
Ahir zamana savaş mavi
Senin ahir zamana savaşın masmavi gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Aman verme ahir zamana
Ahir zamanda nur yolcusu oluşunu sevdim gönül
Şadırvanların akışındasın
Sevdim seni
Güvercin bakışlım...
Senin derdin gül dermanı gül gül gönül
Ümitle doldum bu savaşta
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Ahir zaman deyip geçmem
İllallah ahir zamandan
Şimdi gönüller yetim
Ay gönül uzun oldu gecen
Gamla doldum
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Aman verme ahir zamana
Zamanın yetimi olamazsın ay gönül
Ahir zamanda nur yolcusu gönül
Gül kavgan bu çöle
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün bu düğün
Ay kahraman gönlüm kahraman
Ümitle doldum bu savaşta
Yıldız yıldız yırtılacak karanlık
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Pek sevimlisin gönlüm
Ahir zamanda kahraman gül
Sevdim seni
Kavgan gül için gönlüm
Altın çağ yar...sana
Utanmaz ahir zaman bu insafsızlıktan
Vurulsun başı
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Aman verme ahir zamana
Çıkmazsan bu karanlıktan gönülden saymam seni
Sitemlerime kulak ver gönül
Develerden geç gönül...
Zamanın yetimi olmaz veysel gönül
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Aşkı seçtin
Ateşi seçtin
Sevdim seni
Yıldız gönlüm vur boynunu karanlığın
Ahir zamana savaşımız var
Peygamber şehrinde
Gönlümde güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Gurur duyuyorum gönlüm seninle
Ahir zamanda nur yolcusu gönül
Altın çağ yar..sana
Sen altın çağa yar
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşımız var
Senin derdin gül dermanın gül gül gönül
Sevin gönül dik duruşunla ahir zamana
Dik duruşlarını sevdim senin ay gönül
Gözlerini bakışlarını sevdin küheylan gönül
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Gül oldum eylül oldu
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşım var

Ne geçti eline bana feryat ettirdin ahir zaman...
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Ahir zaman kuyuları çok derin
Ey yakup
Ey benim için ağlayan yakup
Bulutları çağır imdadına
İllallah ahir zamandan...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşımız var
Ahir zamanda nur yolcusu gönül
Minarelerin nurlu gölgesindesin gönül
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Ay küheylan
Sevdim seni
Ahir zamana savaşın var
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşımız var
Altın çağ yar..sana
Sen altın çağa yar
Dik durdun ahir zamana
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Sevdim seni
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Kahraman gönlüm
Şansına küsmez kahraman olan
Ahir zamanda..
Bir çılgın kara hayata çattık diye
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Senin derdin gül dermanı gül gül gönül
Dik duruşunu sevdim ahir zamana ay gönül
Kara niyetli rüzğarlara
Soğuk rüzğarlara...
Ahir zamana savaşın var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Aşk yakışır sana gönlüm
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana savaşım var

Ahir zamanın gözü çıksın
Yine yenilmişim gül kavgada...
Ey yakup
Acıyan yok göz yaşına
Ahir zamanın gözü çıksın
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Kuyulardayım
Allah'ım benim derdim mi dermansız
Ahir zamanda öksüz bu Kahraman gönül

Tutulsun gül elinden
Ahımı aldın ahir zaman utan bu insafsızlıktan
Zalimsin sana savaşım gül
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Çözüldü düğümü
Kırk yıl sürsün düğünü gönlümün
Zalimsin sana savaşım gül

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Gam değil ay küheylanım
Ahir zamanın gözü çıksın
Gül kavga bu çöle
Senin derdin gül dermanı gül gül
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamanla savaş gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Karanlığına yıldız gibi yetim sevgisi nebinin.
Zamanın topalı olmaz gül olan gönül
Gül kavgada yerin gül gönül
Senin derdin gül dermanı gül gül
Ahir zamana savaşın var
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Elini öper
Ayağına kapanırım
Göklere çağır beni
Yıldız yıldızsın her gece
Seccadem
Çiçek açsın alnım
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman eylül gül gönlüm...
Ahir zaman gece ay gönlüm...
Sevdim gönlüm seni
Senin derdin gül dermanı gül gül
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Karanlığımda yıldız gibi yetim sevgisi nebinin.
Zamanın topalı olmaz gül gönül
Senin derdin gül dermanı gül gül
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Karanlığında yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Yıldızsız gecelerde kalmış yolun ay gönül
Zaman ahir zaman
Hem kör hem topal zaman
Senin derdin gül dermanı gül gül diye
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün diye
Ahir zamana savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Boş durmuyor şeytan
Yıldızlara vurulmuş zincir
Zamanın yetimi olmaz gül gönül
Zamanın topalı olmaz gül gönül
Gül kavgan var gönül
Senin derdin gül dermanı gül gül
Senin dik duruşunu sevdim ay küheylan
Ahir zamanın gözü çıksın
Tutulmadı elinden gül gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yüküm yanar dağ oldu ahir zaman
Ahir zaman gözün çıksın
Utan bu kara insafsızlıktan

Ahir zamanla savaşım var
Seviniyorum sana bakınca gül gönlüm
Dik durdun rüzğarlara
Altın bakışlısın küheylanım
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana inat
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Ahir zamana savaşım var
Boş durur mu şeytan
Kara hayatın sitem doluyum kuyularına...
Ahir zaman çöl gibi
Gönlüm topal, aklım kör gibi
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zamanın topalı olma sen gülsün gönül
Senin derdin gül dermanı gül gül
Altın bakışlısın küheylanım
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Ahir zamanla savaşım var
Allah'ım benim derdim gül ve dermanı gül
İllallah ahir zamandan
Senin derdin gül dermanı gül gül
Altın bakışlı küheylanım
Ay bakışlarını sevdiğim
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yüküm yanar dağ oldu ahir zaman
Ahir zaman gözün çıksın
Gül gönül solacak
Gözün çıksın yok mu hiç insafın
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Gönlüm veyselim
Ah ahir zaman şaşırtmasın seni
Ay bakışlı küheylanım
Yem etmem karanlığa seni
Ahir zamana savaşım var
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Kaç kuyuya attılar seni
Sen bu asrın yusufusun
Boynun kıldan ince aşka...
Aşk sana dost gönlüm
Senin derdin gül dermanı gül gül diye
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Altın bakışlı küheylan
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Ahir zamanla savaşım var
Ahir zaman tilki
Kurnaz ve hileci...
El aman el aman
Senin derdin gül dermanı gül gül diye
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Sevin altın bakışlı küheylanım
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın

Allah yar
Ahir zamana savaşım var

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum

Kavgası çetin ahir zamana
Gülün eylüle kavgası gibi kavgası
Bahçem kutsal kutsal bu kavga
Derdim gül kavgam gül
Ahir zaman insafsız bir zalim
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur kavganın boynunu
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum
Peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Bu gül kavga ahir zamanla
Sitem doluyum ahir zamana o zalim eylüle...
Senin derdin gül dermanı gül gül
O insafsız bir zalim
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana savaşımız var
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum

Ahir zamanla savaşım var
Gam ile doluydum
Derdim gül kavgam gül
Sevinçten uçuyorum

Ahir zamanın gözü çıksın
Yenildim bu kavgada...
O insafsız bir zalim
Gönlüm vur fitnelerin boynunu
Ahir zamana savaşımız var
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Ahir zaman sana savaşım var diye
Sevinçten uçuyorum
Neden ahir zaman
Rüzğarın haşin
Dik tutacağım başımı
Acıtamazsın yosun tutan taşımı
Geçti gül mevsimi
Geldin ahir zaman

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Korkma ürkme kutsal kavganı ver ey kutsal bahçe
Senin derdin gül dermanı gül gül gönülsün
Ümitle doldum bu savaşta
Sevinçten uçuyorum
Allah yar
Peygamber şehrinde
Gönlüm güneş

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum

Gül kavga ahir zamanla...
Ahir zaman üvey zaman
Bu gönle bu nura
Senin derdin gül dermanı gül gül gönülsün
Senin kışa dik duruşunu sevdim

Yılma yıkılma
Sevinçten uçuyorum
Aman verme ahir zamana
Ahir zamanla savaşım var
Ahir zaman deyip geçemem
Ahir zamanın gözü çıksın soldurur gülleri
Koca ömürde bir gün gül ay gönül...
Senin derdin gül dermanı gül gül
Gül gönül
Gül gönül
Mürşidim Yunus

Ahir zamanla savaşım var diye
Sevinçten uçuyorum
Ahir zaman neden
Rüzğarın hoyrat
Sevgin sapsarı...
Elin sarı
Dilin sarı...
Zalim eylül
Solmasın bu gül
Bu gül kavga yoksa dünya çöl...
Yiğit gönlüm
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum

Ahir zamana savaş mavi
Senin ahir zamana savaşın masmavi gönlüm

Yılma yıkılma
Sevinçten uçuyorum şimdi
Aman verme ahir zamana
Senin derdin gül dermanı gül gül gönül
Derdim gül kavgam gül
Ahir zamanın gözü çıksın
Yenilirsem bu gül kavgada...
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum

Savaşta gönlüm
Sevinçten uçuyorum şimdi
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Neleri feda etmedi ki bir kandil ışık için
Ahir zamanda
Dilencisi oldu gönlüm yetim ışığın …
Nerede altın çağ o sıla
Zalim gurbet ahir zaman
O insafsız bir zalim
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Ahir zamanla savaşım var
Gül kavgan varahir zamana bu çöle
Senin derdin gül dermanı gül gül gönül
Sevdim seni
Ahir zamana mavi savaşım

Soruyorum korkuyla
Allah'ım neden benim derdim dermansız
Benim derdim gül

Ahir zaman gözün çıksın
Neden yenildim bu kavgada...
Bu gül kavga çöle

Ahir zamanla savaşım var
Zalimsin ahir zaman
Koparma beni baharlarımdan
Ahir zaman gözün çıksın
Sevinçten uçuyorum
Peygamber şehrinde

Yılma yıkılma
Aman verme ahir zamana
Gönlümün öksüz fotoğraflarına bakıp ağladım
Yenildim gül kavgada
Tutulmadı gül elinden gülün
Varsın olsun
Dik durmuş gönlüm
Yılmamış
Sevdim gönlümü O çınarı...
Ne istiyor ahir zaman benden
Mürşidim Yunus

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Ben gülsüz yaşayamam
Ver gülümü ver gülümü
Ahir zaman gözün çıksın
Esirgeme benden gül ölümü...

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Gamla dolduğum günlerde oldu benim:
Allahım neden
Şimdi yetim o
Gönlüme tuzak oldu bu çağ…
Ahir zaman öldürür gönülleri
Soldurur o çiçekleri
Güneşsizim Allah'ım...
Gül gönle güneş Allah'ım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Senin derdin gül dermanı gül gül
Sevdim seni
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm vur ahir zamanın boynunu
Ahir zamana savaşımız var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Allah yar bana
Nasıl yensin ahir zaman beni
Ahir zamana savaşım mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Deprem yaşayan nurlu ellerimi gördün mü...
Ellerim yetim mi ne
Ahir zaman gözün çıksın
Yüküm ateş oldu
Gül kavgamda yenildim
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman gözün çıksın
Sevgi yetimi olmuş gönlüm
Yalvarıyorum gönlüme gül diye
Ahir zaman ey gurbet
Koparılmış gönlüm baharından
Gül kavgamda yenildim
Mürşidim Yunus

Ne istiyor ahir zaman benden

Ahir zamana savaşım var
Benim derdimin dermanı derdim
Derdim gül dermanı gül...
Senin derdin gül dermanı gül gül gönül
Sevdim seni
Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü

Ahir zaman bir deli gece
Dost ışıkların solduğu gece...
Ahir zaman gönle yıldızsız
Ah neydi esen rüzğar
Neden gül kavgamda yenildim
Utan bu insafsızlıktan ahir zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yalvarıyorum güneşime gel diye
Bu gül kavga çöle
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gurur duydum savaşcı gönlüm seninle
Tutulsun elinden gül gönlüm
Dualarımı kabul et Allah'ım
Ahir zamana savaşım var

Yıldız yıldız gel sabahımı tez eyle yar
Gel ömrümü yaz eyle...yar
Ahir zaman gurbet gibi
Senin derdin gül dermanı gül gül gönülsün
Sevdim seni
Gönlüm senin gözüne güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yalama olmuş aklımın yivleri öğüt almıyor...
Gül kavga zalim çöle
Senin kavganı sevdim gönül
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
İşte ahir zaman
Yalancı çıktı dede sandığım sakallı...
Bildik yollar da yalancı çıktı
Şaşmayalım bildik yollardan dedik
Bildik yollarda bisikletten düştü çocuklar
Bildik yollar bilmedik işler getirdi başa
Bildik yollarda ağladım
Gönlüm senin eline güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zaman gurbet gibi
Ahir zamana savaşım var
Ahir zaman kör zaman
Düşerim nurlu yollara
Senden vaz geçemem ay güneş
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden

İşte ahir zaman
Gözün aydın olsun şeytan
Hayata küstü hayat
Konuşan ölüm sustun hayat...
Gül kavgamda yenildim diye
Ahir zamana savaşım var
Ahir zaman gözün çıksın
Ahir zaman sana savaşım var

Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Dualarla yakmış gönlüm geceyi
Güneşi sır eyler ahir zaman
Gönlüm vur boynunu ahir zamanın
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Uslu gönlümün zor hali
Ona ışık için güneş ay yıldız gelin...
Beğendin mi yaptığını zalim eylül
Ahir zamanda nur yolcusu o gönül
Ahir zamanda alnım çiçek açmış
Gönlüm sana güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevgili sen yüzüme gül yeter
Vız gelir ahir zaman...
Hayatın ağır yükü
Vız gelir

Ne istiyorsun ahir zaman gönlümden

Ahir zamanla başı dertte gönlümün
Gülüşü güneş sevgili...
Derdim gül kavgam gül
Ahir zamana savaşım var
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanın gözü çıksın
İşte yenildim bu kavgada...
Gül kavga bu çöle
Gönlüm senin diline güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü

Ahir zamanla savaşım var
Ahir zamanda
Neleri feda etmedi ki bir kandil ışık için görgülü gönlüm
Dilencisi oldu yetim ışığın ömrümce …
Işık yetim
Gönlüm yetim
O yetimliğe saygısız
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Yıldızsız gece onda
Yazsız kış onda
Ahir zaman gurbet gibi
Dilencisi oldu gönlüm ışığın ömrümce…
Neredesin ey altın çağ
Ahir zaman gurbet gibi
Neden yetim şu gönlüm ona tuzak oldun çağ…
Ahir zamana savaşım var
Gönlüm sana yıldız yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Mürşidim Yunus

Ahir zaman gözün çıksın
Sevgi yetimi olmuş gönlüm
Hala önündedir develeri...
Gül kavga bu çöle
Gülmek yakışır gönlüm sana
Ahir zamana inat
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana mavi savaşım
Seccadedeyim
Mürşidim Yunus

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana savaşım var
Senden vaz geçemem altın çağ
Senden vaz geçilmez ay yakut...

Zamanın yetimi olmuş gönlüm
Gönlüm bir çınar nesli çınar...
Ahir zaman gurbet gibi
Gönlüm vur boynunu gurbetlerin
Ahir zamana savaşım var
Gönlüm sana güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yalvarıyorum güneşime gel diye
Ahir zamana savaşım var
Ahir zamana inat ışık yakışır gönlüm sana

Sevinçten Uçuyorum Peygamber şehrinde

Ahir zaman gurbet gibi
Gözün çıksın şeytan
Şaşırdı insan
Ahir zaman sana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Ahir zaman gözün çıksın
Yine yenildim bu kavgada...

Gözün aydın olsun şeytan
Efkarla örüldü şiir
Ateş görüldü nehir
Kir kir akar fikir...
Senin derdin gül dermanı gül gül gönülsün
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün diye
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gözün aydın olsun şeytan
Külümüz yorgun
Ölümüz yorgun

Yalvarıyorum güneşime gel diye
Ahir zamanda nur yolcusuyum
Gönlüm benim alnıma güneş yakışır
Secde secde
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyorsun ahir zaman benden

İllallah ahir zaman...
Yüküm ateş oldu...
Utanmadı o bu kara insafsızlıktan
Ahir zamana savaşım var

Ne istiyor ahir zaman benden

Ateşle yıkarım kirlerimi
Sevinçten uçuyorum
Bir damla mavilik için...
Gül rüyalar gece sütüm
Hayat gül için yaşanınca gül...
Utanmadı bu kara insafsızlıktan

Yalvarırım gönlüme gül diye
Ahir zaman gözün çıksın
Yüküm dağ oldu
Utan bu kara insafsızlıktan

Ne istiyor ahir zaman benden

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamanla savaşım var
Hayat gül için yaşanınca gül...
Ahir zaman hilelerinle kavgam var
Yalana kinleniyorum işte
Ahir zamanda ben nur yolcusuyum
Ahir zamanda ben güneşe koşuyorum
Benim kavgam gül derdim gül dermanım gül...
Utan bu kara insafsızlıktan

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Ahir zamanla savaşım var
İllallah ahir zaman...
Yüküm dağ oldu
Ahir zaman gözün çıksın
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yine yenildim bu kavgada...
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün bu düğün
Ahir zamana inat
Gönlüm benim yakama güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Allah'ım benim derdim dermansız mı
Ahir zamana savaşım var
Utan ahir zaman bu kara insafsızlıktan

Ne istiyor ahir zaman benden

Ahir zaman deyip geçmeyin
Ahir zamanın gözü çıksın
Yalvarıyorum güneşime gel diye
Öldüm güle gül diye gül diye
Ahir zaman gözün çıksın...
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sanma ahir zaman yenildim sızlanıyorum
Yıldızlanıyorum...
Gül kavga bu çöle
Kavgam gül
Ahir zamana savaşım var
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Derdim gül kavgam gül
Ahir zamanın gözü çıksın
Yenildim bu kavgada...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden

Bilmedik yollarda ne işimiz var amenna
Bildik yollar da tekin değil
Bildik yollarda yalan aşklara düştü çocuklar
Düşer gibi bisikletten
Utan bu kara insafsızlıktan

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamanla savaşım var
Bildik yollar bastı tokatı çocuklara
Bilmedik yolları arattı bildik yollar
Ahir zaman dedikleri bu olsa...
Bizi kapısından kovdu bildik yollar...
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yalvarıyorum güneşime gel diye
Ahir zamanda nur yolcusuyum
Düşmanım alçak gece...
Utan bu kara insafsızlıktan

Ahir zaman gözün çıksın
İnsafa gel ahir zaman
Ahir zaman zindanında yusufum...
Nur yusufum
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

En derin kuyulara düştüm
Neden gül kavgada yenildim
Allah'ım benim derdim dermansız mı

Ahir zaman sana savaşım gül
Ahir zaman nur yolcusuyum
İllallah ahir zaman...
Utan kara insafsızlıktan

Allah'ım benim derdim dermansız
Yenildim gül kavgada
Utan bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ahir zamanla savaşım gül
Secdelerde ağlıyorum...
Utanmadın bu insafsızlıktan ahir zaman
Mürşidim Yunus

Ahir zamanın gözü çıksın
Ahir zamanda
Gönlüm gözü yaşlı bir yetim çocuk oyuncak isteyen
Ahir zamanda
Altın gümüş yükü dağlara sığınmış acemi gönlüm eşkiyadan...
Gönlüm dertli nehir çöl işkencesinde buhar buhar...
Ateşe atılmış ibrahim gibiyim
Ahir zaman eylül gibisin neden döker misin güllerimi...
Ey zalim Utan bu kara insafsızlıktan
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman senden gönlüm

Gecen uzun sürdü
Adı gönül olan alıngan şehrim
Sana Mekkenin, Medinenin güneşiyle geleceğim
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ahir zamanda nur yolcusuyum
Gönlüme güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Bin baharın kapısında dilenciyim senin için
Kışın hakkından gelecek güneşler biriktirdim senin için
Seni ne unuttum nede terk ettim
Gönlüm sana zafer yakışır
Ahir zamana savaşım var
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamanda nur yolcusuyum
Gönlüm sana zafer yakışır
Derdim gül kavgam gül
Ahir zamana inat
Ahir zamana savaşım var

Ahir zamanla savaşım var
Gül dualarım vardı gönlüm sana hep
Gül öğütlerim vardı gönlüm sana hep
Unutuldu
Cennet ağacı olmuş yiğit gönlüm ahir zamanda
Güneşlerin baş tacı gönlüm
Er yada geç sabah da olacak
Bu yıldızlar pencereleri en arsız gecenin
Gönlüm bir gül gönlümün yeri aşk şehri
Gül kavgası çöle
Utan bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ne istiyor ahir zaman benden
Peygamber şehrinde

Ahir zamanla savaşım var
Bahçelerinde çiçeklerin açacak
Baharlar da gelecek
Geç de olsa gelir ak sakallı mavi ışık
Gelir seherin...
Gül oyna o gün
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün diye
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Karanlık çatla
Çatla şeytan
Ahir zamana inat
Koca bir gül şehir gönlüm
Peygamber şehrinde
Ahir zamana savaşım mavi

Sevdim gönlümü
Işıklar derler gül gül yiğitlik derler
İçinde dost olan fotoğrafları çoğaltır gönlüm
Ahir zamana inat
Gönlüm sana güneş yakışır
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Ahir zamanla savaşım var
Işıktan saraylar kur
Kuşlarını uçur ve uçurtmalarını şen çocuk...
Çiçekleri uyandır,öp gözlerinden
Ağaçları salla öp alınlarından
Sevdim seni
Gönlüm sana güneş yakışır
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Peygamber şehrindeyim şimdi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Çeşmelerin dudaklarını çöz olsun bu gün düğüm günü...
Bulutların saçlarını çöz sevinçten ağlasınlar...
Senin yerin aşk şehri yiğit gönül
Senin yiğitliğini sevdim
Gül kokunu sevdim
Gül bakışlı gönül...
Gönlüm sana bahar yakışır
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün

Ahir zamanda nur yolcusuyum
Gül kavga bu çöle
Gönlüm sana güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde
Nur peygamber şehrinde...

Ahir zamanla savaşım var
Ölümü almışım yanıma
O yıldızı...
Düşmüşüm nurlu yollara
Hayatı nar eyler ahir zaman
Eylerse eylesin
Gözlerimde nur
Hayalimde yar...
Utan bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Ahir zaman nur yolcusuyum işte
Derdim gül kavgam gül dermanım gül...
Çatla şimdi ahir zaman

Unutmadım:
...
Ahir zaman gözün çıksın
Geldin gönlümü buldun
Ey kör kuyu
Kozanı ördün örümcek gibi
Neden gül kavgamda yenildim
Sevindirdin karanlığı
Utan kara insafsızlıktan
Ne istiyorsun ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Sevinçten uçulur peygamber şehrinde

Tutulmadı gönlümün elinden neden
Allah'ım benim derdim dermansız mı
Gönlüme güneş yakışır
Utanmaz bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Ahir zamana savaşım var

Savaşta gönlüm
Nefsime savaşım var
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Ahir zamana savaşım var

Ahir zamana savaşım var
Allah'ım benim derdim mi dermansız
Allah'ım benim nefsim vahşi mi...
Altın çağ yar...
Altın çağ yar
Utanmaz bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamanda aşk şehrinin yolcusuyum
Çatla şeytan
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Yalancı çıktı dede sandığımız sakallı...
Yoğurdu üfleyerek yedirir ahir zaman...
İllallah ahir zaman...
Unutmadım.
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman
Ahir zamanla savaşım var
Altın çağ yar bana tek..
Ahir zamanın elinde elek...
Mahsul çürük
Sevinen şeytan üzülen melek...
Unutmadım
Utan bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Peygamber şehrinde

Ahir zamanda nur şehrin yolcusuyum
Sevdim gönlüm seni

Zaman ahir zaman
Gözün aydın şeytan
İşte gönüller sağır
İşte gönüller yetim
Ahir zamanda nur yolcusuyum
İllallah ahir zamandan...
Gönlüm sana güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Ahir zamana savaşım var
Altın çağ yar..
Gözünde hep yaş
Hala önünde develerin
Öpülsün gül gül izler
Sök dişlerini engellerin
Ahir zamandasın
Utanmaz bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Altın çağ yar..
Gözünde hep yaş olur
Hala önünde develeri gönlümün neden
Unutmadım yaptıklarını ahir zaman
Mürşidim Yunus şimdi

Gül kokulu hırkası...
Gül okulu hırkası...
Ahir zaman şaşkın değil bir veysel gönlüm
Ahir zaman gözün çıksın
Utanmadın bu kara insafsızlıktan
Ahir zaman sana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Altın çağ yar..
Nerede altın çağ
İnsan yetim
Görgülü gönlüme tuzak oldu sağır bu çağ…

Ne istiyorsun ahir zaman benden

Ahir zaman
Unutmadım
Kazdığın kuyular var
Açtığın yaralar var
Gönlüm sana savaş yakışır
Ahir zamana savaşım var

Sevinçten uçuyorum
Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Altın çağ yar..nerede yar çağ...
Ahir zaman deyip geçmeyin
Ahir zamanın gözü çıksın
İllallah ahir zamandan...
Altın çağ yar..
Nerede altın çağ
Cahiliyede gibi bu çağ
Ahir zamanın dişleri kanlı
Gönlüm sana zafer yakışır
Kesmem ümidimi
Allah yar bana
Ahir zamana savaşım var

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Ahir zamanın elleri kanlı
Öldürmüş yıldızları
Ahir zamanda nur yolcusu oldum
İllallah ahir zamandan...
Allah'ım benim derdim dermansız mı
Utan bu kara insafsızlıktan ahir zaman

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Cahiliyede gibi bu çağ
Diri diri kumlara gömülmüştü kızları...
Ahir zaman gözün çıksın
Neden yenildim bu kavgada...
Utan bu insafsızlıktan
Utan ahir zaman
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zaman zalim zaman

Yoruldum
İllallah dedirtti ahir zaman...
Kesmem ümidimi
Allahım yarsın bana
Ahir zamana savaşım var
Gönlüm sana zafer yakışır
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden

Ahir zamanda
En kutsal savaşı var gül gönlümün
Çatla karanlık
Çatla ahir zaman
Ahir zamana mavi savaşım

Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Ah gönlüm,
Kanatlarında zincir...
Kurtul bu zincirlerden gönlüm
'Pır ' diye bir uç
Ahir zamana inat
Gönlüm sana mavilik yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sen kahramansın sevdim seni
Ahir zamanda nur yolcusu gül gönlüm
Şükür
Ahir zamana savaşım var

Çatlasın ahir zaman
Altın çağ yar..bana
Allah yar bana
Gönlüme güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus

Altın çağ yar..
Yazılmamış mı sana hürlük gönlüm
Ölecek misin
Kendini çarpa çarpa asrın karanlıklarına...
Sen kahramansın sevdim seni
Ahir zamanda nur yolcusu bu gül
Çatla ahir zaman
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Ne istiyor ahir zaman benden

Ahir zamana savaşım var
Allah yar bana
Gönlüm sana güneş yakışır

Altın çağ yar..
Sana yazık
Nefsimin kafesinden uç ey en yetim kuş
Nefsim uslanası değil...
Yüküm dağ oldu ahir zaman
Gözün çıksın ahir zaman
Gönlüme mavilik yakışır
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ahir zamana savaşım var
Allah yar
Ey kahraman gönül...
Kesme ümidini
Ahir zamanda nur yolcusu gönül
Kesme ümidini
Ümit doluyum
Allah yar
Gül kavga bu çöle
Gönlüme zafer yakışır
Ahir zamana mavi savaşım
Mürşidim Yunus

Ne istiyor ahir zaman benden
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü

Altın çağ yar..
Ahir zamanda bana
Gönlümün kutsal davası onu çağırıyor en mavi aşk...
Veysel bu gönül
Ahir zamana savaşı var
Bir sevgi gölü...
Karanlık ölü...
Bir kahramansın gönlüm sevdim seni
Ahir zamanda nur yolcusu gül gönülsün...
Allah yar
Gönlüm sana güneş yakışır

Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü

Altın çağ yar.. bana
Yeri aşk şehri gönlümün
Ne geçti eline bana feryat ettirdin ahir zaman...
Zamanın yetimi olamaz bu gül gönül
Çatla ahir zaman
Altın çağ yar..bana
Allah yar bana
Gönlüme ırmaklar yakışır...
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Yılma yıkılma gönlüm
Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Gözümde hep yaş
Ahir zamana savaşım var
Gecen uzun sürdü
Adı gönül olan alıngan şehrim
Kesmem ümidimi
Allahım yar bana
Gönlüme güneş yakışır

Gözümde hep yaş
Ahir zamanın zindanında yusufum
Ahir zamanda nur yolcusu gül bu gönül
Kesmem ümidimi
Allah yar bana
Gönlüme gül yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gurur duyayım gönlümle
Tutulsun elinden gönlümün
Dualarımı kabul et Allah'ım
Ahir zamana savaşım var
Karanlığıma yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Zamanın topalı olmadı çınar gönül
Gönlüme güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus

Allah yar
Ahir zamana inat
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ne istiyor ahir zaman benden

Zaman ahir zaman
Gece kat kat gece şimdi
Boş durur mu şeytan
Gözünde hep yaş
Hala önünde mi develerin gönlüm
Sana savaş yakışır çınar gönül
Ahir zamanın gözü çıksın
Ahir zamana savaşım var

Karanlığıma yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Allah'ım benim derdim dermansız mı
Gönlüm sana güneş yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gönlüm veysel
Allah'ım benim derdim dermansız mı
Utansın bu kara insafsızlıktan kara zaman
Peygamber şehrinde

Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Bu gurbet hayat kuyu
Yıldızlı yolum
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi

Allah yar
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Savaş gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Seni bulmak seni nurlu mavilik...
Başka derdim yok.
Zamanın yetimi olmadı bir yusuf gönül
Ümitle doldum
Ahir zamana savaşı var
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Çatla ahir zaman
Altın çağ yar..bana
Allah yar bana
Savaşta gönlüm

Bir gün şöyle demiştim:

Yine yenildim gül kavgada...
Neden tutulmadı gül elimden
illallah senden
Utan bu kara insafsızlıktan
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zaman ahir zaman
Boş durur mu şeytan
Gönlüm topal
Gönlüm tembel

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Çatla ahir zaman
Altın çağ yar..bana
Allah yar bana
Zamanın topalı olmadı çınar gönül
Kavgam gül bu çöle

Zaman ahir zaman
Boş durmuyor şeytan
Bu zincirlere bin sitem benden
Nursuz hayata bin sitem benden...
Zamanın yetimi olmadı yakuptur gönlüm
Ahir zamana savaşı var
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin

Savaş gönlüm

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Yüküm yanar dağ
Senin yükünü sevdim gönlüm
Seni yakan ateşe kurban olunur
Gönlüm sana güneş yakışır
Mürşidim Yunus

Çatla ahir zaman
Altın çağ yar..bana
Allah yar bana
Karanlığıma yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Zamanın topalı olmadı dertli artık bu gönül
Ahir zamana savaşı var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Bahçesi bülbüllü
Peygamber şehrinin

Savaş gönlüm
Ahir zamana savaş mavi
Senin ahir zamana savaşın masmavi
Peygamber şehrinde
Seccadem güneşli
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus

Zaman ahir zaman
Boş durmuyor şeytan
Kara hayata çatmış gönlüm
Zamanın yetimi olmadın gönlüm
Dik duruşunu sevdim gönlüm
Gönlüm sana yıldız yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Çatlasın karanlık
Çatlasın şeytan
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün

Ahir zamana savaşı var
Gurur duyulur gönlümle
Tutulsun elinden gönlümün
Karanlığıma yıldız gibi yetim sevgisi nebinin...
Zamanın topalı olmadı gül bu gönül
Dualarımı kabul et Allah'ım
Çatla şeytan
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
O kutsal şehrin
Bahçesi güllü
Peygamber şehrinin
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Zaman ahir zaman
Boş durmuyor şeytan
Öpülmedi gül gül izler
Ben gönlümün sildim kirini
Alnımı sildim yıldızlarla
Çatla şeytan şimdi
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönle güneş yakışır
Alna secde yakışır
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaş gönlüm şimdi

Zaman ahir zaman
Boş durmuyor şeytan
Kaç gönül sağır
Kaç gönül kör
Zamanın yetimi olmadı gönlüm
Çatla ahir zaman
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta gönlüm şimdi
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü
Mürşidim Yunus

Allah'ım benim derdim gül dert
Gönlüm veysel şimdi
Ahir zaman kış olsa ne yazar
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ben sızlandım
Gönlüm sen sızlanmadın kıştan
Geceden korkmadın
Kahramansın gönlüm şimdi
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Peygamber şehrinde
Seccademde güneş
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaş gönlüm şimdi

Yüküm yanar dağ olsa ne yazar
Ahir zaman gözün çıksın
Çatla ahir zaman
Gönlüm veysel
Ahir zaman veysel o
Zamanın zavallı bir körü sanma
Gönlüm sana göz yakışır
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Semasında mavilik
Peygamber şehrinin

Çatla ahir zaman
Çatla şeytan
Hayatın kutuplarında olsa gönlüm ne yazar
Buzullarında hayatın...
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum
Zamanın sağırı olmadı yiğit gönlüm
Ahir zamana savaşım var
Gönlüme köz yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaşta şeytanımla gönlüm şimdi
Peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana savaşım var
Zamana sağır olmadı yıldız gönlüm
Çatla şeytan
Çatlat şeytanı gönlüm
Sen çınarsın neslin çınar...
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm sana yaz yakışır

Ben orta doğunun orta direk insanı
Yenilmem kavgada
Çatla şeytan
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Ahir zamana savaşım var
Zamana kör olamazsın gönlüm
Sen çınarsın neslin çınar.
Gönlüm sana dal yakışır
Ahir zaman kış
Ahir zamana mavi savaşım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Rüzğarı güllü
Peygamber şehrinin
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Bana ahir zaman
Yusufun kuyusundan derin...olsan ne yazar
Ben orta doğunun orta direk insanı
Topal gelmem sana Allah'ım...
Utan bu kara insafsızlıktan ahir zaman şimdi

Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaş gönlüm
Mürşidim Yunus şimdi

Gülü sevene
Bülbül olanlara selam olsun...
Ahir zamana savaşım var
Ben orta doğunun orta direk insanı
Yenilmem kavgada
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm sana nar yakışır
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ahir zamana savaşım var
Ahir zamanın gözü çıksın
Kara bir hayata çattım Allahım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Bakışlarım onurlu
Peygamber şehrinde

Ahir zaman çatlasın şimdi
Seccademde gür ırmak gibiyim
Gönlüme ar yakışır
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaş gönlüm şimdi

Kalu belada imzalandı akit
Seccademdeyim
Göz yaşlarım oldu güle bulut...
Seccadelerde gül gül bulut
Bu ışık sönmesin
Gönlüm vur boynunu karanlığın
Mürşidim Yunus
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Gurur duyulur gönlümle
Tutulsun elinden gönlümün
Dualarımı kabul et Allah'ım
Ahir zamana savaşım

Sevinçten uçuyorum
Düşüncem mavi
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Seccademdeki ırmak yıka içimi şimdi
Yaş altmış görür gibiyim göçümü
Zamanın yetimi olmadı gönlüm
O çınar nesli çınar...
Ahir zamana savaşım var
Dualarımı kabul et Allah'ım
Seccademde gür ırmak
Düşüncem
Aklım çatlamış toprağını
Gönlün yeşerten göl
Ülkemde ölüyor çöl
Gül kavgam var bu çöle
Bitmesin Allah'ım
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü şimdi

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Seccadem güllü

Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Gönlüme güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Ahir zamana savaş mavi
Benim ahir zamana savaşım masmavi
Peygamber şehrinde
Savaş gönlüm geceyle
Mürşidim Yunus şimdi
Zaman güllü
Peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Dualarımı kabul et Allah'ım
Göz yaşlarım gül arıyor şimdi
Gözlerim masadaki hoş tabakta
Bu bayramdır bana gülsün yüzüm
Bağa girdim bağ versin üzüm
Sana kul oldum...
Çatlasın ahir zaman
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Ellerim çiçekli

Dualarımı kabul et Allah'ım
Çatlasın ahir zaman şimdi
Bu dünya yalancı gül
Gönül hoşa öter...
Gönül hoşa gider...
Çözüldü düğümün
Kırk yıl sürsün düğünün
Gönlüm sana hürlük yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Ellerim çiçekli

Sevinçten uçuyorum
Savaşı gül gönlümün
Peygamber şehrinde

Tutulsun elinden bu gül gönlün
Gönlüme güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Ellerim çiçekli şimdi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Kesmem ümidimi senden
Belki bana yok kurtuluş Allah'ım...
Yenildim gül kavgamda
İnsafsızsın ahir zaman
Utan bu kara insafsızlıktan
Peygamber şehrinde
Ellerim çiçekli
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Elde mi sitem etmemek senden hayat
İllallah ahir zamandan
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Alnım nurlu şimdi
Savaş gönlüm
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını
Gönlümde bahar
Peygamber şehrinde

Atom yemiş şehirler gibi gönüller
Baharı gitmiş şehirler gibi gönüller
Aşk uçmuş gül solmuş bahçelerinde
Ağladım onların fotoğrafına bakıp
Gönlümün tutulsun elinden
Çatlasın şeytan şimdi
Zamanın yetimi olamaz gül gönlüm
Gönlüm sana güneş yakışır
Ahir zamana savaşım var
Peygamber şehrinde
Alnım nurlu
Ellerim güllü
Peygamber şehrinde
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ağla haline kirli ellerim
Çatlasın şeytan
Sen sevginin terazisini yanlış tuttun
Alnını imtihan etmedin seccadeyle
Bu çöl bir hayat
Utanmadı bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Ahir zamana savaşım var şimdi
Ahir zamana mavidir bu savaş
Baharım kışa döndü
Peygamber şehrinde
Alnım nurlu
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Boş yere mi bu yusufluk gönlüm
Boş yere mi geldin mısıra...
Zamandan yok mu haberin
Ahir zamanda bir nur yolcusuyum
Sürsün bu bayram
Çatlasın şeytan
Gönlüm sana dost ile bayram yakışır
Ahir zamana mavi savaşım şimdi
Peygamber şehrinde
Alnım nurlu
Öp alnım toprağını

Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe

Sevinçten uçuyorum
Ahir zaman savaşım var sana
Ahir zaman gözün çıksın
Neden itilip kakıldı gönlüm
Utanmadın bu kara insafsızlıktan
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ahir zamana savaşım var
Ahir zaman gözün çıksın
Gönlüm veysel
Ahir zaman veysel o
Neden tutulmaz elinden
Utan bu kara insafsızlıktan
Peygamber şehrinde
Alnımda güneş şimdi
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Bu fotoğrafında acıdım gönlüme:
Gönlüm sana güneş yakışır
Ahir zamana mavi savaşım
Peygamber şehrinde
Seccadem güllü
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Sevinçten uçuyorum
Gül kokusu gelmiş nebinin...
Çık kuyudan gül gönlüm
Seni gönülden sayanda suç
Hani veyseldin bu sevgide...

Ah gönlüm yetimsin
Utanmaz bu kara insafsızlıktan ahir zaman
Ahir zamana savaşım var
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Şansına küsme gönlüm
Ahir zamana kaldık
Olsun
Şimdi yolculuk zamanı gönlüm
Kalk
Sevinçten uçarsın peygamber şehrinde

Ahir zamana savaşım var
Kör,topal, tembel bir yolcu gibi yollardasın
Gidiyorsun gündüz gece yolcu
Azığın yarım cümle yarım hece...
Allah'ım benim derdim dermansız mı
Mürşidim aşk şimdi
...
Savaşta gönlüm
Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Ahir zamana savaşım var
Gönle güneş yakışır
Göze yaş yakışır
Ahir zamana mavi savaşım şimdi
Mürşidim aşk şimdi

Öp alnım toprağını
Alnım güllü
Peygamber şehrinde
.Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Savaş gönlüm
Ahir zamana savaş mavi
Peygamber şehrinde
Öp alnım toprağını

Güneşin güllü
Peygamber şehri senin
Koşum güneşe

Ne istedin benden ahir zaman
Baharım kışa döndü...
Bahar arıyorum
Peygamber şehrinde gül alnım
Sevinçten uçuyorum peygamber şehri sende
Ve mürşidim oldu Yunus

Sevinçten uçuyorum
Mürşidim Yunus olduğu günden beri
Seccadem güllü peygamber şehrinde
Peygamber şehrinde her gül bahar kapısı
Sevinçten uçuyorum peygamber şehrinde

Hamdi Oruç
Kayıt Tarihi : 15.11.2013 21:51:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ali Şahin
  Ali Şahin

  Anlamlı ve güzel bir şiirdi yüreksesiniz hiç susmasın teprik ederim.

 • Erhan Demir
  Erhan Demir


  KEYİFLE OKUDUM.
  YÜREĞİNİZE SAĞLIK

TÜM YORUMLAR (2)